Proběhlo veřejné projednávání budoucí podoby centrální veřejné plochy v Čimicích

Několik desítek občanů se 3. října 2017 zúčastnilo veřejného projednávání plánované komplexní revitalizace centrální veřejné plochy v Čimicích v Kulturním domě Krakov. Diskuze s občany proběhla za účasti starosty MČ Praha 8 Romana Petruse, zastupitele Víta Cézy a zástupce společnosti Atelier 90, který zpracovává ideovou a realizační studii obsahující návrhy na revitalizaci venkovních prostor centrální veřejné plochy v Čimicích.

Občané byli seznámeni s dosavadními návrhy studie, které v rámci bohaté diskuze připomínkovali, a přispěli tak k jejímu zdárnému dokončení a výsledné podobě, která bude založena výhradně na většinovém názoru občanů vzešlém z dotazníkového šetření i z vlastní veřejné diskuze.

Cílem revitalizace zeleně a celého veřejného prostranství je zlepšení životního prostředí, ale také jeho ochrana před nevhodnými stavebními zásahy. Radnice takto postupuje na řadě míst v Praze 8, kde revitalizuje plochy zeleně z toho důvodu, aby nikdo v budoucnu nevyužil zanedbaný stav území k jeho přeměně na zpevněné a betonové plochy.

Plánovaná komplexní revitalizace centrální veřejné plochy v Čimicích, která se nachází severně od Čimickéo rybníka a obepíná nákupní středisko Draháň. Kromě připomínek k samotné centrální veřejné ploše zazněla celá řada dalších podnětů týkající se obchodního střediska Draháň, přechodů pro chodce v oblasti či různých krajinotvorných opatření v oblasti Čimického rybníka a navazujícího Čimického údolí. Zástupci radnice zdůraznili, že zlepšení stavu této oblasti má prioritu včetně podpory všech návazných opatření, jako je zlepšení stavu Čimického rybníka a další zlepšování stavu Čimického údolí, kde městská část aktivně podporuje Magistrát hl. m. Prahy v konkrétních opatřeních.

Starosta Roman Petrus k tomu sděluje: „Od počátku volebního období se snažíme o odpovědný přístup při zlepšování stavu veřejných prostranství. Ve všech případech se snažíme o maximální spolupráci s občany při definování konkrétních opatření.“

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124