Ekologické akce pro veřejnost

Byla úspěšně zahájena další sezóna komunitní zahrady při 46. ZO ČZS, která nabízí občanům malá pěstební políčka.

Děti a jejich rodiče jsou zváni na každoročně pořádaný Dětský den, který se letos koná 3. 6. od 14:00 hod. na hřišti 46. ZO ČZS, kde se uskuteční zábavné odpoledne plné soutěží a zajímavého programu nejen pro děti. Ve spolupráci s 46. ZO ČZS je na zahrádkách o prázdninách pořádána týdenní akce pro děti nazvaná Prázdniny na ostrově.

Zastupitel a předseda komise pro životní prostředí Vít Céza k tomu sděluje: „Městská část již delší dobu podporuje aktivity zahrádkářské kolonie na Libeňském ostrově, která je ukázkově otevřena veřejnosti a jejíž zástupci se i pravidelně podílí na úklidech veřejných prostranství mimo vlastní zahrádkářskou kolonii.“

Zdroj: www.mesicnikosmicka.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124