Snažíme se nastartovat rozvoj naší městské části

Sociální demokracie na Praze 8 je jen jednou ze čtyřech koaličních stran. Přesto se však se svými stranickými kolegy snažíme připravit a především realizovat, co nejvíce konkrétních projektů, které pomohou k rozvoji naší městské části. V podstatě okamžitě po našem nástupu do vedení radnice jsme s koaličními kolegy učinili kroky k tomu, aby naši občané měli, co nejednoduší přístup k informacím o naší činnosti. Je nám ovšem jasné, že dnešní moderní a sebevědomý občan si nepřeje jen být informován o činnosti svých zástupců, ale chce mít možnost ovlivňovat jejich rozhodnutí.

Zapojili jsme proto místní obyvatele do přípravy všech významných revitalizací veřejných ploch, které připravujeme. Tyto proměny veřejných prostranství by měly napravit to, že za dřívějšího vedení radnice byl bohužel zanedbáván rozvoj některých přirozených center našich čtvrtí. V letošním roce by tak měly být zahájeny komplexní revitalizace centrálních náměstí Sídliště Bohnice a Sídliště Ďáblice.

Uvědomuji si však, že dobře fungující samospráva se nemá jen starat o rozvoj daného území, ale nesmí ani zapomínat na starší spoluobčany, kteří jsou bohužel často na okraji zájmu společnosti. Inicioval jsem proto vznik bezplatné Křížovkářské ligy pro seniory, která jim nepřináší jen smysluplnou a podnětnou zábavu, ale i pomáhá v péči o jejich duševní zdraví. Od začátku letošního roku až do konce dubna navíc probíhal projekt „Sbližování generací“, který umožňoval našim starším spoluobčanům využít kadeřnických služeb studentů prvního ročníku Středního odborného učiliště kadeřnického jen za cenu spotřebovaného materiálu.

Komentář byl psaný pro newsletter ČSSD Praha vydávaný u příležitosti oslav Svátku práce.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124