V parku Dlážděnka začala výsadba stromů

V úterý 17. října 2017 se v parku Dlážděnka uskutečnilo příjemné sousedské odpoledne, v rámci kterého došlo k představení budoucí podoby parku, k výsadbě prvních stromů a k návštěvě veřejnosti dosud nepřístupných míst, kde bude v příštím roce instalována jedinečná vyhlídka na Prahu. Akce se zúčastnil starosta Roman Petrus, v jehož gesci se revitalizace připravuje, dále zastupitel a předseda komise pro životní prostředí Vít Céza, architekti zpracovávající projekt, zástupci spolku Park Dlážděnka a další občané městské části.

V úvodu byla představena budoucí podoba parku, který bude zrevitalizován a rozšířen již v příštím roce. Poté proběhla výsadba prvních stromů (javor babyka, Acer campestre), které tak budou mít více času se stabilizovat a v příštím roce již budou vzrostlejší a estetičtější. Po výsadbě proběhla příjemná diskuze s občerstvením a prohlídka některých dosud oplocených míst, kam neměla veřejnost přístup. Ta budou v rámci revitalizace zpřístupněna, ploty budou odstraněny a celkově dojde ke zprůchodnění řady dosud nepřístupných míst, včetně plochy, která bude přetvořena do podoby jedinečné vyhlídky na Prahu.

Starosta Roman Petrus k tomu říká: „Chtěl bych poděkovat spolku Park Dlážděnka i všem dalším občanům za účast, diskuzi i pomoc s výsadbou prvních stromů. Jsem moc rád za rozvíjející se sousedské aktivity v tomto místě, které jsou pro nás velkou motivací, abychom intenzivně pokračovali v zušlechťování tohoto veřejného prostoru.“

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124