Připravujeme rozšíření počtu parkovacích míst

V některých oblastech Prahy 8 je bohužel dlouhodobě nedostatek parkovacích míst. Městská část Praha 8 si proto nechala vypracovat Analýzu možnosti úpravy komunikační zeleně na parkovací stání a studii Zhodnocení stávající situace a poptávky po parkování v obytných lokalitách.

V obou dvou dokumentech jsou konkrétní návrhy na zvýšení počtu parkovacích míst v naší městské části. „Návrhy vzešlé ze studií v současné době pečlivě vyhodnocujeme a nejlepší z nich budeme po projednání s místními obyvateli určitě realizovat. Chceme totiž rozšířit počet parkovacích míst, kterých je bohužel dlouhodobě v některých našich čtvrtích nedostatek,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Ve studii Zhodnocení stávající situace a poptávky po parkování v obytných lokalitách je podrobně rozebrána stávající situace v oblasti parkování v jednotlivých katastrálních územích nacházejících se na území MČ Prahy 8. Je v něm také uvedeno, jakým způsoben je řešeno parkování v jednotlivých oblastech Prahy 8 a v jakých jejich částech je největší nedostatek parkovacích míst. Následně jsou uvedeny konkrétní návrhy, jak lze úpravou uspořádání uličního prostoru v obytných lokalitách dosáhnout zvýšení počtu parkovacích míst.

Zpracována byla také analýza, která se věnuje možnostem úpravy travnatých ploch a ploch s náletovými dřevinami na parkovací stání. V oblastech s nedostatek parkovacích míst jsou ve studii navrženy konkrétní úpravy komunikační zeleně ležící bezprostředně u dopravních komunikací na nová parkovací místa. Autoři studie se snažili, aby nově navržená místa pro parkovaní byla vhodně napojena na dopravní komunikace a byla v dosahu hojně navštěvovaných institucí a úřadů nebo v bezprostřední blízkosti obytné zástavby.

Zdroj: www.mesicnikosmicka.c

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124