I dítě musí mít platný cestovní doklad

Přestože překročení státní hranice v rámci Schengenského prostoru mnohdy ani nezaznamenáme, stále platí pro každého povinnost mít při cestování do zahraniční platný cestovní doklad. Tímto dokladem je především cestovní pas. Občanský průkaz může být jako cestovní doklad použit v případě cest do členských států Evropské unie, dále též do Norska, Švýcarska, Islandu či Srbska a některých dalších států. Cestovní pas i občanský průkaz platí jako cestovní doklad jen pro jeho držitele, pokud rodič cestuje společně s dítětem, musí být platný cestovní doklad i dítě. Nestačí tedy, pokud je dítě zapsané v občanském průkazu rodičů.

O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce. „Těm v naší městské části v případě žádosti o tyto doklady stačí s dítětem navštívit oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů v přízemí takzvaného Bílého domu. Jejich žádost o vydání dokladu na místě zpracují naši úředníci. Fotografie dítěte je pořizována hned na místě při podání žádosti,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus. Sebou si je třeba vzít při této žádosti vlastní průkaz totožnosti a rodný list dítěte. Pokud má dítě již vydán platný občanský průkaz či cestovní pas, je možno tyto doklady předložit místo rodného listu.

Platnost občanského průkazu či cestovního pasu dítěte mladšího 15 let je obecně 5 let. Nicméně je třeba dbát na to, aby podobenka v dokladu odpovídala současnému vzhledu dítěte, proto zejména u kojenců či batolat doporučujeme výměnu dříve, než je uvedený termín konce platnosti dokladu. Občanské průkazy i cestovní pasy jsou vydávány ve standardní třicetidenní lhůtě od podání žádosti, přičemž při podání žádosti je vybírán správní poplatek 50 Kč za vydání občanského průkazu a 100 Kč za vydání cestovního pasu. V případě požadavku na rychlejší vydání cestovního pasu do 6 pracovních dnů činí správní poplatek 2000 Kč.

Před cestou do zahraniční všem doporučujeme ověřit si na stránkách Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz požadavky na platnost cestovních dokladů v cílové destinaci, protože některé státy například Turecko, Egypt či Thajsko Vám umožní vstup na své území, jen pokud váš cestovní pas bude ještě platný více než 6 měsíců od data překročení státní hranice. Nenechávejte kontrolu svých cestovních dokladů a cestovních dokladů vašich dětí na poslední chvíli. Den před odjezdem na dovolenou cestovní doklad nevyřídíte!

Zdroj: www.mesicnikosmicka.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124