I větší rodina může bydlet pohromadě

Městská část Praha 8 má k dispozici tzv. krizové byty, které poskytuje bezplatně svým občanům pro krátkodobé ubytování v případě krizových situací, mezi které patří například povodeň či požár. Oddělení bezpečnosti a krizového řízení může využít pro tyto účely pět bytů kategorie 1+0 se základním vybavením v bytovém domě Taussigova 1172/1, Praha 8 – Kobylisy. Nově budou dva z těchto bytů vyměněny za byt kategorie 3+1. Budou se tak moci pohromadě ubytovat příslušníci větší rodiny, což v malých bytech není možné.

Byty občanům MČ Prahy 8 přidělují pracovníci oddělení bezpečnosti a krizového řízení, kteří jsou přítomni při krizových událostech. Zajištují i bezplatné zapůjčení dalších potřebných věcí, například odvlhčovačů (vysoušečů).

Zdroj: www.mesicnikosmicka.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124