Toužíte po svatbě na zámku?

Libeňský zámek je jedním z nejvyhledáva­nějších pražských míst pro uspořádání svatebního obřadu. Pokud si přejete uzavřít sňatek v jeho krásné obřadní místnosti nebo v komorní zámecké kapli, stačí se obrátit každé pondělí a středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00 na oddělení matriky v prvním patře tzv. Bílého domu.

„Naše matrikářky provedou snoubence nezbytnou administrativou a poskytnou jim cenné rady pro tento významný životní okamžik. Mohou si s nimi domluvit rezervaci svatebního termínu i dlouhou dobu dopředu, aby měli jistotu, že nebude obsazený jinými zájemci,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus. Úředně stanovenou dobou pro uzavírání manželství je pracovní pátek od 9:00 do 13:00 hodin v měsících říjen až květen, od června do září od 9:00 do 14:30 hodin, a svatby se konají v obřadní místnosti Libeňského zámku. Konkrétní termín je třeba vždy zarezervovat.

Pro uzavření manželství je potřeba splnit několik administrativních úkonů. Především je nutné vyplnit dotazník pro uzavření manželství, který poskytne naše oddělení matriky a najdete jej i na našich internetových stránkách. K tomuto dotazníku musí snoubenci předložit své průkazy totožnosti a rodné listy, eventuálně i pravomocné rozsudky o rozvodu předchozího manželství. Pokud je některý ze snoubenců ovdovělý, je třeba, aby tuto skutečnost doložil úmrtním listem zemřelého manžela.

Páteční termíny svateb v obřadní síni v úředně stanovenou dobu jsou pro lidi s trvalým pobytem na území ČR bez správního poplatku, sňatky v jiném termínu jsou podmíněny úhradou správního poplatku 1 000 Kč. Cizinci za svatbu musí zaplatit 3 000 Kč, pokud je však jeden ze snoubenců občanem ČR, tak je poplatek snížen na 2000 Kč.

V případě, že snoubenci chtějí uzavřít manželství v zámecké kapli, pak poplatek za její pronájem je 10 000 Kč, který je snížen na polovinu, má-li alespoň jeden z nich trvalý pobyt na území naší městské části. Jak obřadní místnost, tak i zámecká kaple, jsou vybaveny varhanami a klavírem. Snoubenci mají možnost využít služby profesionální koncertní varhanice a klavíristky.

Více informací k uzavření manželství naleznete na internetových stránkách naší městské části v sekci Potřebuji vyřídit.

Zdroj: www.mesicnikosmicka.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124