Proběhl dobrovolný úklid Rohanského ostrova

V úterý 11. dubna 2017 spolek Komunita Rohan uspořádal dobrovolný úklid Rohanského ostrova. Ten proběhl za podpory městské části Prahy 8, která zajistila potřebné pomůcky například ochranné rukavice či pytle na odpad. Akce se účastnilo několik desítek dobrovolníků a výsledkem bylo odvezení šesti plných nákladních kontejnerů nebezpečného odpadu. Činnost probíhala především na té části Rohanského ostrova, kterou má ve svěřené péči naše městská část.„Rohanský ostrov je bohužel dlouhodobě zanedbaný, i když se jedná o území s velkým rozvojovým potencionálem. Velmi proto vítáme a plně podporujeme všechny aktivity, které ve spolupráci s naší městskou částí pomohou ke zvelebení a kultivaci této lokality,“ uvedl starosta Praha 8 Roman Petrus (ČSSD), který byl osobně přítomen na této akci.

Spolek Komunita Rohan neorganizuje jen úklidy Rohanského ostrova, ale usiluje také o to, aby došlo ke kultivaci celého tohoto území. Cílem je vytvoření přívětivé oblasti, kterou by veřejnost mohla využívat po celý rok pro své volnočasové aktivity. Rohanský ostrov by se tak přeměnil na atraktivní veřejný prostor, který by byl aktivně navštěvován nejenom občany MČ Prahy 8, ale i obyvateli okolních městských částí.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124