Nová elektronická aplikace šetří čas občanů Prahy 8

Na Praze 8 jsme zprovoznili novou webovou aplikaci Portál občana. Ta umožňuje elektronické podání vybraných dokumentů. Aplikace občanům šetří čas v elektronické komunikaci s naší městskou částí. Její uživatelé si v ní mohou vybrat ve stromové struktuře životní situaci, které je zajímavá a prostřednictvím odkazu na internetové stránky naší městské části zjistit více informací o jejím řešení. Následně pak lze vyplnit příslušný elektronický formulář. V případě, že uživatel zapomene vyplnit povinné pole formuláře, tak je automaticky upozorněn na chybějící údaje a není mu umožněno formulář odeslat. Odeslané formuláře jsou automaticky zařazeny do spisové služby, kde je pracovníci podatelny přidělují příslušným referentům k dalšímu zpracování. Uživateli aplikace pak přijde na jeho e-mail kopie podání, které odeslal.

Musím říct, že mám velkou radost z této nové služby pro občany Prahy 8. Jsem si totiž vědom toho, že roste počet lidí, kteří dávají přednost elektronické komunikaci před osobním vyřízením svého požadavku. Navíc věřím, že tato aplikace je nastavena tak, že jí bez větších obtíží mohou používat i občané, kteří nejsou odborníci ve využívání výpočetní techniky. Zprovoznění této nové služby však rozhodně neznamená, že bychom na Praze 8 jakkoliv omezili možnost osobního vyřízení požadavků našich občanů v prostorách městské části.

Komentář byl psaný pro newsletter ČSSD Praha.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124