Nová aplikace usnadní a zrychlí podávání podnětů ke stavu veřejného prostoru

Městská část Praha 8 usiluje o to, aby mohli její občané jednoduše nahlásit své stížnosti ke stavu veřejného prostoru a ty byly rychle vyřízeny. Proto bude v září letošního roku spuštěna nová jednotná mobilní a internetová aplikace Dej tip. Její výhodou oproti většině podobných na území hl. m. Prahy už fungujících aplikací je, že dokáže podněty a stížnosti zaslané jejími uživateli poslat přímo úředníkovi, který má danou problematiku na starost. Pokud řešení zaslaného podnětu není v kompetenci naší městské části, pak je aplikace schopná ho prostřednictvím zaměstnanců ÚMČ Prahy 8 předat příslušným organizacím hlavního města Prahy, pod které tato problematika spadá.

Tato komunikace bude probíhat systémově a občan tak uvidí, v jakém stavu je řešení jeho námětu a jaký konkrétní pracovník ho má na starost, a to i v případě, že jeho vyřízení nepřísluší MČ Praha 8. Většina podobných aplikací naopak jen shromažďuje došlé zprávy od občanů do jedné emailové adresy, ze které musí být přeposlány příslušnému úředníkovi. „Cílem aplikace Dej tip není jen umožnit našim občanům snadno a rychle prostřednictvím jejich mobilních zařízení podat podněty a stížnosti ke stavu veřejného prostoru v naší městské části, ale bude díky ní možné je i začít v podstatě okamžitě řešit. Nebude totiž nutné, aby je musel někdo předávat k řešení a zbytečně se tím ztrácel čas,“ uvedl radní Karel Šašek (ČSSD).

Stížnosti se nejčastěji týkají údržby zeleně a nepořádku v ulicích. „Občané se na nás dosud obraceli e-mailem, telefonicky, osobně nebo písemně, což bylo zdlouhavé. Moderní řešení umožňuje, aby občan svým telefonem například vyfotil černou skládku a označil, kde se nachází, a pracovníci oddělení okamžitého úklidu místo uklidí během několika hodin a pošlou mu fotografii uklizeného místa. Ostrý start se plánuje od září, ale vyzývám občany, aby systém hlášení závad využívali již nyní, protože odbor životního prostředí na zaslané podněty reaguje a řeší je. Také uvítáme, pokud nám občané napíší, jak jsou s aplikací spokojeni,“ uvedl zástupce starosty Matěj Fichtner (ANO).

Předností této aplikace je také to, že jde o zákaznické řešení, proto v ní po jejím plném spuštění budou moci její uživatelé najít i mapu zimní údržby chodníků, aby viděli, zda za jejich úklid zodpovídá Magistrát hl. m. Prahy nebo městská část Praha 8. Pokud by se aplikace osvědčila a měla pozitivní hodnocení od svých uživatelů, je po technické stránce možné ji proměnit na aplikaci celopražskou. Mohla by tak být využívána po celém našem hlavním městě. Dej tip je totiž schopen identifikovat příslušný úřad městské části, pod který spadá oblast, kde vznikl problém, na který uživatelé této aplikace upozorňují. Případné rozšíření aplikace Dej tip mimo naši městkou část však MČ Praha 8 nemůže ovlivnit.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124