Nový portál usnadňuje podání žádosti o zábor pozemní komunikace

Městská část Praha 8 zprovoznila portál, který zjednodušuje podávání žádostí o povolení zvláštního užívání (záboru) pozemní komunikace. Na internetové adrese zabory.praha8.cz tak mohou lidé s elektronickým podpisem podat žádost o zábor pozemní komunikace. Tu je možné odeslat prostřednictvím přehledného průvodce, který usnadňuje její podání. „Dlouhodobě se snažíme našim občanům zjednodušit podávání jejich úředních žádostí. Byl proto zprovozněn tento portál, kde jsou navíc i zobrazeny všechny schválené zábory a délka jejich trvání. Na území městské části Prahy 8 jsou totiž místa s velkým počtem žádostí o povolení záboru pozemní komunikace,“ uvedl radní Karel Šašek (ČSSD).

Byla proto vytvořena informační mapa zobrazující aktuální povolení zvláštního užívání pozemní komunikace. Ta jednoduchým a přehledným způsobem poskytuje občanům informace o datech platnosti záborů v jednotlivých oblastech naší městské části. Občané také mohou prostřednictvím portálu kontrolovat stav schvalování své podané žádosti.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124