Místní občané a Praha 8 nesouhlasí se zahušťováním zástavby na sídlišti Písečná

Obyvatelé sídliště Písečná dlouhodobě nesouhlasí s připravovanými stavebními projekty v této lokalitě, protože by díky nim došlo k výraznému zahuštění zástavby a zmenšil by se zde rozsah zeleně. Ve své argumentaci proti další zástavbě v této oblasti argumentují také tím, že se sídliště nachází na méně stabilním pískovém podlaží, díky kterému by nová výstavba potenciálně ohrozila statiku stávajících domů.

MČ Praha 8 proto uspořádala v pondělí 20. února 2017 v Libeňském zámku setkání s obyvateli sídliště Písečná, kde je starosta Roman Petrus (ČSSD) a předseda komise pro životní prostředí Vít Céza (ČSSD) informovali o krocích, které městská část podnikne proti vydanému územnímu rozhodnutí týkajícího se jednoho z developerských projektů na výstavbu dvou nových bytových domů investora Troja real a.s. Městská část Praha 8 podala mimo jiné podnět na obnovu řízení k Odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy a na přezkum řízení k Ministerstvu pro místní rozvoj. „Máme bohužel omezené možnosti, jak zabránit plánované velké výstavbě na sídlišti Písečná, neboť jsou tyto stavební projekty často již v pokročilé fázi územního řízení. To však neznamená, že nebudeme proti těmto aktivitám aktivně bojovat, protože stejně jako místní obyvatelé nesouhlasíme se zahušťování výstavby a snižováním rozsahu zeleně v této lokalitě,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD).

Na setkání se také diskutovalo, jak sladit kroky městské části a místních občanů proti plánované výstavbě na sídlišti Písečná. „Jsme připraveni podpořit občany ve všech zákonných typech odporu proti jakýmkoli developerským aktivitám v lokalitě Písečná,“ říká předseda komise pro životní prostředí Vít Céza (ČSSD).

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124