Rekonstrukcí projde tramvajová trať i inženýrské sítě

V letošním roce by měla být zahájena rekonstrukce Klapkovy ulice v úseku od Březiněveské ulice až k tramvajové smyčce na konečné stanici Vozovna Kobylisy. Dopravní podnik hlavního města Prahy totiž bude opravovat tramvajovou trať, čehož bude využito k rekonstrukci většiny inženýrských sítí.

Na jaře by tak Pražská vodohospodářská společnost měla zahájit rekonstrukci vodovodů a kanalizací. Z technologických důvodů musí její hlavní část proběhnout ještě před opravou tramvajové tratě, která je zatím plánována na léto tohoto roku. V jejím průběhu bude muset být v tomto úseku přerušen provoz tramvajové dopravy, protože dojde ke kompletní rekonstrukci kolejového tělesa a během stavby nebude pro tramvaje dostupná vozovna Kobylisy.

V letošním roce by v této části Klapkovy ulice také měla proběhnout rekonstrukce elektrických sítí a rozvodů, kterou provede PRE distribuce. Pražská plynárenská Distribuce zase plánuje opravu plynovodů. Uskutečnit se rovněž má částečná rekonstrukce veřejného osvětlení. Trakční stožáry pro přívod elektrické energie do trolejového vedení tramvají totiž umožňují umístění osvětlení, proto na ně bude nově instalováno.

V příštím roce by Technická správa komunikací hl. m. Prahy měla po proběhnutí oprav tramvajové trati a inženýrských sítí provést v tomto úseku Klapkovy ulice rekonstrukci vozovek, chodníků, přechodů pro chodce a parkovacích stání pro automobily podle koncepčního návrhu Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Koordinace stavebních prací bude velmi náročná. „Naše městská část se snaží pomoci s koordinací jednotlivých oprav. Usilujeme o to, aby jejich výsledkem byla kompletně opravená komunikace včetně inženýrských sítí, kde nebude potřeba delší dobu provádět žádné větší zemní práce,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Zdroj: www.mesicnikosmicka.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124