MHMP zahájil řízení o odstranění rampy z Voctářovy ulice na Libeňský most

Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy zahájil řízení o povolení odstranění nájezdové rampy z Voctářovy ulice na Libeňský most. Vlastníkem komunikace je společnost Crestyl, která ji získala směnou s hl. m. Prahou v roce 2006. V souladu s platným územním rozhodnutím měla být rampa odstraněna v rámci rekonstrukce Libeňského mostu. Samotná rekonstrukce mostu je přerušena od ledna 2016 zahájeným řízením na Ministerstvu kultury o prohlášení Libeňského mostu za kulturní památku. Rampa však není součástí mostu, a proto její vlastník bude realizovat její dlouhodobě plánované odstranění.

„Nejsme vlastníkem této nájezdové rampy a ani nemůžeme jakkoliv ovlivnit rozhodnutí o jejím případném odstranění. Nicméně odstranění rampy by mohlo dopravní situaci v této lokalitě zhoršit, proto vyžadujeme opatření, aby se řidičům jejich cesta do Holešovic co nejméně zkomplikovala,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124