Zúčastněte se dotazníkového šetření ohledně budoucí podoby Rohanského ostrova!

Vážení spoluobčané, od pondělí 9. ledna do pátku 27. ledna se můžete zapojit do dotazníkového šetření diplomantky Terezy Raškové, která se bude zabývat názory občanů na budoucnost celé plochy.

Odkaz na dotazník: https://goo.gl/…FbsSMKn9nol2

Prostor Rohanského ostrova představuje obrovské rozvojové území s velkým potenciálem. V současné době je lokalita využita jen zčásti a ani zdaleka neplní všechny potřeby, které by občanům mohla poskytnout. Vzhledem ke stávajícímu stavu a složitým majetkoprávním vztahům bude tomuto území nezbytné věnovat v následujících letech odpovídající pozornost. Zástupci městské části proto vítají začínající diplomovou práci studentky zahradní architektury na České zemědělské univerzitě v Praze Terezy Raškové, která se bude v rámci své práce věnovat návrhu budoucí možné podoby celého území, přičemž její výsledky mohou reálně pomoci v rámci budoucího plánování.

Předseda Komise pro životní prostředí Vít Céza (ČSSD) k tomu sděluje: „Budu moc rád, když se občané zúčastní dotazníkového šetření diplomantky Terezy Raškové v co největší míře a vyjádří tak svůj názor na ideální budoucí podobu plochy. Vzhledem ke složitosti území to může reálně pomoci k celkovému zefektivnění a zrychlení příprav celé velké budoucí revitalizace.“

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124