Uskutečnilo se setkání účastníků Křížovkářské ligy z Prahy 8 a Prahy 3

Ve čtvrtek 15. června 2017 proběhlo v kavárně v prostorách Národního památníku na Vítkově za účasti starosty MČ Prahy 8 Romana Petruse (ČSSD), zastupitele MČ Prahy 8 Víta Cézy (ČSSD) a místostarostů MČ Prahy 3 Davida Gregora a Ivana Holečka setkání účastníků Křížovkářské ligy pro seniory z Prahy 3 a Prahy 8. V rámci tohoto společenského setkání proběhla soutěž v luštění křížovek mezi našimi staršími spoluobčany z těchto dvou městských částí v týmové i v individuální kategorii. Vítězové obdrželi hodnotné věcné ceny. Byl také přichystán zajímavý doprovodný kulturní program, jehož součástí byla taneční a hudební vystoupení dětských souborů. Senioři měli rovněž možnost absolvovat komentovanou prohlídku Národního památníku na Vítkově.

„Domluvili jsme s představiteli městské části Prahy 3 toto setkání, aby naši starší spoluobčané účastníci se Křížovkářské ligy poznali svoje kolegy ze sousední Prahy 3 a měli možnost s nimi změřit svoje síly. Akce se určitě vydařila, protože senioři se pustili do luštění křížovek s velkým nadšením a chutí,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD).

Velké se oblibě se těšící Křížovkářská liga bude pokračovat na po letní přestávce na podzim letošního roku. Předběžně je navíc naplánováno i další setkání mezi jejími účastníky z Prahy 3 a Prahy 8.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124