Centrální náměstí na sídlištích zkrásní

Letošní rok je pro naši městskou část velice důležitý, protože bychom rádi zahájili revitalizace centrálních náměstí Sídliště Bohnice a Sídliště Ďáblice. Těmto dvěma investičním akcím přikládáme mimořádný význam, protože ovlivní na mnoho let podobu těchto lokalit a v případě úspěšné realizace mohou pomoci k jejich významnému rozvoji. Usilovali jsme proto, aby místní obyvatelé mohli ovlivnit podobu těchto revitalizací.

Nejdříve proto studenti vypracovali prvotní návrhy. Občané pak měli možnost se k nim vyjádřit a jejich připomínky významně ovlivnily podobu požadavků, které jsme kladli na zpracovatele projektových dokumentací. Jejich návrhy jsme vystavili v Kulturních domech Krakov a Ládví, kde proběhla veřejná projednávání s občany, která nám byla velkým vodítkem při volbě vítězných projektů.

V případě centrálního náměstí Sídliště Bohnice jsme zvolili návrh, který ho chce změnit na volně plynoucí parkově upravený prostor. Ten by se stal pomyslnou vstupní bránou do rekreační trasy vedoucí až k Ďáblické hvězdárně. Chceme, aby se celé toto veřejné prostranství stalo volně průchozím pro pěší, proto zde budou odbourány bariéry. Jeho atraktivitu zvýší vysázení vegetace a výstavba víceúčelového přízemního altánu s občerstvením a veřejnou toaletou.

Cílem revitalizace centrálního náměstí Sídliště Ďáblice u metra Ládví je, aby se toto frekventované místo proměnilo na prostor pro scházení se místních obyvatel a místo pro pořádání různorodých veřejných a společenských akcí. Nově by měly být od sebe odlišeny plochy s různými vlastnostmi a funkcemi. Toho dosáhneme i tím, že budou použity různé typy materiálových řešení, zeleně, mobiliáře a svítidel.

Rekonstrukce budou rozděleny na dvě etapy. Veřejnost tak bude mít zachovaný přístup do těchto významných veřejných ploch. První etapy by měly být hotovy do konce tohoto roku.

Komentář vyšel v rubrice Starostové píší noviny na internetových stránkách Lidových novin (http://www.lidovky.cz/…/nazory.aspx?…).

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124