Zvýšení bezpečnosti přechodu u základních škol Žernosecká a Burešova

Minulý týden byla dokončena instalace bezpečnostní protismykové úpravy povrchu vozovky před přechodem pro chodce v ulici Žernosecká. V jeho blízkosti se nacházejí ZŠ Žernosecká a ZŠ Burešova a často ho tak využívají žáci těchto škol. Městská část Praha 8 proto nechala zvýšit bezpečnost daného přechodu, aby snížila nebezpečí srážky automobilu s chodci, které ve zvýšené míře hrozí právě na přechodech v blízkosti škol. Děti totiž často nevěnují potřebnou pozornost silničnímu provozu, protože dobíhají do školy těsně před začátkem vyučování nebo jsou po jeho konci roztěkané a nesoustředěné.

„Nově instalovaná bezpečnostní protismyková úprava povrchu vozovky určitě zvýší bezpečnost na přechodu pro chodce v ulici Žernosecká. Zvýšila totiž drsnost povrchu vozovky a tím zkrátila brzdnou dráhu vozidel. Opticky navíc tento úsek oddělila od zbytku komunikace a řidiče tak upozorňuje, že mají věnovat pečlivou pozornost řízení svého automobilu. Klesá proto riziko, že dojde k srážce dětí z nedalekých základních škol i všech dalších chodců s automobily,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Předností této úpravy vozovky je i to, že by mělo dojít ke zvýšení stability vozidel. V naší městské části takto už bylo upraveno několik dalších přechodů, například v ulicích Pernerova a Čimická.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124