Začíná příprava revitalizace centrální veřejné plochy v Čimicích

Na řadě míst Prahy 8 probíhají či jsou dokončovány přípravy projektových dokumentací k revitalizacím veřejných prostranství. Jejich realizace budou probíhat ve druhé polovině letošního roku a zejména v příštím roce. Novou lokalitou, která byla vybrána pro komplexní revitalizaci, je centrální veřejná plocha v Čimicích, která se nachází severně od Čimického rybníka a obepíná nákupní středisko Draháň.

Nejprve proběhne prvotní šetření a definování základních priorit revitalizace, následně budou data sumarizována a představena na veřejném projednávání. O jeho konkrétním datu a následném postupu budou občané včas informováni. V první fázi se mohou občané vyjadřovat pomocí e-mailu a telefonu (vit.ceza@praha8.cz, 222 805 187), a to až do 28. února 2017.

Starosta Roman Petrus, v jehož gesci se bude celá revitalizace uskutečňovat, k tomu sděluje: „V letošním roce bychom rádi s občany dohodli nejvhodnější podobu celého parku a v návaznosti na to bychom rádi vysoutěžili zpracovatele projektové dokumentace. Vnímáme dosavadní velký zájem občanů o zdejší místo a těšíme se na diskuze nad jeho budoucí podobou.“

Zastupitel a předseda Komise pro životní prostředí MČ Praha 8 Vít Céza, který na akci spolupracuje, k tomu dodává: „Naším cílem je, aby bylo pro občany v každé čtvrti Prahy 8 jedno nově zrevitalizované centrální veřejné prostranství s výbornou vybaveností a kvalitní zelení. Do toho se nyní pustíme i v Čimicích.“

Zdroj: www.mesicnikosmicka.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124