Moje akce

08. 09. 2018

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb

Pečujete již delší dobu o blízkou osobu a cítíte se vyčerpaní? Máte problémy s pamětí? Trápí vás děti? Nebo chcete mít jen přehled o sociálních službách, které jsou na MČ Praha 8 pro vás k dispozici? Přijďte na Veletrh poskytovatelů sociálních služeb.

Mimo jiné si zde můžete vyzkoušet speciální „alkobrýle“ a „drogobrýle“, které simulují vliv alkoholu a různých psychotropních látek na zrakové a prostorové vnímání, nebo instruktáž správného samovyšetřování prsu na modelu.

Akce se koná pod …

pokračování

25. 06. 2018

Starosta Petrus poděkoval policistům a hasičům za jejich službu veřejnosti

Starosta MČ Praha 8 již po třetí poděkoval v úterý 19. června 2018 příslušníkům Policie České republiky, Městské policie hl. m. Prahy a Hasičského záchranného sboru ČR za jejich příkladnou a obětavou službu veřejnosti.

„Bylo by naivní si přát, abychom nepotřebovali policisty či hasiče. Jsem hrdý na to, že v naší městské části jsou lidé, kteří příkladně vykonávají svou službu a dennodenně nasazují své zdraví a někdy životy ve prospěch nás všech. Za to jim patří …

pokračování

24. 05. 2018

Rada Prahy 8 dala zelenou návrhu studie Rohan City

Rada MČ Praha 8 projednala ve středu 23. května 2018 návrh studie Rohan City. Návrhu dala stejně jako Zastupitelstvo zelenou.

„Jsem šťastný, že jsme konečně dokončili všechny nutné kroky k tomu, aby se území Rohanského ostrova stalo plnohodnotnou částí Prahy 8 i celého města. Za významný úspěch vnímán především dohodu s developerem, který přijal naše požadavky a do návrhu je zapracoval,“ říká starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Spolupráce mezi městskou částí Praha 8 a developerem Sekyra …

pokračování

20. 04. 2018

Praha 8 má další dva kontejnery k bezpečné likvidaci injekčního materiálu

Dne 12. dubna 2018 instalovala MČ Praha 8 na Palmovku a Bulovku další dva sběrné kontejnery označené logem FIXPOINT, které slouží k odhozu a bezpečné likvidaci injekčního materiálu. Instalace proběhla za účasti starosty MČ Praha 8 Romana Petruse, ředitele OŘ MP Praha 8 Luďka Vaníčka a ředitele Progressive o.p.s. Vojtěcha Janouškovce.

První kontejner byl instalován v roce 2016 v lokalitě Těšnov. Cílem instalace kontejnerů je minimalizovat výskyt pohozených stříkaček a přispět tak k čistšímu a bezpečnějšímu …

pokračování

19. 10. 2017

Děti na Praze 8 jsou interaktivní formou seznámeni s pravidly silničního provozu

Městská část Praha 8 se snaží zvýšit bezpečnost dětí v silničním provozu. Připravila proto školení Bezpečně do školy i ze školy a V jedné stopě, které poprvé proběhlo za účasti starosty Prahy 8 Romana Petruse ve středu 18. října 2017 v ZŠ Petra Strozziho.

„Smyslem těchto školení je zvýšit informovanost dětí o pravidlech silničního provozu a snížit tím riziko dopravních nehod s jejich účastí. Obě dvě probíhají zajímavou interaktivní formou, aby si z nich děti skutečně …

pokračování

18. 10. 2017

V parku Dlážděnka začala výsadba stromů

V úterý 17. října 2017 se v parku Dlážděnka uskutečnilo příjemné sousedské odpoledne, v rámci kterého došlo k představení budoucí podoby parku, k výsadbě prvních stromů a k návštěvě veřejnosti dosud nepřístupných míst, kde bude v příštím roce instalována jedinečná vyhlídka na Prahu. Akce se zúčastnil starosta Roman Petrus, v jehož gesci se revitalizace připravuje, dále zastupitel a předseda komise pro životní prostředí Vít Céza, architekti zpracovávající projekt, zástupci spolku Park Dlážděnka a další občané …

pokračování

13. 10. 2017

Setkali se účastníci Křížovkářské ligy z Prahy 3 a Prahy 8

Ve středu 12. října 2017 se uskutečnilo v kavárně v prostorách Národního památníku na Vítkově za účasti starosty MČ Prahy 8 Romana Petruse a zástupců starostky MČ Prahy 3 Davida Gregora a Ivana Holečka už druhé setkání účastníků Křížovkářské ligy pro seniory z Prahy 3 a Prahy 8.

Naši starší spoluobčané z těchto dvou městských částí tak měli možnost spolu soutěžit v luštění křížovek v týmové i individuální kategorii. Pro účastníky této společenské akce byl …

pokračování

10. 10. 2017

Starosta Roman Petrus diskutoval s občany na téma budoucnosti Proseckých skal

V pondělí 9. října 2017 se na Libeňském zámku uskutečnila diskuze občanů se starostou Prahy 8 Romanem Petrusem na téma budoucnosti významné lokality Prosecké skály. Jednání byl přítomen i zastupitel a předseda komise pro životní prostředí Vít Céza a zástupce zpracovatele ideové studie Milan Nováček.

Lokalita Prosecké skály je významná a rozsáhlá plocha zeleně, v jejíž východní části se nachází samotná přírodní památka Prosecké skály. Lokalita je v současném stavu zanedbaná a její potenciál …

pokračování

04. 10. 2017

Proběhlo veřejné projednávání budoucí podoby centrální veřejné plochy v Čimicích

Několik desítek občanů se 3. října 2017 zúčastnilo veřejného projednávání plánované komplexní revitalizace centrální veřejné plochy v Čimicích v Kulturním domě Krakov. Diskuze s občany proběhla za účasti starosty MČ Praha 8 Romana Petruse, zastupitele Víta Cézy a zástupce společnosti Atelier 90, který zpracovává ideovou a realizační studii obsahující návrhy na revitalizaci venkovních prostor centrální veřejné plochy v Čimicích.

Občané byli seznámeni s dosavadními návrhy studie, které v rámci bohaté diskuze připomínkovali, a přispěli tak k …

pokračování

02. 10. 2017

Tři významné osobnosti Prahy 8 se staly jejími čestnými občany

Herec a autor pan Jan Skopeček, trenér házené pan Ján Mahor a loutkovodič slavné figurky Hurvínka pan Bohuslav Šulc převzali ve středu 27. září 2017 v Libeňském zámku z rukou starosty Romana Petruse a radní pro kulturu Jany Solomonové čestná občanství Prahy 8.

„Je mi ctí udělit čestné občanství třem osobnostem českého umění a sportu. Pánové Skopeček, Mahor a Šulc svým celoživotním dílem přispěli k rozvoji a propagaci nejen Prahy 8,“ promluvil k čestným občanům, …

pokračování

26. 09. 2017

Taťka fest už potřetí nabídl společnou zábavu tatínků s jejich dětmi

V neděli 24. září 2017 proběhl v Beachklubu Ládví už třetí ročník populárního Taťka festu, který se konal pod záštitou starosty městské části Prahy 8 Romana Petruse. Ten opět nabídl spoustu zábavy pro děti a jejich rodiče.

Nejmladší návštěvníky akce určitě potěšila možnost vyzkoušet si stříkání hadicí na terč u stánku hasičů. Velmi navštěvovaný byl i popelářský vůz Pražských služeb. Na akci nechyběla ani podrobná prezentace práce městské policie a vystoupení loutkového souboru Jiskra. …

pokračování

25. 09. 2017

Organizace pomáhající nejpotřebnějším se představily občanům Prahy 8

V pondělí 18. září 2017 proběhl pod záštitou starosty Prahy 8 Romana Petruse před tzv. bílým domem Den sociálních služeb a veletrh zdraví. Své zastoupení a prezentaci na něm mělo skoro třicet organizací, které poskytují sociální služby na území městské části Prahy 8.

„Den sociálních služeb je velice přínosná akce, protože umožňuje laické veřejnosti získat informace o organizacích, které se snaží pomáhat nejpotřebnějším. Současně s ním navíc proběhl veletrh zdraví, v jehož rámci bylo …

pokračování

20. 09. 2017

Starosta Prahy 8 po roce ocenil výjimečné policisty a hasiče

V úterý 19. září 2017 byli v obřadní síni Libeňského zámku za účasti starosty MČ Prahy 8 Romana Petruse slavnostně ocenění příslušníci Policie České republiky, Městské policie hl. m. Prahy a Hasičského záchranného sboru ČR. Městská část Praha 8 jim tak poděkovala za jejich příkladný výkon služby na svém území.

Na začátku tohoto slavnostního setkání starosta Roman Petrus zdůraznil, že si velice váží úspěšné spolupráce městské části Prahy 8 s policisty, strážníky a hasiči, která pomáhá …

pokračování

14. 09. 2017

Nový Sociální automobil pro péči o seniory a zdravotně postižené na Praze 8

V úterý 12. září 2017 proběhlo na nádvoří Libeňského zámku za účasti starosty městské části Prahy 8 Romana Petruse slavnostní předání „Sociálního automobilu“ Obvodnímu ústavu sociálně-zdravotnických služeb. Ten ho bude především využívat na rozvoz obědů pro seniory a zdravotně postižené.

„Podařilo se zajistit, že velkou většinu nákladů na získání nové osobní dodávky zaplatily soukromé firmy, které za to získaly reklamu na tomto voze. Ušetřené peníze tak můžeme použít na další rozvoj péče o naše starší spoluobčany,“ …

pokračování

11. 09. 2017

Den sociálních služeb a veletrh zdraví

Starosta MČ Praha 8 Roman Petrus vás srdečně zve na Den sociálních služeb a veletrh zdraví, který se koná 18. září 2017 od 11.00 do 18.00 hod. na parkovišti před budovou ÚMČ Praha 8 (U Meteoru 6).

Na akci, kterou zahájí pan starosta Petrus v 11.00 hod. budete mít možnost zjistit informace o organizacích poskytující sociální služby a zakoupit výrobky neziskových organizací. Kavárna Centrum Martin o.p.s. nabídne návštěvníkům malé občerstvení.

Každý z nás občas ztrácí půdu pod …

pokračování

05. 09. 2017

V ZŠ Ústavní jsem přivítal nové prvňačky

V ZŠ Ústavní proběhlo v pondělí 4. září 2017 slavnostní zahájení školního roku. Toho jsem měl možnost se za zřizovatele školy městkou část Praha 8 účastnit. Přivítal jsem tak spolu s vedením školy nové prvňačky a popřál jim úspěšný začátek jejich školních let. Rovněž jsem navštívil jednu ze tříd nových prvňáčků a mohl jsem tak vidět jejich první krůčky ve škole.

pokračování

01. 09. 2017

Rekonstruovaná tramvajová trať v ulici Klapkova byla slavnostně otevřena

Za účasti náměstka primátorky Petra Dolínka, starosty Prahy 8 Romana Petruse a generálního ředitele Dopravního podniku Martina Gillara byla ve čtvrtek 31. srpna 2017 slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná tramvajová trať v ulici Klapkova. Na úsek Vozovna Kobylisy–Březiněveská se tramvaje vrátily po pouhých dvou měsících od zahájení rekonstrukce, od 2. září 2017 budou jezdit v plném provozu.

„Tramvajové tratě na Praze 8 byly dříve bohužel ve velmi špatném stavu. Úspěšně jsme proto žádali Dopravní …

pokračování

31. 08. 2017

Praha 8 hostila špičkový plážový volejbal

V posledním srpnovém víkendu proběhl v Beachklubu Ládví finálový turnaj mistrovství České republiky klubů v plážovém volejbalu ČEZ Final Four. Mezi jeho partnery byla i městská část Praha 8. Tato akce pořádaná Českou asociací beachvolejbalových klubů měla špičkové obsazení. Turnaje se totiž například zúčastnila dvojce Ondřej Perušič – David Schweiner, která zvítězila v anketě Volejbalista roku 2017 Českého volejbalového svazu v kategorii nejlepší beachvolejbalový pár. Nechyběli na něm ani aktuální mistři republiky Jindřich Weiss a …

pokračování

15. 08. 2017

Zúčastnil jsem se slavnostního vyhlášení šachového festivalu Open Letní Praha

V pátek 11. srpna 2017 jsem měl možnost se účastnit v hotelu Olympik slavnostního zakončení mezinárodního šachového festivalu, který proběhl pod mojí záštitou. Této sportovní akce se zúčastnilo více než dvě stovky hráčů ze 40 zemí. Turnaj byl otevřen i neregistrovaným hráčům, kteří tak měli možnost poměřit své síly s velmistry této královské hry.

pokračování

03. 08. 2017

Zapojil jsem se do kontaktní kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny

Ve středu 2. srpna 2017 jsem se účastnil u stanice metra Háje úvodní fáze kontaktní kampaně pro pomalu se blížící volby do Poslanecké sněmovny. Nabízeli jsme s kolegy kolemjdoucím čerstvý pomerančový džus, aby se alespoň trochu osvěžili v parném letním odpoledni. Pokud měli zájem, pak jsme s nimi diskutovali, proč by bylo dobré ve volbách do Poslanecké sněmovny podpořit sociální demokracii.:[* předvolební_ak­ce_u_stanice_me­tra_háje043.jpg …

pokračování

20. 07. 2017

Premiér Bohuslav Sobotka navštívil MČ Praha 8

V úterý 18. července 2017 přijel na oficiální návštěvu městské části Prahy 8 předsedy vlády naší republiky Bohuslav Sobotka. Uvítal jsem ho v sídle vedení naší městské části na Libeňském zámku. Představili jsme mu s kolegy ve stručnosti hlavní projekty, které naše městská část připravuje. Odpoledne jsme spolu navštívili nedávno zprovozněný Dum sociálních služeb, který byl slavnostně otevřen v minulém roce v ulici S. K. Neumanna 2475, Praha 8 – Libeň." .(Přivítání …

pokračování

27. 06. 2017

MČ Praha 8 poděkovala účastníkům festivalu Antifetfest

V úterý 20. června 2017 proběhlo v DPS Bulovka za účasti starosty Prahy 8 Romana Petruse (ČSSD) slavnostní poděkování studentům z naší městské části a jejich pedagogům, kteří se účastnili filmové soutěže Antifetfest aneb Jde to i jinak! Tento filmový festival je určený pro žáky a studenty pražských základních a středních škol. Tematicky je zaměřený problematiku rizikového chování, které nejvíce ohrožuje dnešní mládež. Filmy se často věnují problematice šikany, poruchy příjmu potravy a závislostem na …

pokračování

23. 06. 2017

Proběhlo losování cen Křížovkářské ligy pro seniory

V úterý 20. června 2017 jsem měl možnost v DPS Bulovka vylosovat a předat ceny účastníkům Křížovkářské ligy pro seniory. Tato soutěž mi dělá opravdu velkou radost, protože neustále roste počet zařízení pro naše starší spoluobčany, které se do ní zapojily.

Určitě jí proto budeme i nadále organizovat a pokusíme se tuto soutěž udělat pro seniory ještě o něco zajímavější a přitažlivější.

pokračování

23. 06. 2017

Byla zahájena volební kampaň ČSSD Praha pro volby do Poslanecké sněmovny

Symbolicky jsme ve čtvrtek 22. června 2017 s kolegy zahájili v Café AdAstra volební kampaň ČSSD v Praze pro volby do Poslanecké sněmovny. Věřím, že nám podaří zvrátit zatím pro naši stranu velmi nepříznivě vypadající výzkumy veřejného mínění a dokážeme si získat důvěru našich pražských spoluobčanů.

pokračování

22. 06. 2017

Uskutečnilo se setkání účastníků Křížovkářské ligy z Prahy 8 a Prahy 3

Ve čtvrtek 15. června 2017 proběhlo v kavárně v prostorách Národního památníku na Vítkově za účasti starosty MČ Prahy 8 Romana Petruse (ČSSD), zastupitele MČ Prahy 8 Víta Cézy (ČSSD) a místostarostů MČ Prahy 3 Davida Gregora a Ivana Holečka setkání účastníků Křížovkářské ligy pro seniory z Prahy 3 a Prahy 8. V rámci tohoto společenského setkání proběhla soutěž v luštění křížovek mezi našimi staršími spoluobčany z těchto dvou městských částí v týmové i v …

pokračování

09. 06. 2017

Debatoval jsem se seniory v DPS Bulovka

Ve středu 7. června 2017 jsem měl možnost v DPS Bulovka debatovat s našimi staršími spoluobčany. Snažil jsem se odpovědět na co nejvíce jejich dotazů. Určitě plánujeme podobné akce pořádat i v budoucnu, protože senioři si určitě zaslouží, abychom věnovali pozornost jejich problémům a přáním.

pokračování

06. 06. 2017

Na akci Lázně be in Karlín se diskutovalo o současných trendech ve vzdělávání

V pátek 2. června 2017 proběhla pod záštitou starosty Prahy 8 Romana Petruse (ČSSD) v Karlínské obchodní akademii a VOŠE konference Lázně be in Karlín. Její letošní ročník se věnoval především současným trendům ve vzdělávání. Organizátoři konference se jí snažili uspořádat tak, aby se její návštěvníci do ní aktivně zapojili a mohli tak spoluvytvářet její obsah. Akce byla pojata v uvolněném lázeňském duchu. Účastnili se jí osobnosti z podnikatelského i veřejného života například náměstek ministryně …

pokračování

31. 05. 2017

Setkání s lidmi podílejícími se na projektu Move up to be healthy and happy

V úterý 30. května 2017 jsem měl na Libeňském zámku možnost se setkat s lidmi, kteří se podílejí na mezinárodním projektu Move up to be healthy and happy. Tento projekt se snaží zabránit tomu, aby u dětí docházelo k šíření obezity a dalších chorob spojených se špatnou výživou a nezdravým životním stylem. Usiluje proto o to, aby co nejvíce děti mělo možnost aktivně sportovat.

Ideu tohoto projektu určitě plně podporuju, …

pokračování

25. 05. 2017

Výstava soutěžních příspěvků ze soutěže Revitalizace parku Dlážděnka

V pondělí 22. května 2017 jsem měl možnost se v Kulturním domě Ládví účastnit slavnostního zahájení výstavy soutěžních příspěvků z architektonicko-krajinářské soutěže „Revitalizace parku Dlážděnka“. Návrhy vypadají velice slibně a věřím, že se je podaří úspěšně realizovat. Pokud Vás zajímá budoucí podoba parku Dlážděnka a máte trochu volného času, pak se určitě zajděte na výstavu podívat.

pokračování

16. 05. 2017

Pozvánka na vernisáž a výstavu soutěžních příspěvků Revitalizace parku Dlážděnka

Srdečně zveme občany na vernisáž a následnou výstavu soutěžních příspěvků „Revitalizace parku Dlážděnka“. Dle soutěžních podmínek konzultovaných se zástupci České komory architektů bude ve dnech 22. až 29. května ve foyer Kulturního domu Ládví uspořádána výstava všech soutěžních příspěvků soutěže „Revitalizace parku Dlážděnka“ včetně vítězného návrhu, který bude dotvořen do podoby reálného projektu.

Občané zde najdou celkem 16 …

pokračování

09. 05. 2017

Pietní akt na Kobyliské střelnici k uctění památky popravených nacistickým režim

V sobotu 6. května 2017 jsem se na účastnil tradičního pietního aktu na Kobyliské střelnici k uctění památky lidí popravených během nacistické okupace naší země. Hrůzy nacismu je určitě neustále potřeba připomínat, aby se na ně nezapomnělo a nehrozilo tak jejich opakování. 

pokračování

09. 05. 2017

Pietní akt k uctění památky padlých během Pražského povstání

V pátek 5. května 2017 jsem se u Mostu Barikádníků zúčastnil uctění památky padlých během Pražského povstání. Bylo mi velkou ctí, že jsem na této akci mohl potkat i přímé účastníky těchto bojů proti nacistickému Německu. Jejich hrdinství a odvahu je určitě potřeba neustále připomínat. 

pokračování

09. 05. 2017

Čarodějnice se pálily i na Praze 8

Volnočasové akce připomínající pálení čarodějnic májí v naší městské části dlouhodobou tradici a konaly se i v letošním roce. V pátek 28. dubna 2017 proběhlo v Beachklubu Ládví Plážové pálení čarodějnic. „Této akci bohužel nepřálo počasí, ale jejím organizátorům se jí i tak podařilo úspěšně zorganizovat. Určitě si za to zaslouží velké poděkování,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD), pod jehož záštitou Plážové pálení čarodějnic proběhlo, a i se ho osobně zúčastnil."[* square/plážové_pá­lení_čarodějnic_-_28__dubna_2017_-4.jpg .( …

pokračování

02. 05. 2017

Konalo se slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže Čapkoviny

V pátek 28. dubna 2017 jsem měl možnost navštívit slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže Čapkoviny, kterou pořádala SŠ Náhorní. V této soutěži měli žáci druhého stupně základních škol, gymnázií a středních škol možnost zaslat svojí vlastní povídku nebo cestovatelský fejeton na téma cesta do neznáma. Zaslané texty následně vyhodnotila odborná porota.

Vyhlašování výsledků této soutěže se vždy snažím účastnit, protože se mi při něm vybaví mnoho krásných vzpomínek z dob mého studia na ŠŠ …

pokračování

02. 05. 2017

Naši starší spoluobčané měli možnost prohlédnout si Libeňský zámek

Ve čtvrtek 27. dubna 2017 jsem měl v práci velice milou návštěvu, protože na prohlídku Libeňského zámku přišlo několik desítek seniorů. Mohl jsem s nimi několik desítek minut diskutovat, když jsem se snažil odpovědět na všechny jejich dotazy.

pokračování

02. 05. 2017

V ZŠ Žernosecká proběhl nábor děti na badminton

Ve středu 26. dubna 2017 jsem měl možnost se přijít podívat na nábor děti na badminton, který v ZŠ Žernosecká uspořádal Sokol Meteor Praha – Radotín. Děti se na začátku náboru mohly podívat na exhibiční zápas juniorských reprezentantů naší republiky, aby viděly, jak vypadá tento sport ve špičkovém provedení. Bylo skvělé vidět, že i v dnešní době se najde mnoho dětí, které před sezením u televize či u počítače dávají přednost aktivnímu pohybu.

pokračování

21. 04. 2017

Začala výsadba nových stromů v Karlíně

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 byla za účasti náměstka primátorky hl. m. Prahy Petra Dolínka (ČSSD), starosty městské části Prahy 8 Romana Petruse (ČSSD) a předseda komise pro životní prostředí MČ Prahy 8 Víta Cézy (ČSSD) v Šaldově ulici slavnostně zahájena výsadba nových stromů v Karlíně. Vysazeno bych jich mělo být v letošním roce několik desítek. Nápad na výsadbu nových stromů v Karlíně vzešel od místních spolků, které navrhly, aby při příležitosti výročí 200 let …

pokračování

18. 04. 2017

Proběhl dobrovolný úklid Rohanského ostrova

V úterý 11. dubna 2017 spolek Komunita Rohan uspořádal dobrovolný úklid Rohanského ostrova. Ten proběhl za podpory městské části Prahy 8, která zajistila potřebné pomůcky například ochranné rukavice či pytle na odpad. Akce se účastnilo několik desítek dobrovolníků a výsledkem bylo odvezení šesti plných nákladních kontejnerů nebezpečného odpadu. Činnost probíhala především na té části Rohanského ostrova, kterou má ve svěřené péči naše městská část.„Rohanský ostrov je bohužel dlouhodobě zanedbaný, i když se jedná o území …

pokračování

13. 04. 2017

Centrum RoSa uspořádalo Velikonoční trh

V úterý 11. dubna 2017 jsem měl možnost se účastnit Velikonočního trhu, který se konal pod mojí záštitou v Centru RoSa. Výhodou této akce bylo, že se konala v plně bezbariérových prostorách, proto se jí mohli účastnit i maminky s kočárky a lidé s pohybovými obtížemi.

Bylo na ní možné zakoupit velké množství věcí spojených s velikonočními svátky. Pravděpodobně nejdůležitější je však to, že na akci byla možnost zakoupit výrobky z chráněných dílen. Její …

pokračování

11. 04. 2017

Byla slavnostně zahájena výstava nového komiksu Komisař Simon zasahuje

V pondělí 3. dubna 2017 byla v Obchodním centru Krakov (Lodžská 850/6, Praha 8) slavnostně zahájena výstava nového vzdělávacího komiksu „Komisař Simon zasahuje“. Akce proběhla za účasti starosty městské části Prahy 8 Romana Petruse (ČSSD) a předsedy komise pro bezpečnost MČ Prahy 8 Zdeňka Nagovského (KSČM), který je spolu s policistou Janem Holubem a ilustrátorem Romanem Kliským autorem tohoto komiksu. Všechny jeho příběhy si je možné na výstavě prohlédnout na plátnech ve formátu A2."[* square/slavnos­tní_zahájení_výs­tavy_nového_ko­miksu_„komisař_si­mon_zasahuje“_-_2.jpg …

pokračování

20. 03. 2017

Nejhezčí Čimísek je ze ZŠ Na Slovance

V pondělí 13. března 2017 byly v Grabově vile předávány ceny za nejhezčího Čimíska. Od listopadu 2016 malovali žáci prvních stupňů základních škol Prahy 8 obrázky s motivem dubového skřítka Čimíska, patrona Čimického háje. Byla totiž zahájena výtvarná soutěž „Namaluj Čimíska“, kterou organizoval spolek Vědomý dotek za pomoci ÚMČ Prahy 8, pod záštitou starosty pana Romana Petruse.

Soutěže se zúčastnilo celkem 6 základních škol Prahy 8 – ZŠ Petra Strozziho, ZŠ Libčická, ZŠ Na Slovance, ZŠ …

pokračování

02. 03. 2017

Úspěšná akce Sbližování generací je prodloužena o dva měsíce

Střední odborné učiliště kadeřnické a městská část Praha 8 se rozhodly prodloužit projekt „Sbližování generací“ až do 28. dubna 2017. Projekt totiž vzbudil velký zájem starších občanů Prahy 8, kteří žádali o jeho prodloužení. Původně měla tato akce skončit 28. února 2017.

Její podmínky zůstávají zachovány. Je tak i nadále umožněno lidem, kterým je minimálně 55 let a mají trvalé bydliště na území MČ Prahy 8, využít kadeřnických služeb žáků prvního ročníku Středního odborného učiliště …

pokračování

20. 02. 2017

Karlínský masopust

Zveme vás na 14. ročník Karlínského masopustu.

Kdy: sobota 25. února 2017 od 13 hodin. Kde: průvod z Kaizlových sadů, Invalidovna, Praha 8; program na Karlínském náměstí, Praha 8

Program Karlínského masopustu 2017:

Kaizlovy sady 13.00 hod. Amanitas – artistická exhibice

13.10 hod. Chasa – lidové tance

13.25 hod. Long Vehicle Circus – vystoupení na chůdách

Karlínské náměstí

14.00 hod. Ponožky pana Semtamťuka – kapela pro děti

14.50 hod. Coiscem – irské tance

15.00 hod. Long Vehicle Circus – vystoupení na chůdách

15.40 hod. Pohřební kapela …

pokračování

15. 02. 2017

Proběhlo losování hlavní ceny Křížovkářské ligy

V pondělí 13. února 2017 v Libeňském zámku vylosoval starosta městské části Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD) výherkyni hlavní ceny podzimní části Křížovkářské ligy, kterou se stala paní Hana Konečná z Klubu seniorů Taussigova. Ta tak vyhrála dárkový poukaz na relaxační pobyt ve Slatinných lázních Toušeň ve dnech 23. až 26. března 2017. Ještě před losováním hlavní výhry probíhalo v závěru minulého roku předávání menších cen.

Odměna však nebyla přichystána jen pro vylosované výherce, …

pokračování

30. 01. 2017

MČ Praha 8 představila revitalizace centrálních náměstí sídlišť Bohnice a Ďáblic

Praha 8 má bohužel ve své severní části zanedbaná centra svých jednotlivých čtvrtí. Tato situace je markantní především v případě centrálních náměstí Sídliště Bohnice u Krakova a Sídliště Ďáblice u stanice metra Ládví. Tato veřejná prostranství byla vybudována již před několika desítkami let a v současné době ani zdaleka nevyužívají svůj potencionál. Městská část Praha 8 proto již od roku 2015 připravuje komplexní revitalizaci obou těchto ploch. Vzhledem k jejich významu se snažila o maximální …

pokračování

26. 01. 2017

Na Praze 8 se konal šachový festival Open Praha

V kongresovém centru hotelu Olympik proběhl ve dnech 13. ledna až 20. ledna 2017 pod záštitou starosty městské části Prahy 8 Romana Petruse (ČSSD) již 16. ročník mezinárodního šachového festivalu Open Praha. Této tradiční šachové akce se účastnilo skoro 300 hráčů z 35 zemí. Ze zahraničí přijelo nejvíce šachistů z Ruska, Polska, Německa a Norska. Turnaje se zúčastnili i hráči z mimoevropských zemí například z USA, Venezuely, Singapuru, Filipín, Indie, Alžírska a Uzbekistánu. „Výhodou tohoto …

pokračování

23. 01. 2017

Proběhlo Setkání poskytovatelů sociálních služeb pro děti a mládež

V úterý 17. ledna 2017 se v prostorách Základní školy Glowackého za účasti starosty městské části Prahy 8 Romana Petruse (ČSSD) konalo pravidelné Setkání poskytovatelů sociálních služeb pro děti a mládež na území naší městské části. Účastnili se ho například zástupci organizace Člověk v tísni, Salesiánského střediska mládeže, Osmičky pro rodinu, Domu otevřených možností a pracovníci některých základních škol nacházejících se na Praze 8. Na tomto jednání si lidé pracující v sociální oblasti sdělili, které …

pokračování

13. 01. 2017

Galavečer tanečního sportu

V sobotu 7. ledna 2017 proběhl ve Foru Karlín Galavečer tanečního sportu. Ten zorganizoval Český svaz tanečního sportu (ČSTS) a proběhl pod záštitou starosty městské části Praha 8 Romana Petruse (ČSSD). Na této akci byli slavnostně dekorováni medailisté Taneční ligy 2016 a bylo možné i shlédnout jejich taneční umění.

V rámci galavečera byly také vyhlášeny výsledky cen Vycházející hvězdy a Hvězdy roku, které uspořádal ČSTS. Páry nominované na tyto ceny předvedli divákům ukázky ze svých …

pokračování

11. 01. 2017

Děti soutěžily v minivolejbale

V sobotu 7. ledna 2017 se v Základní škole Na Šutce pod záštitou starosty městské části Prahy 8 Romana Petruse (ČSSD) konala tradiční sportovní akce pro děti Novoroční kometa, kterou uspořádala SK Kometa Praha ve spolupráci s Českým volejbalovým svazem. Hlavní část jejího programu tvořil Nominační turnaj na krajská kola v barevném minivolejbale ve žluté, oranžové a červené kategorii.

Ten zjednodušuje pravidla volejbalu, aby si tuto sportovní disciplínu mohly zahrát i děti. Turnaj …

pokračování

06. 01. 2017

Děti zpívaly koledy na zámku

Děti z mateřské školy Sokolovská zazpívaly v úterý 13. prosince několik koled v obřadní síni Libeňského zámku. Pozdravit je přišel Roman Petrus, starosta MČ Praha 8, který od nich převzal vlastnoručně vyrobené dárky a zároveň jim sám předal drobné pozornosti.

Zdroj: www.mesicnikosmicka.cz

pokračování

15. 12. 2016

Slavnostní vyhodnocení podzimní části Křížovkářské ligy

V pondělí 12. prosince 2016 proběhlo v DPS Bulovka za účasti starosty městské části Prahy 8 Romana Petruse (ČSSD) slavnostní vyhodnocení podzimní části Křížovkářské ligy, která měla více než 300 účastníků. Zahájena byla v říjnu letošního roku a soutěže se bezplatně mohli zúčastnit všichni zájemci starší 60 let s bydlištěm na Praze 8.

Účastníci obdrželi každý týden novou křížovku. „Křížovkářská liga nepřináší našim starším spoluobčanům jen zajímavou zábavu, ale má svůj velký přinos i …

pokračování

14. 12. 2016

Tradiční Mikulášský podvečer v Bohnicích

V pondělí 5. prosince 2016 proběhl pod záštitou starosty městské části Prahy 8 Romana Petruse (ČSSD) u autobusové zastávky Sídliště Bohnice tradiční Mikulášský podvečer, který byl pořádán pionýrskou skupinou Záře. Panovala na něm pohodová předvánoční atmosféra a byl přichystán bohatý program nejenom pro děti. Hlavní atrakcí programu byl příchod Mikuláše, anděla a čerta Její účastníci měli také možnost si poslechnout různá hudební vystoupení.

V chladném prosincovém podvečeru nechyběl ani stánek s občerstvením a …

pokračování

02. 12. 2016

Byl slavnostně otevřen nový Dům sociálních služeb

Ve středu 30. listopadu 2016 proběhlo za účasti starosty MČ Prahy 8 Romana Petruse (ČSSD) slavnostní otevření nového Domu sociálních služeb (DSS), který se nalézá v ulici S. K. Neumanna 2475, Praha 8 – Libeň. Zájemci z řad veřejnosti měli v jeho průběhu možnost si prohlédnout prostory tohoto nově vybudovaného zařízení. Slavnostní pásku přestřihli starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD) a ředitel Obvodního ústavu sociálně-zdravotnických služeb (OÚSS) Michal Souček. Tato příspěvková organizace naší městské části …

pokračování

29. 11. 2016

Proběhl druhý ročník Olympiády třetího věku

Ve středu 23. listopadu 2016 se uskutečnil v prostorách Beachklubu Ládví (Chabařovická 4, Praha 8) pod záštitou starosty městské části Prahy 8 Romana Petruse (ČSSD) druhý ročník Olympiády třetího věku. Akci uspořádal Beachklub Ládví ve spolupráci s Domovem pro seniory Kobylisy za podpory městské části Prahy 8. Mezi účastníky akce byli kromě zástupců pořádajícího DS Kobylisy i senioři z DS Háje, DS Chodov, DS Kréta – Terezín a DS Heřmanův Městec. Každý domov seniorů sestavil …

pokračování

02. 11. 2016

Veřejné projednávání o podobě vrchu Vítkov

Ve čtvrtek 27. října 2016 uspořádal Magistrát hl. m. Prahy veřejné projednání konceptu aktualizované architektonické studie parku na vrchu Vítkov. Akce se konala v budově Corso Court (Křižíkova 682/34a) a zúčastnil se jí i starosta městské části Praha 8 Roman Petrus (ČSSD). Určena byla především pro obyvatele Karlína, kteří měli možnost sdělit své podněty a připomínky k připravované studii budoucí podoby Vítkova. Autoři studie uvedli, že nemají v plánu dělat zbytečně velké zásahy do současné …

pokračování

18. 10. 2016

Nejmenší míček láká do Ďáblic

V pondělí 5. září 2016 bylo za účasti starosty MČ Prahy 8 Romana Petruse, zastupitele MČ Prahy 8 Víta Cézy a starosty MČ Praha Ďáblice Miloše Růžičky otevřeno Centrum stolního tenisu Ďáblice (Kokořínská 204/28, Praha). V Centru byla vybudována nová dřevěná podlaha, která nahradila dřívější betonovou, která rok umožňovala alespoň provizorní provoz. „Nově zrekonstruované prostory pro stolní tenis nabízí možnost zajímavého sportovního vyžití pro rekreační hráče, kteří se tomuto sportu nechtějí věnovat dlouhodobě a intenzivně. …

pokračování

14. 10. 2016

Nová budova Meridian International School byla slavnostně otevřena

V úterý 6. září 2016 byla za účasti starosty městské části Praha 8 Romana Petruse slavnostně otevřena nová budova Meridian International School v ulici Chabařovická nedaleko od stanice metra Ládví. Bude sloužit pro výuku přibližně 100 žáků. Škola vybudovala nové prostory ke stávajícím v blízké Frýdlantské ulici, aby mohla rozšířit svojí kapacitu. V nově rekonstruované budově byly vybudovány třídy pro žáky, zázemí pro učitele, chemická laboratoř, jazyková a počítačová učebna, jídelna a velká hala, která …

pokračování

30. 09. 2016

MČ Praha 8 ocenila vybrané policisty a hasiče

V úterý 27. září 2016 proběhlo v obřadní síni Libeňského zámku za účasti starosty MČ Prahy 8 Romana Petruse (ČSSD) a předsedy Komise pro bezpečnost Zdeňka Nagovského (KSČM) slavnostní ocenění příslušníků Policie České republiky, Městské policie hl. m. Prahy a Hasičského záchranného sboru ČR. Ti byli oceněni za svůj příkladný výkon služby na území Prahy 8. V úvodu slavnostního setkáni jim starosta Roman Petrus (ČSSD) jménem městské části Prahy 8 poděkoval za jejich mimořádně …

pokračování

30. 09. 2016

Den sociálních služeb na Praze 8

V úterý 27. září 2016 proběhl u KD Ládví pod záštitou starosty MČ Praha 8 Romana Petruse (ČSSD) Den sociálních služeb. Mělo na něm své zastoupení a prezentaci skoro třicet organizací, které poskytují sociální služby a z velké většiny působí na území Prahy 8.

Návštěvníci mohli například vidět představení schodolezu, které připravil Svaz tělesně postižených v České republice. Na akci rovněž proběhl minikurz znakového jazyka organizovaný Centrem pro neslyšící a nedoslýchavé. Součástí byl i …

pokračování

26. 09. 2016

Klub Vrtule má nové zázemí pro své terénní pracovníky

Ve čtvrtek 22. září 2016 proběhlo na sportovním hřišti v ulici Katovická za účasti starosty Prahy 8 Romana Petruse (ČSSD) slavnostní otevření maringotky, která bude sloužit jako nové zázemí pro terénní pracovníky nízkoprahového klubu Vrtule. Městská část Praha 8 z velké části financovala její pořízení „Tento nízkoprahový klub se snaží zlepšit kvalitu života dětí a mládeže v nepříznivé životní situaci. Nově získaná maringotka vytváří jeho terénním pracovníkům prostor pro individuální práci s mladými lidmi. Nepřispěli …

pokračování

14. 09. 2016

Byla úspěšně zahájena veřejná sbírka na výstavbu naučné stezky v Čimickém háji

V sobotu 10. září 2016 v areálu dopravního hřiště u ZŠ Glowackého (Glowackého 555/6, Praha 8) proběhla benefiční akce Pro Čimický háj, kterou pořádal za podpory naší městské části spolek Vědomý dotek. Zahájila veřejnou sbírku na výstavbu naučné stezky v Čimickém háji. V rámci akce byla za přítomnosti starosty Městské části Praha 8 Romana Petruse (ČSSD) a předsedy Komise pro životní prostředí Víta Cézy (ČSSD) pokřtěna kniha Pohádky z Čimického háje. V ní lze nalézt …

pokračování

09. 09. 2016

Taťka fest se těšil velkému zájmu dětí i jejich rodičů

V sobotu 3. září proběhnul v Beachklubu Ládví za krásného pozdně letního počasí druhý ročník zábavného odpoledne pro děti Taťka fest, který se konal pod záštitou starosty Prahy 8 Romana Petruse. Akce vzbudila velký zájem dětí a jejich rodičů. Bylo pro ně přichystáno velké množství atrakcí, které byly rozprostřeny po celém areálu Beachklubu Ládví. Velkému zájmu dětí se těšil hasičský vůz, kde byla možnost vyzkoušet si stříkání vody z hadice na terč. Oblíbený byl …

pokračování

06. 09. 2016

Uvítal jsem účastníky sjezdu MSD v naší městské části

V pátek 2. září 2016 jsem měl možnost vystoupit na volebním sjezdu Mladých sociálních demokratů (MSD), který se konal 2. až 3. září v Kulturním domě Ládví. MSD je mládežnickou organizací sociálně demokratické politické orientace, proto velice úzce spolupracuje s ČSSD. Vstoupit do něj mohou mladí lidé starší patnácti a mladší třiceti pěti let. Byl jsem mnoho let jeho aktivním členem.

Měl jsem proto velkou radost, že pro konání sjezdu MSD byla vybraná Praha …

pokračování

06. 04. 2016

Be In Karlín – konference o sociálním podnikání, veřejném prostoru a vzdělávání

Jak rozvíjet svou čtvrť, město, člověka nebo skupinu lidí? Jak se radovat z života, jak pracovat a odpovědně podnikat? Takové i další otázky zazněly na první konferenci společenské odpovědnosti Be In Karlín, kterou 1. a 2. dubna 2016 uspořádala Karlínská obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická nejenom pro své žáky, ale i pro veřejnost – laickou i odbornou. Akce se konala za podpory městské části a pod záštitou starosty Prahy 8 pana Romana Petruse.

„Vést …

pokračování

31. 03. 2016

Praha 8 podpořila mezinárodní šachový turnaj

Městská část Praha 8 podpořila mezinárodní šachový turnaj OPEN Praha 2016, který se konal od 8. 1. do 15. 1. v karlínském hotelu Olympik. Turnaj proběhl pod záštitou starosty Prahy 8 Romana Petruse. Ve dvou hlavních kategoriích se tohoto turnaje zúčastnilo 268 hráčů z 34 států. Do turnaje se zapojilo i 7 mezinárodních velmistrů a 16 mezinárodních mistrů a mistryň.

V elitní kategorii zvítězila turecká velmistryně Yekaterina Atalik. Nejlepším českým …

pokračování

24. 09. 2015

Zástupci Prahy 8 jednali s obyvateli Libně

Zástupci městské části mají zájem komunikovat s občany Prahy 8. Vedle řady veřejných projednávání tentokrát radní přišli na čtvrté sousedské setkání v tzv. Dolíku v Libni, které se konalo v pondělí 21. září. Akce se postupně zúčastnil starosta Roman Petrus (ČSSD), radní Anna Kroutil (ANO) a radní Radomír Nepil (ANO). Všichni politici se zapojili do živé debaty o návrzích úprav veřejných prostranství a zeleně, které připravil organizátor akce, spolek Naše Libeň.

„S obyvateli okolí Dolíku jsme …

pokračování

01. 09. 2015

Prvňáčky osobně přivítali radní městské části

Slavnostní zahájení školního roku proběhlo ve čtyřech základních školách na Praze 8. Dětem popřál pěkný vstup do nového školního roku nejen starosta Roman Petrus (ČSSD), ale také radní Anna Kroutil (ANO), Radomír Nepil (ANO) a Dana Blahunková (SZ).

U vstupu do ZŠ Dolákova v pražských Bohnicích proběhlo slavnostní zahájení za přítomnosti balonků a hudebního doprovodu. Rodiče a žáky základní školy zde přivítala ředitelka Věra Jakešová a starosta městské části Praha 8 Roman Petrus (ČSSD), který posléze …

pokračování

24. 08. 2015

Výstava – „Libeňský plynojem“

Vedle výstavy o Negrelliho viaduktu budou mít návštěvníci v budově úřadu, tzv. bílém domě od 09.09. do 25.10.2015, možnost spatřit výstavu „Libeňský plynojem“, kterou pořádá městská část Praha 8 ve spolupráci s Pražskou plynárenskou a.s.

Jedná se o další významnou průmyslovou památku na území Prahy 8, která ve své době byla technickou novinkou. Svým provedením a umístěním v krajině výrazně přesáhla odborné kruhy a byla inspirací pro řadu fotografů, umělců a spisovatelů.

Na výstavě se mohou …

pokračování

16. 07. 2015

Primátorka Krnáčová navštívila Prahu 8

Primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová postupně navštěvuje všechny pražské městské části. V pondělí 13. července navštívila i městskou část Praha 8.

Schůzky s ní se zúčastnil starosta MČ Praha 8 Roman Petrus spolu se zastupitelem a předsedou Komise pro životní prostředí Vítem Cézou. V úvodu jednání byla diskutována problematika heren, zejména konkrétní obsah připravované nové plošné vyhlášky o regulaci hazardu. Hlavním obsahem jednání pak byly tři prioritní oblasti, a sice problematika vodního toku Rokytka …

pokračování

05. 06. 2015

Historické slavnosti Libeňského míru

Městská část Praha 8 vás zve v sobotu 13. června 2015 na Historické slavnosti Libeňského míru. Akce se koná mezi 11. a 18. hodinou na nádvoří Libeňského zámku a v prostoru Löwitova mlýnu. Můžete se těšit na vojenský tábor s ukázkami výcviku jednotek z období Třicetileté války (mušketýři, pikenýři, rondašíři). S hudbou z období renesance vystoupí renomovaná kapela BraAgas, která získala cenu Anděl 2009. K vidění budou dobové a žánrové tance v podání skupiny Hortus …

pokračování

27. 05. 2015

Uctění památky obětí heydrichiády

Ve středu 27. května položili starosta Roman Petrus a místostarostka Alena Borhyová věnec a kytici k Památniku Operace Antropoid. Tato akce připomněla a uctila památku všech obětí heydrichiády. Tedy všech rodin i jednotlivců, kteří byli zavražděni nacistickými okupanty za poskytnutí pomoci československým parašutistům, kteří v kobyliské zatáčce pod Bulovkou provedli před 73 lety atentát na zastupujícího říšského protektora Protektorátu Čechy a Morava Reinharda Heydricha. Během nacistické odvety za tento čin bylo povražděno na 5 …

pokračování

06. 05. 2015

Uctění památky padlých

Dne 5. května 2015 u Mostu Barikádníků probíhalo uctění památky padlých Pražského povstání, kterého se za MČ Praha 8 zúčastnil starosta Roman Petrus a zastupitel Vít Céza, předseda Komise pro životní prostředí. Pietního aktu v Žernosecké ulici se za Prahu 8 zúčastnil uctění památky padlých polských vojáků místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus.

Následujícího dne, 6. května, probíhalo uctění památky 546 popravených na Kobyliské střelnici a připomenutí si 73. výročí vyhlášení II. stanného práva (heydrichiády). Z …

pokračování

08. 09. 2014

Pozvánka na výstavu Dvacet let ČSSD Praha 8

Zveme vás na výstavu Dvacet let ČSSD Praha 8 v našem informačním středisku ČSSD.

Adresa je Zenklova 27 a začínáme v pondělí 1. září 2014 Výstava potrvá celé září a první týden v říjnu.

pokračování

08. 09. 2014

Přijměte naše srdečné pozvání do diskuzních kaváren ČSSD Prahy 8

Přijměte naše srdečné pozvání do diskuzních kaváren ČSSD Prahy 8

Kavárna u metra Ládví

Bude otevřena ve dnech 29. září (pondělí), 1. – 6. října (středa až pondělí) a 8. – 9. října 2014 (středa, čtvrtek), vždy od 8 do 19 hodin. V kavárně si budete moci se šálkem kávy popovídat s našimi kandidáty do Zastupitelstva městské části Praha 8.

Potkat se zde ale budete moci i s některými lídry z dalších pražských obvodů, dohodnuta je také návštěva …

pokračování

01. 09. 2014

Pozvánka na pravidelný klub deskových her

Zveme vás jménem našeho občanského sdružení na klub deskových her. Pokud si chcete vyzkoušet moderní strategické hry typu: Osadníci z Katanu, Dominion, Alhambra, Ticket to ride, Agricola a další můžete navštívit náš klub.

KDY: V září se scházíme dne 18. 9. od 17.00.

KDE: Informační centrum ČSSD P – 8, Zenklova 27/576, u Palmovky.

Nemusíte se hlásit, jen se přijďte pobavit.

pokračování

16. 06. 2014

Karlínské filmové léto

Zveme vás na 12. ročník Karlínského filmového léta.

Kdy: od 18 června do 4. července 2014, začátky představení od 20 hodin Kde: Letní kino Regina, Hybešova 10, Praha 8 – Karlín

Program:

18. června – Ostře sledované vlaky (zdarma)

19. června – Perličky na dně (zdarma)

20. června – Skřivánci na niti (zdarma)

21. června – Slavnosti sněženek (zdarma)

22. června – Riddick

25. června – Mafiánovi

26. června – Rivalové

27. června – Příběh kmotra

28. června – Angelika

29. června – Vejška

2. července – …

pokračování

20. 05. 2014

Pozvánka na výstavu Jana Švadlenky - sochy

Zveme vás na výstavu Jana Švadlenky – sochy v našem informačním středisku ČSSD.

Adresa je Zenklova 27 a začínáme v úterý 27. května 2014 od 18.30 vernisáží. Výstava potrvá celý červen.

Titulek

pokračování

27. 03. 2014

Pozvánka na výstavu Jarmily Lisztwanové - obrazy

Zveme vás na výstavu Jarmily Lisztwanové – obrazy v našem informačním středisku ČSSD.

Adresa je Zenklova 27 a začínáme v pondělí 7. dubna 2014 od 18.30 vernisáží. Výstava potrvá celý duben.

Titulek

pokračování

06. 01. 2014

Pozvánka na výstavu Jany Vosecké - Antoine de Saint - Exupéry - Pocta Malému pri

Zveme vás na výstavu Jany Vosecké – Antoine de Saint – Exupéry – Pocta Malému princi v našem informačním středisku ČSSD.

Adresa je Zenklova 27 a začínáme v pondělí 13. ledna 2014 od 18.30 vernisáží. Výstava potrvá do 28. 2. 2014.

výstava_jana_vo­secka.pdf

výstava_jana_vo­secka.pdf

pokračování

07. 11. 2013

Pozvánka na výstavu Jana Skorky - Malované povídky

Zveme vás na výstavu Jana Skorky – Malované povídkyv našem informačním středisku ČSSD.

Adresa je Zenklova 27 a začínáme v pondělí 11. listopadu 2013 od 18.00 vernisáží. Výstava potrvá do 31. 12. 2013.

Titulek

pokračování

07. 10. 2013

Pozvánka na předvolební akce

Sejít se s námi můžete na celé Praze 8. Konkrétně budeme i na těchto místech:

VOLEBNÍ MÍTINK FLORENC 7. 10. 15:00–17:00 Vstup do metra Florenc

VOLEBNÍ MÍTINK u Krakova 9. 10. 16:00–18:00 Bohnice, Troja, u KD Krakov

VOLEBNÍ MÍTINK ZENKLOVA 14. 10. 16:00–18:00 Vosmíkových, Elsnicovo nám., tram. zast. Bulovka a Palmovka

VOLEBNÍ MÍTINK KOBYLISY 17. 10. 16:00–18:00 metro KOBYLISY u fontány

VOLEBNÍ MÍTINK ZEKLOVA 21. 10. 16:00–18:00 u tram. zast. Palmovka

Derniéra výstavy soch J. Genzera 21. 10. 18:00 Zenklova 27, …

pokračování

11. 08. 2013

Pozvánka na výstavu Jiří Genzer - Sochy 2013

Zveme vás na výstavu Jiří Genzer – Sochy 2013 v našem informačním středisku ČSSD.

Adresa je Zenklova 27 a začínáme ve čtvrtek 5. září 2013 od 18.00 vernisáží. Výstava potrvá do 31. 10. 2013.

Titulek

pokračování

03. 07. 2013

Mistrovství Evropy v softbalu žen

„Softbalový areál v Bohnicích budujeme dlouhodobě a hostil již mnoho mezinárodních akcí. Akce takového rozsahu je však premiérou nejen tohoto areálu, ale celé Prahy 8,“ říká starosta Jiří Janků.

Městská část Praha 8 připravila pro své obyvatele řadu možností, při kterých bylo možné získat vstupenky zdarma – např. v červnové Osmičce, na Starobohnickém posvícení, Karlínských farmářských trzích i doprovodných akcích pořádaných k mistrovství.

„Mistrovství Evropy v softbalu žen je svým významem důležité nejen pro Prahu, …

pokračování

03. 07. 2013

Karlínské filmové léto

Program od 27. června do 7. července: 27. června – Sedm psychopatů 28. června – Můj pes Killer 30. června – Královský víkend 4. července – Twilight sága: Rozbřesk 5. července – Království lesních strážců 6. července – Revival 7. července – Scary Movie 5

Zbytek programu je v odkazu:

zdroj: http://praha8.cz/…ve-leto.html

pokračování

22. 04. 2013

Pozvánka na výstavu obrazů, kreseb, kaligrafií Apolitico Mystico Runway

Zveme vás na výstavu obrazů, kreseb, kaligrafií Apolitico Mystico Runwayv našem informačním středisku ČSSD.

Adresa je Zenklova 27 a začínáme ve čtvrtek 25. dubna 2013 od 18.00 vesrnisáží. Výstava byla prodloužena do konce července.

Titulek

pokračování

02. 03. 2013

Pozvánka na slavnostní vernisáž výstavy Jiřího Wintera Neprakty

Zveme vás na výstavu Jiřího Wintera Neprakty v našem informačním středisku ČSSD.

Adresa je Zenklova 27 a začínáme ve čtvrtek 7. března 2013 od 17.00

Titulek

pokračování

04. 01. 2013

Pozvánka na slavnostní vernisáž výstavy obrazů Lenky Přechové

Zveme vás na výstavu Lenky Přechové v našem informačním středisku ČSSD.

Adresa je Zenklova 27 a začínáme ve čtvrtek 10. ledna 2013 od 17.00

Titulek

pokračování

01. 01. 2013

Zastupitelský den a Poradna pro občany nejen na bytovou problematiku

Zveme Vás na Zastupitelský den a do „Poradny pro občany“, kde se Vám budou věnovat zastupitelé (není třeba se objednávat) a nebo profesionální právník na bytovou problematiku. Termín: 19. 3. 2013, od 17,00, Informační centrum ČSSD P – 8, Zenklova 27/576, u Palmovky.

Na bytovou poradnu je potřeba se obědnat na čísle: +420 246 035 9­66 nebo +420 721 029 8­92 u tajemníka ČSSD pana Jana Vaška.

pokračování

12. 11. 2012

Pozvánka na výstavu fotografií Petra Pokorného

Zveme vás na výstavu Petra Pokorného v našem informačním středisku ČSSD.

Najdete zde rozměrné fotografie ze Senátu Pralamentu ČR.

Titulek

pokračování

24. 09. 2012

Diskuse s kandidáty do Senátu

Dne 25. 9. 2012 v Bílém domě se uskuteční diskuse kandidátů do Senátu s občany. Jste všichni srdečně zváni.

Titulek

pokračování

30. 08. 2012

Úterní diskuse s Potůčkem

Zveme všechny zájemce na diskusní úterky s kandidátem do Senátu Prof. Martinem Potůčkem.

Každé úterý nové téma, které vás zaujme.

Úterý 4. 9. 18:00–19:30 téma: „Konflikt generací – mladí proti starým?“

Úterý 11. 9. 17:00–18:30 téma: „Na vládní reformy doplácejí více ženy“

Setkání je, s jedinou vyjímkou, vždy od 18.00 v Zenklově 27 (naproti Divadlu pod Palmovkou) v informačním středisku ČSSD.

Martin Potůček je kandidát trojkoalice ČSSD, KDU-ČSL a SZ v Praze 8, Letňanech a Čakovicích.

pokračování

30. 08. 2012

Dny evropského dědictví v Praze 8

Karlín Titulek Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Karlínské nám. 10.00 – 18.00 hodin

Invalidovna, Sokolovská 136 8.00 – 17.00 hod.

Kobylisy

Kobyliská střelnice, Žernosecká × Bojasova ul. bez průvodce
Libeň

Libeňský zámek, Zenklova 35/1 14.00 – 18.00 hodin prohlídky s průvodcem začínají každou celou hodinu

Grabova vila, Na Košince 1 14.00 – 18.00 hodin prohlídky s průvodcem začínají každou celou hodinu

Kostel sv. Vojtěcha, Zenklova ul. 10.00 – 17.00 hodin

Synagoga na Palmovce, Ludmilina ul. 13.00 – 18.00 hodin

Libeňský plynojem 11.00 – 17.00 hodin prohlídky …

pokračování

11. 06. 2012

Výstava Někomu život, někomu smrt na Libeňském zámku

Putovní výstava Někomu život, někomu smrt je od 5. června 2012 je v rozšířené verzi zpřístupněna v Praze 8 na Libeňském zámku (Zenklova ul. 35) a v tzv. bílém domě, budově úřadu Městské části Praha 8 (U Meteoru 6).

Na rozdíl od základní verze je zde k vidění o 9 panelů více. Na panelech jsou především informace týkající se odboje na území městské části Praha 8. Návštěvník se zde dozví také například informace o …

pokračování

29. 05. 2012

Pozvánka na vernisáž v Informačním středisku ČSSD

Zvu vás na vernisáž a výstavu fotografií prof.Martina Potůčka: Děti Země.

Titulek

pokračování

27. 05. 2012

Nový web o výstavě České komiksy

Dovoluji si Vás pozvat na nový jednoduchý web o výstavě na které jsem se kdysi významně podílel. Jedná se o lehce subjektivní výběr českých známých komiksů. Víc se ale můžete dozvědět na stránkách: http://ceskekomiksy.stranky1.cz

Budu rád, pokud vás tato stránka zaujme.

Titulek

pokračování

17. 05. 2012

Nezaměstnanost je sociální zlo

Přijďte na veřejnou diskusi v KD Krakov 24. 5. 2012 od 17. 00. Kromě kandidáta do Senátu pana prof. Martina Potůčka bude účasten např. i Zdeněk Škromach.

pozvanka_neza­mestanost_ses­tava1-1.pdf

pokračování

07. 05. 2012

Pietní akce Kobyliská střelnice

Každoročně se účastním pietního aktu na Kobyliské střelnici. Je pro mě ctí vzpomenout si na ty, kteří museli položit život, abychom mohli žít ve štastnějších časech.

Tentokrát jsme se poklonili s prof. Martinem Potůčkem a Lenkou Majerovou.

Titulek

pokračování

22. 04. 2011

Nabídka Botanické zahrady „Roční permanentka zdarma“ končí 9. září 2011

Jedinečná nabídka, kterou dala Botanická zahrada v Troji obyvatelům Prahy 8,“ roční permanentky zdarma,“ končí 9. září 2011.

Tyto permanentky budou zájemcům z částí Bohnice, Čimice, Troja a Kobylisy, kteří mají v adrese trvalého bydliště uvedenu některou ze 174 vytipovaných spádových ulic, vydávány do 9. září 2011, a to pouze na pokladně SEVER, denně od 9 do 19 hodin, po předložení občanského průkazu a pochopitelně na základě splnění podmínky s trvalým bydlištěm.

pokračování

17. 10. 2010

Výstava olejomaleb Vlasty Dětinské

Olejomalba Vlasty Dětinské V informačním středisku ČSSD v Zenklově ulici v Libni je pořádána výstava olejomaleb Vlasty Dětinské. Výstava potrvá až do 17.12.2010. Vstupné je zdarma a všichni návštěvníci jsou srdečně zváni.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it …

pokračování

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124