Starosta Roman Petrus diskutoval s občany na téma budoucnosti Proseckých skal

V pondělí 9. října 2017 se na Libeňském zámku uskutečnila diskuze občanů se starostou Prahy 8 Romanem Petrusem na téma budoucnosti významné lokality Prosecké skály. Jednání byl přítomen i zastupitel a předseda komise pro životní prostředí Vít Céza a zástupce zpracovatele ideové studie Milan Nováček.

Lokalita Prosecké skály je významná a rozsáhlá plocha zeleně, v jejíž východní části se nachází samotná přírodní památka Prosecké skály. Lokalita je v současném stavu zanedbaná a její potenciál je nevyužit. Městská část Praha 8 se chce primárně zaměřit na západní část lokality, která je v majetku hl. m. Prahy a jednodušeji zde tak bude možné dosahovat zlepšení jejího stavu.

V rámci diskuze zazněla řada podnětů od občanů a došlo k prodiskutování hlavních budoucích cílů v této lokalitě. V nadcházejících týdnech dojde k zahájení konkrétních aktivit v lokalitě, se kterými budou občané seznámeni na přelomu letošního a příštího roku prostřednictvím radničních informačních kanálů.

Starosta Roman Petrus k tomu dodává: „Diskuze se zástupci občanů byla velmi přínosná, protože nám pomohli zodpovědět všechny hlavní otázky, které jsme v této fázi měli a můžeme tak začít činit konkrétní kroky vedoucí ke zlepšení stavu lokality.“

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124