Jak se zbavit autovraku, který dlouhodobě stojí ve vašem okolí?

Naši městkou část bohužel trápí poměrně častý výskyt autovraků. Pokud občané zjistí, že na komunikaci stojí vozidlo vypadající jako vrak, pak je pro ně nejjednodušší to ohlásit městské policii na telefonní linku 222 025 557. Stráž­nici po příjezdu na místo vozidlo zdokumentují a pošlou o něm oznámení s fotodokumentací na Správu služeb hlavního města Prahy. Její technik vydá závazné stanovisko, zda vozidlo splňuje zákonnou definici vraku. Pokud ho za něj uzná, oznámí to odboru dopravy ÚMČ Prahy 8. Ten následně vydá rozhodnutí o povinnosti odstranit vrak z veřejné komunikace. Toto nařízení musí majitel vozidla do dvou měsíců splnit. Pokud tak neučiní, pak Správa služeb hl. m. Prahy vozidlo odtáhne.

Je však potřeba upozornit, že zákonem je stanovená velmi přísná definice vraku, kterou zdaleka nesplňují všechny nepojízdná vozidla, která dlouhodobě stojí na jednom místě. Za vrak tak například nemůže být označeno vozidlo, které mu jen chybí registrační značka či je zrezivělé. Velmi zjednodušeně lze říci, že jsou za něj považovány především vozidla, kterým chybí motor či část karosérie nebo podvozku.

Odbor dopravy ÚMČ Prahy 8 nicméně občanům doporučuje, aby se obrátili na městkou policii i v případě, že narazí na nepojízdné vozidlo, které delší dobu stojí na jednom místě, ale nesplňuje zákonnou definici vraku. Strážnici mu totiž můžou nasadit takzvanou botičku, pokud parkuje v rozporu se zákonem. Jestliže se jeho provozovatel do 30 dnů nepřihlásí k jejímu sundání, tak je vozidlo odtaženo. Případně strážníci mohou nechat vozidlo okamžitě odtáhnout. Tyto postupy lze uplatnit například v případě, že vozidlo parkuje bez platného parkovacího oprávnění v zónách placeného stání.

„Jednou z výhod zón placeného stání je, že umožňují odtažení evidentně nepojízdných vozidel bez platného parkovacího oprávnění, které však nespadají do přísné definice vraku. Zbytečně už tak našim občanům nebudou zabírat parkovací místa, kterých je bohužel v některých lokalitách naší městské části dlouhodobě nedostatek,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD).

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124