Občané mají právo ovlivňovat rozhodnutí radnic

Občané mají bezesporu právo kontrolovat rozhodnutí svých zástupců v místních samosprávách. Často však toto své právo mohou jen obtížně využít, protože je pro ně složité se dostat k informacím. Na Praze 8 se tak snažíme podnikat konkrétní kroky, které zajistí, aby občané měli co nejjednodušší přístup k informacím o činnosti svých zástupců v zastupitelstvu. Nově tak zveřejňujeme na internetu zápisy z výborů a komisí. Zavedli jsme také hlasování pomocí elektronického zařízení, které umožňuje vidět, jak jednotliví zastupitelé hlasovali. Na jednání zastupitelstva byly navíc dotazy občanů zařazeny jako samostatný bod a ti mají nově možnost se do diskuze přihlásit dopředu prostřednictvím internetu.

Věřím však, že občané by neměli mít jen možnost dohlížet na činnost obecních zastupitelstev, ale mělo by jim být umožněno, v co největší míře ovlivňovat rozhodnutí, které místní samosprávy činní. Pořádáme tak na Praze 8 veřejná projednávání revitalizací klíčových oblastí městské části, kde mají místní obyvatelé možnost vznést své podněty, které se pak ve spolupráci s odborníky snažíme zohlednit při přípravě revitalizací. Občany jsme také zapojili do výběru nových ploch veřejné zeleně.

Jsem přesvědčený, že pokud budou naši zástupci v místních samosprávách diskutovat s občany a nebudeme se bát naslouchat jejich podnětům a připomínkám, tak můžeme výrazně posílit naší pozici v Praze. Výhodou sociální demokracie je totiž to, že má ve svém středu mnoho schopných a zkušených komunálních politiků, kteří vědí, jak efektivně spravovat chod radnic.

Komentář byl psaný pro newsletter ČSSD Praha.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124