Návrh na vydání negativního stanoviska ke stavbě rychlého občerstvení

RMČ Prahy 8 bude předložen návrh na vydání negativního stanoviska ke stavbě rychlého občerstvení uprostřed rušné komunikace.

V létě minulého roku vydal Stavební úřad pro Prahu 8 územní rozhodnutí pro stavbu rychlého občerstvení ve Střelničné ulici na Střížkově. Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti o uzemní rozhodnutí, která byla podána v říjnu roku 2014. Stavební záměr splňoval všechny zákonné podmínky pro to to, aby mohl stavební úřad vydat uzemní rozhodnutí. Bylo totiž například Odborem dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy vydáno závazné stanovisko, že tato plánovaná stavba nepovede ke zhoršení dopravní situace.

Místní obyvatelé však s tímto plánovaným stavebním záměrem nesouhlasí, protože odmítají, aby na zeleném pasu uprostřed frekventované komunikace ve Střelničné ulici a u rušné křižovatky vznikla prodejna rychlého občerstvení s prodejem přes okénko. Její vybudování by totiž mohlo vést k nárůstu dopravy, a i ke zvýšení prašnosti a hlučnosti v této lokalitě. Bude proto Radě městské části Prahy 8 předložen návrh, aby přijala negativní stanovisko k této stavbě. „Uzemní rozhodnutí bylo stavebním úřadem vydáno legálně, proto nemůžeme toto rozhodnutí zpochybnit. Předložím však radě naší městské části návrh na to, aby v rámci stavebního řízení bylo přijato negativní stanovisko k tomuto stavebnímu záměru. Dlouhodobě totiž bojuji proti stavbám, které mohou zhoršit životní prostřední a poškodit kvalitu života místních obyvatel,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD).

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124