Rekonstrukce ulice Pod Čimickým hájem

V době od 15. září do 20. prosince 2017 proběhne úplná uzavírka ulice Pod Čimickým hájem v Praze 8 z důvodu kompletní rekonstrukce této ulice. Rekonstrukce spočívá v odstranění stávajících konstrukcí vozovky (do hloubky cca 70 cm) a chodníků, provedení nových uličních vpustí včetně jejich přípojek a napojení na stávající kanalizační řad v hloubce cca 450 cm. Následně budou provedeny nové kompletní konstrukce vozovky a chodníků.

Pro veřejnou dopravu bude vyznačena objízdná trasa ulicemi Čimická, K Ládví, Nedomická, Rousovická a Pekařova. Do opravované ulice nebude umožněn vjezd rezidentům. Zhotovitel stavby zajistí vyvážení popelnic na určená místa.

Zhotovitel stavby: POOR a.s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10, IČ 430 05 560

Zodpovědná osoba zhotovitele: Ing. Václav Leitermann, tel. 724 530 884

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124