Na investice můžeme použít jen malou část rozpočtu

Při sestavování rozpočtu máme výrazně omezenější možnosti než klasické obce. Rozpočet městské části je totiž součástí rozpočtu hlavního města Prahy. Městské části nejsou kromě daně z nemovitostí příjemcem daňových výnosů, protože tím je hl. m. Praha. Náš rozpočet lehce přesahuje jednu miliardu. To není mnoho vzhledem k tomu, že Praha 8 má více než sto tisíc obyvatel. Naše příjmy jsou tvořeny dotacemi od státu a hl. m. Prahy. To nám nevytváří příliš velký prostor pro investice.

Příjem od státu je totiž určený na výkon státní správy v přenesené působnosti. Dotace je však výrazně nižší než kolik činní náklady na výkon státní správy. Tu však ze zákona musíme vykonávat. Stát nám tak předpisuje výkon určitých činností, které nám však plně nezaplatí. Naším hlavním zdrojem příjmu je dotace od magistrátu. Ta byla sice letos zvýšena, ale i tak představuje menší objem finančních prostředků, než kolik bychom potřebovali. Je to dáno tím, že Praha je brána jako jedna obec. Magistrát je tak příjemcem finančních prostředků a městským částem posílá jen jejich malou část.

Dostává se nám tak jen omezených finančních prostředků, které můžeme investovat. Přesto však chceme revitalizovat prostor přiléhající ke Kulturnímu domu a Obchodnímu centru Krakov a centrum sídliště Ďáblice. Do těchto projektů chceme investovat nejvíce peněz, protože při diskuzích s občany se ukázalo, že je mezi nimi velká poptávka po revitalizaci těchto území. U obou projektů nejdříve mladí architekti vypracovali návrhy, jak by měla revitalizace vypadat. Občané pak měli možnost k projektům vznést své podněty. Proběhly také veřejné ankety, které zjišťovaly názory veřejnosti na to, jak by měla vypadat proměna těchto oblastí. Následně se za mé přítomnosti uskutečnilo setkání zástupců radnice s občany, kteří nám měli možnost sdělit, jak by podle nich revitalizace měly vypadat. Díky tomuto postupu je možné vyhlásit architektonické soutěže se znalostí toho, co občané v dané lokalitě považují za zásadní.

Na investice bohužel nemůžeme příliš využít evropské dotace, protože hl. m. Praha je jedinou oblastí v ČR, která v EU spadá do kategorie rozvinutých regionů. Týká se jí tak jen Operační program Praha – pól růstu ČR, který je nastaven tak, že pro městské části je složité z něj čerpat finanční prostředky pro své investiční prostředky. Bylo by určitě dobré program změnit, aby byl místním samosprávám více přístupný. Mohl by totiž městským částem dodat chybějící finanční prostředky na investice.

Komentář vyšel v rubrice Starostové píší noviny na internetových stránkách Lidových novin (http://www.lidovky.cz/…/nazory.aspx?…).

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124