Nové kabinky zajistí větší soukromí a sníží riziko zneužití soukromých údajů

Na přepážkách oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů ÚMČ Prahy 8 v tzv. bílém domě byly koncem prázdnin instalovány nové kabinky. Lidé vyřizující si občanský průkaz či oznamující změnu trvalého bydliště díky tomu mají větší pocit soukromí. Došlo také ke snížení rizika, že někdo zneužije osobní údaje žadatelů. Při osazování novými kabinkami bylo též myšleno na hendikepované spoluobčany – jedna z kabinek je osazena dveřmi, které umožní průjezd invalidního vozíku.

„Dobře si uvědomujeme, že bílý dům nenabízí našim občanům dvakrát přívětivé prostředí. Snažíme se proto v maximální možné míře zlepšit služby, které v něm našim obyvatelům poskytujeme. V minulosti byl výrazně zlepšen vyvolávací systém a zaveden rezervační systém, který umožňuje rezervovat si návštěvu pro záležitosti související s občanskými průkazy a cestovními pasy, živnostenskou agendu a Czech POINT. Nyní jsme instalovali kabinky, což je sice určitě jen malý krok ke zlepšení služeb našeho úřadu, ale určitě má svůj přínos a nestál nás příliš velké finanční prostředky,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Od září tohoto roku je také možné správní poplatky za občanské průkazy a cestovní pasy platit platebními kartami.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124