V části ulice Trojská bude zakázán průjezd tranzitní dopravy

V pátek 10. března 2017 vstoupí v platnost zákaz vjezdu tranzitní dopravy do ulice Trojská od jejího křížení s komunikací Nad Hercovkou ve směru dolů do centra Prahy. Průjezd tímto úsekem ulice Trojská bude umožněn jen vozidlům MHD, integrovaného záchranného systému a dopravní obsluhy a i se v něm sníží maximální rychlost na 30 km/h. Tato dopravní opatření byla přijata kvůli tomu, že komunikace je nadměrně zatížená individuální tranzitní dopravou. „Místní občané nás upozorňovali, že v ulici Trojská po otevření tunelového komplexu Blanka výrazně vzrostl objem tranzitní dopravy, a požadovali zákaz jejího průjezdu touto komunikací. Jejich požadavku se proto začal intenzivně věnovat tehdejší radní pro dopravu Karel Šašek. Byla tak díky jeho aktivitě vypracována dopravní studie, která potvrdila vysokou intenzitu dopravy v této ulici. Navíc tato komunikace je ve velmi špatném technickém stavu,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD).

Tato dopravní omezení budou platit až do začátku komplexní rekonstrukce ulice Trojská, kterou by Technická správa komunikací hl. m. Prahy měla zahájit ve druhé polovině letošního roku. Policie ČR a městská policie budou v prvních týdnech platnosti nového dopravního značení ve zvýšené míře kontrolovat jeho dodržování. Řidiče budou upozorňovat na zákaz vjezdu do části ulice Trojská dopravní značky, které by měly být umístěny v ulicích Pod Sídlištěm, Horňátecká a Čimická.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124