Proběhla každoroční jarní oprava mločích tůní

Ve čtvrtek 16. března 2017 proběhla od 16.30 hodin již tradiční akce „Pomozme mlokovi přežít v Praze“, kterou pořádal spolek Vědomý dotek. Během úklidu, kterého se zúčastnilo 25 osob (členové spolku a dobrovolníci), bylo vyčištěno okolí Podhorského potoka od odpadků a upraveno celkem 106 tůní, které budou v jarním období sloužit k reprodukci krásného ocasatého obojživelníka mloka skvrnitého (Salamandra salamandra), jenž má na Podhorském potoce svou vůbec největší pražskou populaci čítající několik set jedinců.

Během akce proběhla i přednáška o mlokovi skvrnitém vedená Ing. Jiřím Romem, specialistou péče o chráněná území MHMP. Akce byla již tradičně podpořena hl. m. Prahou, MČ Praha 8 a MČ Praha – Troja. Za naší městskou část se zúčastnil zastupitel a předseda komise pro životní prostředí Vít Céza (ČSSD).

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124