Myslíme na mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí

Pražské městské části mají v sociální oblasti velmi omezené možnosti, jak pomoci svým občanům, kteří se nacházejí ve složité životní situaci. Snažíme se jich však aktivně využívat, když jednou z našich hlavních priorit v této oblasti je pomoc dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí. Usilujeme o to, aby mohli aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas, protože to je velmi důležité pro rozvoj jejich osobnosti a potencionálu.

Funguje proto pod naší městskou částí volnočasový klub Mapa, který se snaží dětem nabídnout prostor, kde se mohou realizovat a rozvíjet. Ten všechny své služby poskytuje bezplatně, proto je mohou využít i děti, jejichž rodiče si nemohou dovolit svým potomkům zaplatit jejich volnočasové aktivity. Mají tak možnost si v klubu zahrát různé hry či se účastnit pravidelných tematických akcí. V minulém roce měly děti například možnost vyzkoušet si trénink v softbalu a volejbalu pod vedením profesionálních trenérů nebo si zahrát a zazpívat s Pražskou filharmonií. Klub Mapa rovněž pro děti pořádá příměstské tábory. Neomezuje se však jen na volnočasové aktivity, ale jeho pracovníci se i snaží dětem poradit s jejich problémy a nabízejí jim i možnost doučování.

Naše městská část také spolupracuje se spolky a organizacemi, které se snaží pomoci dětem a mládeži nacházející se v nepříznivé životní situaci. Podporujeme proto například nízkoprahový klub Vrtule, který pomáhá mladým lidem ve věku 13 až 22 let zvládnout obtížné životní situace. Jeho předností je, že tuto skupinu mládeže aktivně vyhledává a oslovuje. Navíc poskytuje svoje služby bezplatně. Financovali jsme proto z velké části pořízení maringotky, která byla v minulém roce otevřena na sportovním hřišti v Katovické ulici v Bohnicích a slouží jako nové zázemí pro terénní pracovníky tohoto klubu. Vytvořila jim tak prostor pro individuální práci s mladými lidmi, v jejímž rámci je možné probrat i složitější témata. Zřizovatelem klubu Vrtule je Salesiánské středisko mládeže, které dlouhodobě spolupracuje s naší městskou částí a organizuje velké množství dalších aktivit pro děti a mládež včetně doučování.

Komentář vyšel v rubrice Starostové píší noviny na internetových stránkách Lidových novin (http://www.lidovky.cz/…/nazory.aspx?…).

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124