Cestovní ruch byl na osmičce neprávem podceňován

Když se řekne Praha 8, většině lidí se asi vybaví bohnické sídliště, nebo řada omšelých činžáků na Palmovce. Kulturní památky? To by neznalý člověk musel asi hodně dlouho přemýšlet. Téma cestovního ruchu bylo v Praze 8 bohužel dlouho podceňováno, nová radnice se to však snaží napravit. Třeba i tím, že navázala spolupráci s příspěvkovou organizací státu Czechtourism – Českou centrálou cestovního ruchu.

Přitom je u nás tolik atraktivních míst, na které můžeme turisty nalákat: celá řada z nich je například spojená se zásadními událostmi okolo závěru druhé světové války. Každý snad zná proslulou zatáčku v Kobylisích, kde byl spáchán atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Nedaleko od ní je (též neblaze proslulá) Kobyliská střelnice, kde nacisté popravili nejen význačné představitele českého národa, ale i mnoho dalších lidí, kteří se okupačnímu režimu vzepřeli. Kromě toho se v Praze 8 odehrávala podstatná část květnového povstání: barikády jsou nedílnou součástí historie této městské části. Smutným dědictvím je pak Ďáblický hřbitov, kde došlo k pohřbívání protinacistických bojovníků a je zde i čestné pohřebiště obětí komunistického režimu.

Praha 8 se dlouhodobě snaží tato místa rekonstruovat a zpřístupňovat veřejnosti. Před několika lety byl vybudován památník, který upomíná na operaci Anthropoid, Kobyliská střelnice se dočkala druhé etapy rekonstrukce, která by v tomto roce měla být dovršena. Nyní nás čeká i příprava větší propagace těchto památných míst. Zahajujeme například jednání se zahraničními filmaři, kteří v těchto dnech natáčí v Praze nový snímek právě o atentátu na Heydricha jménem Anthropoid. Sázíme na filmovou turistiku, zároveň je ale potřeba postarat se o to, aby bylo případným návštěvníkům vytvořeno potřebné zázemí. Proto pracujeme na nových aplikacích, webových stránkách, ale i propagačních materiálech.

Dalším tématem jsou sakrální stavby. Málokdo ví, že v Praze 8 je několik velmi pozoruhodných kostelů, každý z nich je něčím zvláštní. Připomněl bych například secesní římskokatolický kostel Sv. Vojtěcha v Libni, kostel Stětí Sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech, pocházející z 12. století, či farní kostel Sv. Petra a Pavla v Bohnicích. Přímo na Palmovce je také židovská synagoga.

S agenturou Czechtourism však hovoříme i o dalších projektech. První je cyklostezka, která vede z naší městské části podél Vltavy až do Vraného nad Vltavou: zde se počítá s jejím prodloužením a propojením až na hranice s Německem. Brzy se nám rovněž podaří dokončit opravu fasády Libeňského zámečku, na kterou bylo nedávno vypsáno výběrové řízení.

Komentář vyšel v rubrice Starostové píší noviny na internetových stránkách Lidových novin (http://www.lidovky.cz/…/nazory.aspx?…).

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124