Žáci ZŠ Burešova získali bezpečný přístřešek pro odkládání kol a koloběžek

Městská část Praha 8 na základě prosby rodičů žáků ZŠ Burešova zrealizovala projekt přístřešku pro kola a koloběžky.

Ačkoliv velká část dětí při cestě do školy využívá jakožto dopravní prostředek koloběžku, škola ještě donedávna nedisponovala vhodným prostorem, kde by bylo možné koloběžky bezpečně odložit. Žáci tedy byli nuceni zanechávat koloběžky na podlaze v šatnách, což představovalo riziko pro bezpečný pohyb dětí ve škole.

„V novém přístřešku, který bude fungovat na čipy, si nově mohou žáci koloběžku či kolo nejen odložit, ale také zamknout u cyklostojanu. V zastřešené novostavbě se nachází 40 cyklostojanů s kapacitou umístění 80 kol, což plně odpovídá poptávce ze strany žáků,“ vysvětluje starosta Prahy 8 Roman Petrus.

MČ Praha 8 dlouhodobě podporuje bezmotorovou dopravu. „Jedním z důležitých faktorů při rozhodování, zda pro svou cestu využít kolo či koloběžku, je i možnost bezpečného uložení tohoto dopravního prostředku. Jsem rád, že nyní mohou žáci ZŠ Burešova používat kola či koloběžky bez obav, že jim budou odcizeny,“ dodává starosta Petrus.

Zdroj: www.praha8.cz

Titulek Titulek
Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124