Proběhlo Setkání poskytovatelů sociálních služeb pro děti a mládež

V úterý 17. ledna 2017 se v prostorách Základní školy Glowackého za účasti starosty městské části Prahy 8 Romana Petruse (ČSSD) konalo pravidelné Setkání poskytovatelů sociálních služeb pro děti a mládež na území naší městské části. Účastnili se ho například zástupci organizace Člověk v tísni, Salesiánského střediska mládeže, Osmičky pro rodinu, Domu otevřených možností a pracovníci některých základních škol nacházejících se na Praze 8. Na tomto jednání si lidé pracující v sociální oblasti sdělili, které nové problematické jevy museli v poslední době řešit. Zmiňován byl především nárůst kyberšikany.

Účastníci jednání také informovali své kolegy o novinkách v jejich organizacích. Zaznělo tak například, že klub Mapa zorganizoval na začátek února příměstský tábor pro děti a organizace Člověk v tísni připravila doučování pro děti. „Naše městská část se v rámci svých omezených možností snaží pomáhat dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, kterým jsme například v otevřeném klubu Mapa vytvořili podmínky pro smysluplné trávení jejich volného času. Pravidelná setkání zástupců organizací věnujících se této oblasti jsou pro nás určitě přínosná, protože na nich získáme informace o tom, v čem jim můžeme pomoci a co je potřeba zlepšit,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD).

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124