V ZŠ Ústavní jsem přivítal nové prvňačky

V ZŠ Ústavní proběhlo v pondělí 4. září 2017 slavnostní zahájení školního roku. Toho jsem měl možnost se za zřizovatele školy městkou část Praha 8 účastnit. Přivítal jsem tak spolu s vedením školy nové prvňačky a popřál jim úspěšný začátek jejich školních let. Rovněž jsem navštívil jednu ze tříd nových prvňáčků a mohl jsem tak vidět jejich první krůčky ve škole.

Je mi vždy velkou ctí se účastnit vítání prvňáčků, protože jako táta dvou malých kluků si dobře uvědomuji důležitost tohoto dne pro děti.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124