Zajímavá místa

25. 09. 2015

V Praze 8 je umístěna pamětní deska Willy Brandta

V Křižíkově ulici číslo 26 je umístěna pamětní deska, kterou zde umísťoval Willy Brandt dne 14 května 1990. Deska upamatovává na to, že v tomto domě pracovala exilové předsednictvo německých sociálních demokratů v letech 1933 – 1938. Willy Brandt navštívil tehdejší Československo a byl přivítán na nejvyšší úrovni, přesto, že to byl vždy levicový politik a především byl již mimo politiku.

Titulek

Willy Brandt se narodil jako Herbert Ernst Karl Frahm (18. …

pokračování

22. 05. 2012

Řešovská

Na téma: Polská města

Ulice v Bohnicích je jako další ulice v této Městské části pojmenována podle polských měst. Tentokrát se jedná o město Řešov nebo také Rzesow, které je možní najít na jihozápadě dnešního Polska. Název byl ulici dán v roce 1976, když ulice vznikla.

pokračování

22. 05. 2012

Hlivická

Na téma: Polská města

Tato ulice v Bohnicích byla pojmenována v roce 1975 po městu v Polsku. Ostatně názvy odvozené od Polské republiky má celá řad ulic a míst v Bohnicích. Město Hlavice se před druhou světovou válkou nacházelo na hranicích s nacistickým Německem. V roce 1939 bylo zároveň dějištěm záminky pro napadení Polska Německem, když zde došlo k zinscenovanému přepadení německé vysílačky. Německá propaganda z tohoto činu obvinila polské jednotky, ale ve skutečnosti akci provedli …

pokračování

21. 05. 2012

K Pazderkám

Na téma: Pomístní názvy

Jedná se o staré pomístní jméno. Přestože ulice vznikla dříve, jméno dostala až v roce 1976. Je to pravděpodbně tím, že při stvabě celého Bohnického sídliště došlo k velkým změnám v délce i půdorysu této i jiných cest. Pazdernou od které je název odvozen, je budova, která sloužila k sušení lnu nebo konopí. Jedná se o hospodářskou uedslost čp. 61 a 62 na místě bývalé vinice.

pokračování

21. 05. 2012

Vítkova

Na téma: Pomístní názvy

Dnešní dlouhá ulice v Karlíně, která nese toto jméno, byla dříve rozdělena na tři různé ulice. Jmenovaly se: Kateřinská (od 1867) – zde se jednalo o místní název, Jakubská (od 1841) – jméno Jakubská vzniklo na památku tehdejšího velmistra křížovnického řádu Jakuba Beera, poslední ulice se jmenovala prakticky – Úřední (od 1860). To platilo do roku 1870. Tehdy došlo k propojení všech tří ulic a ulice byla nazvána Vítkova. Tento název vydržel …

pokračování

21. 05. 2012

Na Dědince

Na téma: Pomístní názvy

Ulice vznikla v roce 1925, kdy dostala své jméno podle vinice a usedlosti Dědinka čp 80. Tato ulice k usedlosti, která byla poměrně vzdálená směřovala. Dnes je prostor mezi ulicí a místem kde stála usedlost zastavěna. V letech 1940 – 1945 byla ulice připojena k ulici Husitská a nesla společný název. V letech 1945 až 1947 pak nesla název Voříkovských. Tento název je podle rodu Voříkovských jehož členové Václav a Jan byli …

pokračování

21. 05. 2012

K mlýnu

Na téma: Pomístní názvy

Tato ulice v Čimicích vznikla v roce 1979 a odkazuje na pomístní název. Ten se původně vztahoval k cestě z Čimic k Drahaňskému mlýnu a právě v roce 1979 byla prodloužena a zpevněna v rámci výstavby. Drahaňský mlýn byl ještě v roce 1915 v provozu a dnes jej můžete shlédnout na cestě k Drahani a na stejnojmenném potoce.

pokračování

21. 05. 2012

Měděnecká

Na téma: Pomístní názvy

Ulice nese tento název od roku 1976. Jméno se odvozuje od obce Měděnec v okolí Chomutova. Ovšem dřívější název zněl Budečská. Tento název musel po připojení Dolních Chaber zaniknout, protože ulice stejného názvu byla již na Vinohradech. Budečská odkazuje k obci Budeč, kde stála první škola v Čechách. Stejně i v Dolních Chabrech v původně Budečské, nyní Měděnecké stála první škola v Chabrech.

pokračování

21. 05. 2012

U kapliček

Na téma: Pomístní názvy

Občas je název ulic opravdu jednoznačný. Tato ulici na Střížkově dostala své jméno v roce 1938, byť ulice je staršího data. Obecní kaple a zvonice byla postavena v roce 1909 u obecné školy kobyliským stavitelem J. Pokorným nákladem střížkovské obce za 1700 zlatých.

pokračování

21. 05. 2012

U Sluncové

Na téma: Pomístní názvy

Jedna z mála ulic v Karlíně, která nese od svého vzniku v roce 1925 stále stejné jméno. Na místech, kde je dnes ulice se dříve nacházela rozlehlá vinice a hospodářská usedlost. Ta patřila kolem roku 1640 jistému měšťanu panu Sluncovi. Usedlost se v pozdějších dobách jmenovala i Reissmanka a Hajnovka.

pokračování

21. 05. 2012

Větrná

Na téma: Pomístní názvy

Ulice v Čimicích se do roku 1962 jmenovala Východní. Její směr je totiž západo-východní. Od roku 1962 se nazývá Větrná. Ulice se nachází na vrchu Drahanského údolí a počasí v ulici odpovídalo názvu.

pokračování

20. 05. 2012

Poděbradova

Na téma: Známé osobnosti

Ulice v Ďáblicích získala své jméno pravděpodobně již ve 20. letech 20. století. Za druhé světové války v letech 1940 – 1945 se jmenovala Stránského. Od roku 1945 opět nese jméno Poděbradova. Jméno odkazuje k Jiřímu z Poděbrad, který žil v letech 1420 – 1471 a byl zvolen králem. Jedná se o jednu z mála skutečných historických voleb českého krále.

pokračování

20. 05. 2012

Petra Bezruče

Na téma: Známé osobnosti

Ulice, která se nachází v Kobylisích, se v letech 1925 až 1955 jmenovala Bezručova. Ulice byla součástí tzv. sídliště Nové ďáblice a nebyla až do roku 1955 součástí Prahy. Po jeho připojení pak dostala nový název Petra Bezruče. Básník Petr Bezruč se vlastním jménem jmenoval Vladimír Vašek. Žil v letech 1867 – 1920. Ve svém díle se zabýval Slezskem a mezi hlavní témata patřil sociální útlak a politické témata.

pokračování

20. 05. 2012

Pod Písečnou

Na téma: Místní názvy a divné názvy :)

Tato ulice v Troji získala jméno v roce 1963 a to přestože její vznik je datován někdy k 40. Letům 20. století. Ulice má místní původ podle polohy nacházející pod ulicí Písečná. Ta vznikla v roce 1938 a odvozuje svůj název od písečného povrchu půdy. Zajímavostí je, že ulice byla v roce 1975 prodloužena o další dva domy.

pokračování

20. 05. 2012

Obslužná

Na téma: Místní názvy a divné názvy :)

Další zajímavý název má ulice v Dolních Chabrech. Vznik názvu ulice v roce 1972 je přes poměrně krátkou dobu poměrně nejasný. Výklady existují dva. Ten zajímavější říká, že v obci na tomto místě stála váha pro nákladní vozidla s obsluhou. Ten méně zajímavý výklad pak říká, že ulice obsluhovala Dolní Chabry, tedy byla hlavní ulicí městské části předtím, než ji nahradila Ústecká ulice.

pokračování

20. 05. 2012

Pod vlastním krovem

Na téma: Místní názvy a divné názvy :)

Zvláštní název ulice v Libni má poměrně jednoduché opodstatnění. Celé okolo stojící sídliště bylo vybudováno soukromým podnikatelem architektem Drvotou. Název ulice pak určuje účel výstavby, tedy zakoupením domu žít pod vlastním krovem. Ulice byla pojmenována v roce 1935.

pokračování

20. 05. 2012

Brigádnická

Na téma: Místní názvy a divné názvy :)

Specifický název ulice v Ďáblicích je platný od roku 1971, kdy ulice byla brigádnickou svépomocí opravena. Její dřívější název byla Harantova. Tento název je odvozen od postavy Jana Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic žijícího v letech 1564 až 1621. Tento cestovatel, spisovatel, hudebník byl popraven za účast na stavovském povstání na Staroměstském náměstí. Původní název je patrně z roku 1922, kdy pro čely doručování pošty byly místní …

pokračování

20. 05. 2012

Palmovka

Na téma: Místní názvy a divné názvy :)

Ulice, která se nenachází přímo nad metrem Palmovka, ale mezi ulicemi Sokolovská a Novákových se od vzniku ulice v roce 1895 do roku 1904 jmenovala Komenského. Samozřejmě podle J. A. Komenského, světoznámého českého pedagoga. V roce 1904 se však název změnil na Palmovka. Tento název se pravděpodobně používal i dřív. Pravděpodobně jako místní název. Na tomto místě se totiž nacházela ve 2. polovině 17. století vesnice, kde se …

pokračování

20. 05. 2012

Střelničná

Na téma: Místní názvy a divné názvy :)

Ulice vznikla v roce 1900. Její současný název však získala až v roce 1938. Celá ulice směřovala k vojenské střelnici. Tato vojenská střelnice byla založena již kolem roku 1900, Neblaze proslavená je z dob 1942 – 1945, kdy na ní proběhla řada poprav. Ulice tvoří přirozenou hranici mezi Libní a Kobylisy.

pokračování

07. 05. 2012

Pátkova

Na téma: Známé osobnosti

Tato ulice vznikla v roce 1980 a od té doby nese jméno doktora Karla Pátka (1927 – 1967). Karel Pátek byl fyzik pracující v oboru luminiscence ve fyzikálním ústavu ČSAV.

pokračování

07. 05. 2012

Šaldova

Na téma: Známé osobnosti

V lednu se podíváme na ulice, které nesou jména osob s nějakým vztahem k Praze 8. Ulici pod dnešním jménem Šaldova najdeme v Karlíně již v roce 1877. Tehdy dostala jméno Poděbradova podle českého husitského krále Jiřího z Poděbrad. V letech 1940 až 1945 dostala ulice neutrální název Jihlavská, dle města Jihlav. V letech 1945 až 1947 pak opět nesla hrdé jméno po husitském králi a od roku 1947 nese jméno Šaldova. …

pokračování

07. 05. 2012

Poděbradova

Na téma: Známé osobnosti

Ulice v Ďáblicích získala své jméno pravděpodobně již ve 20. letech 20. století. Za druhé světové války v letech 1940 – 1945 se jmenovala Stránského. Od roku 1945 opět nese jméno Poděbradova. Jméno odkazuje k Jiřímu z Poděbrad, který žil v letech 1420 – 1471 a byl zvolen králem. Jedná se o jednu z mála skutečných historických voleb českého krále.

pokračování

06. 05. 2012

Prácheňská

Na téma: Obce a města v České republice

Ulice v Ďáblicích se od svého vzniku v roce 1922 do roku 1971 jmenovala Cihelná. Tento název se odvozoval od cihelné firmy Batista založené roku 1839. V roce 1971 získala nový název Prácheňská. Prácheňsko je oblast v jižních Čechách, případně se jedná o ves Prácheň v severních Čechách u Kamenického Šenova. V tom se údaje neshodují.

pokračování

06. 05. 2012

Horňátecká

Na téma: Obce a města v České republice

Ulice v Kobylisích nesoucí jméno obce Horňátky nacházející se u města Neratovic v okresu Praha – východ. Ulice byla pojmenována v roce 1975.

pokračování

06. 05. 2012

Beřkovická

Na téma: Obce a města v České republice

Ulice vznikla v rámci realizace sídliště Čimice v roce 1978. Od této doby nese i pojmenování Beřkovická, dle obce Beřkovice ležící v okrese Mělník.

pokračování

06. 05. 2012

Bášťská

Na téma: Obce a města v České republice

Ulice, nacházející se v Kobylisích, nese současný název od roku 1935, kdy ulice vznikla. Obec Bášt se nachází v okrese Praha – východ, kousek za Líbeznicemi.

pokračování

05. 05. 2012

Červenkova

Na téma: Lidé, kteří položili své životy při odbojové činnosti za druhé světové války.

Ulice na Střížkově nese pojmenování od roku 1975. Alois Červenka žil v letech 1899 až 1942. Byl člen KSČ a v době okupace se podílel na ilegální činnosti. V roce 1942 zemřel v Mauthausenu. Zajímavostí je, že při slavnostním pojmenování ulice bylo zaměněno křestní jméno za Oldřicha Červenku.

pokračování

05. 05. 2012

Košťálkova

Na téma: Lidé, kteří položili své životy při odbojové činnosti za druhé světové války.

Ulice pojmenována v roce 1937 po dostavbě sídliště Kobylisy. Josef Košťálek žil v letech 1905 – 1944. Byl povoláním krejčí a za nacistické okupace se stal organizátorem řady partyzánských oddílů na Podbrdsku. V lednu 1944 se před zatčením postřelil a následně den nato zemřel v nemocnici v Berouně.

pokračování

05. 05. 2012

Hanzlíkova

Na téma: Lidé, kteří položili své životy při odbojové činnosti za druhé světové války.

Ulice vznikla v rámci výstavby sídliště Čimice v roce 1979. Jaroslav Hanzlík byl ubit v roce 1942 v Mauthausenu a není známo ani jeho datum narození. Byl to stavební dělník a odbojový pracovník. Pracoval jako funkcionář Průmyslového svazu stavebních dělníků. Na odbojové činnosti se podílel již od roku 1939.

pokračování

05. 05. 2012

Molákova

Na téma: Lidé, kteří položili své životy při odbojové činnosti za druhé světové války.

Ulice, nacházející se v Karlíně u sídliště Invalidovna, byla pojmenována v roce 1962. Josef Molák žil v letech 1893 – 1943 a byl povoláním železničář. Dlouhá léta se aktivně angažoval v KSČ a tzv. Rudých odborech. V době okupace byl členem i III. ilegálního ústředního výboru KSČ a vydával ilegální Rudé právo. Během zatýkání gestapem byl zastřelen.

pokračování

05. 05. 2012

Slancova

Na téma: Lidé, kteří položili své životy při odbojové činnosti za druhé světové války.

Ulice nese název od roku 1973, kdy byla uvedena v provoz. Karel Slanec žil v letech 1903 až 1942. Za okupace byl členem železničářské destrukční skupiny. V roce 1942 byl popraven v Praze. Ulice se nachází v Kobylisích.

pokračování

05. 05. 2012

Bínova

Na téma: Lidé, kteří položili své životy při odbojové činnosti za druhé světové války.

Tato ulice dříve na Střížkově, nyní v Kobylisích vznikla v roce 1975 a od té doby nese jméno Aloise Bíny. Ten žil v letech 1888 až 1943. Byl opatrovníkem Zemského ústavu pro choromyslné v Bohnicích. V ústavu byl činný i politicky a to v KSČ. V roce 1943 byl zatčen a umírá v koncentračním táboře Osvětim.

pokračování

05. 05. 2012

Kyselova

Na téma: Lidé, kteří položili své životy při odbojové činnosti za druhé světové války.

V Kobylisích je mnoho ulic nesoucí jména popravených z Kobyliské střelnice. Ovšem jméno Kyselova, které vzniklo v roce 1973 při zbudování silnice se neváže ke Kobyliské střelnici. Jiří Kysela žil v letech 1920 – 1943. Byl to syn malíře a grafika Františka Kysely. Jako student se zapojil do ilegální činnosti proti okupantům, včetně činnosti v Komunistickém svazu mladé generace. V roce 1942 …

pokračování

05. 05. 2012

Elznicovo náměstí

Na téma: Lidé, kteří položili své životy při odbojové činnosti za druhé světové války.

Při vzniku náměstí bylo v roce 1895 pojmenováno Světovo nábřeží. Tedy skutečně končilo u Vltavy. Jan Svět (1797–1869) byl Libeňský rychtář, jeho syn Ladislav Svět postavil dodnes stojící a léta opuštěný Palác Svět. V roce 1952 byl název změněn na současné Elznicovo náměstí. Karel Elznic (1905 – 1941) byl ve 20. letech funkcionář komunistického svazu mládeže a tehdejších tělovýchovných aktivit. V pomnichovské …

pokračování

03. 05. 2012

V mezihoří

Na téma: Ulice s předložkou

Název ulice, nacházející se v Libni je zaveden v roce 1925. Jedná se pomístní název odvozující se od polohy ulice mezi horou Vítkov a kopcem Palmovka.

pokračování

03. 05. 2012

Pod hrází

Na téma: Ulice s předložkou

Jedná se o pomístní jméno. Oficiálně byl název ulice zaveden v roce 1973. Předtím se někdy používal i název Na hrázi. Název je odvozen od jednoho z rybníků ležících na Chaberském potoce.

pokračování

03. 05. 2012

Na dílcích

Na téma: Ulice s předložkou

Ulice pojmenovaná v roce 1935. Nese zvláštní jméno odvozené od tvaru jednotlivých pozemků, jak zde tak v okolí.

pokračování

03. 05. 2012

K rybníku

Na téma: Ulice s předložkou

Ulice nese toto pojmenování od roku 1962. V letech 1948 až 1942 nesla název Na rozcestí. Tehdy ještě skutečně byla v centru historické části Čimic a z rozcestí vedla cesta k Dolním Chabrům. V roce 1962 dostalo nov jméno dle Čimického rybníka, který měl původně plochu větší než půl hektaru. Dnes je již mezi ulicí a rybníkem další nová výstavba.

pokračování

02. 05. 2012

Pernerova

Na téma: Historické osobnosti

Další ulice s mnoha měnícími se názvy. Ulice pod horou Vítkov v Karlíně vznikla na původní cestě kolem roku 1850. Ovšem původní název Žižkova byl používán již od roku 1839. Jméno podle husitského vůdce bylo dáno logicky dle blízkosti hory Vítkov a jednoho slavného vítězství. V letech 1940 až 1945 nesla ulice méně závadný název Olomoucká. Po válce pak na dva roky do roku 1947 pak opět název Žižkova a od roku …

pokračování

02. 05. 2012

Thámova

Na téma: Historické osobnosti

Thámova ulice v Karlíně má zajímavou historii. Původně šlo totiž o ulice tři. Jejich jména byly Vodní, Nová a Půtova. Název Vodní odkazovala k dnes už neexistujícímu ramenu Vltavy v Karlíně a byla na území dnešní Thámovy mezi Pobřežní a Sokolovskou. Nová ulice byla zkrátka nová a byla v úseku dnešní Thámovy mezi Sokolovskou a Křižíkovou. Půtova ulice pak byla pojmenována podle Jana Půty, majitele usedlosti v 18. století zvaném Půtovka. To …

pokračování

02. 05. 2012

Gabčíkova

Na téma: Historické osobnosti

V prostoru dnešní ulice v Libni se prostírala vinice, která se nazývala Kolínská. Proto po vzniku ulice nesla od roku 1930 ulice název Na Kolínské. V roce 1948 pak dostala nové jméno po Jozef Gabčíkovi (1912 – 1942). Tento parašutista společně s Janem Kubišem a Josefem Valčíkem spáchali dne 27. 5. 1942 atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Atentát byl úspěšný, ale parašutisté byli nakonec zrazeni a dne 18. 6. 1942 padli …

pokračování

02. 05. 2012

Ludmilina

Na téma: Historické osobnosti

Libeňská ulice nese název Ludmilina od roku 1895, kdy ulice vznikla. Ovšem tento název byl v roce 1940 pozměněn na Lidmilina. Tento pozměněný název přežil i poválečné události a až od roku 1960 se opět vrací název původní. Název získala ulice podle babičky sv. Václava a manželky knížete Bořivoje sv. Ludmile. Ta žila přibližně na přelomu 9. a 10. století a původně pocházela z kmene Pšovanů. Jak je známo z legend byla …

pokračování

30. 04. 2012

Zvonařovská

Na téma: Starostové a primátoři Prahy

Tentokrát to nevypadá na vztah názvu k primátorskému stolci, ale při čtení se smysl objeví. Ulice vznikla v roce 1900 a do roku 1940 nesla jméno Jáchyma Ondřeje Šlika. Tento český šlechtic byl popraven za účast na stavovském povstání dne 21. 6. 1621 na Staroměstském náměstí. Za druhé světové války v letech 1940 – 1945 pak ulice nesla jméno Sachsova. Jan Bedřich Sachs byl staroměstským primasem, nebo-li starostou v …

pokračování

30. 04. 2012

Kandertova

Na téma: Starostové a primátoři Prahy

Další libeňská ulice, která vznikla spojením dvou ulic v roce 1904. Jednalo se o ulici Nerudovu po Janu Nerudovi, spisovateli, která původně vedla mezi dnešními křižovatkami s ulicemi Primátorskou a Zenklovou. Druhá ulice se jmenovala Karlova po českém Králi Karlu IV a vedla ve zbylé části dnešní ulice. Ulice již dále název neměnila. Josef Jandery (1838 – 1901) byl český stavitel a náměstek pražského starosty.

pokračování

30. 04. 2012

Srbova

Na téma: Starostové a primátoři Prahy

Ulice vznikla ještě před rokem 1895, ale od tohoto roku do roku 1904 nesla název Pokopova po Prokopu Holým, který vedl husity po smrti Jana Žižky. V letech 1904 až 1940 pak ulice nesla název Boleslavova po českém knížeti Boleslavu I. Za druhé světové války pak byla ulice přejmenována na Dobřenského po Jakubu Janu Dobřenským z Černého Mostu (1623 – 1697), který působil jako lékař a vydavatel kalendářů. V …

pokračování

30. 04. 2012

Klapkova

Na téma: Starostové a primátoři Prahy

Před týdnem jsme si popsali ulici Zenklovu a byla tam řeč i o ulici Klapkova, tak se nyní na ní podívejme. Původní název ulice byl Hlavní třída a to v letech 1904 – 1925. V té době byli Kobylisy samostatné a to do roku 1922. Následuje název Rumburská, protože tato cesta směřovala k staré cestě právě do Rumburku. V letech 1946 až 1992 je pak silnice sloučena s dalšími …

pokračování

30. 04. 2012

Zenklova

Na téma: Starostové a primátoři Prahy

Jedna z nejdelších libeňských ulic, bude mít také nejdelší popis. Ulice totiž vznikala postupně, tak jak postupně probíhal stavební ruch kolem její cesty. Původně šlo o tři silnice.

První část vedla od Palmovky k Horovu náměstí. Ta se jmenovala původně do roku 1895 Hlavní, pak 1895 – 1904 Palackého po českém historikovi a politikovi a od roku 1904 pak Primátorská na připomínku toho, že Praha 8 má k primátorům …

pokračování

30. 04. 2012

Podlipného

Na téma: Starostové a primátoři Prahy

V lednu se podíváme na ulice, které nesou jména osob s nějakým vztahem k Praze 8. Ulice, která dnes nese název Podlipného vznikla v roce 1895 a dostala jméno Na rasáku. Rasákem se označovalo pusté místo, kde ras ubíjel psy. Toto jméno nesla ulice do roku 1900 pak již nese jméno Podlipného, kromě let 1940 – 1945, kdy ulice nese jméno Seidlova dle staroměstského německého primasa z lete 1595 …

pokračování

28. 04. 2012

Peckova

Na téma: Sociálně-demokratičtí politici

Jedná se o velmi starou karlínskou ulici, která se již před rokem 1877 nezývala Školní či Zahradní. Dle literatury se pojem Zahradní vázal ke skutečnosti, že zde byly zahrady se zdrojem zeleniny pro Prahu. V letech 1877 až 1940 nesla ulice jméno Komenského po Jan Amosi Komenském. Následně pak v letech 1940 až 1945 Kroměřížská podle známého města. Po válce krátce pak opět Komenského, ale od roku 1947 do současnosti již jméno …

pokračování

28. 04. 2012

Hybešova

Na téma: Sociálně-demokratičtí politici

Ulice v Karlíně nesla nejprve od svého vzniku v roce 1906 název Strossmayerova. Josip Juraj Strossmayer (1818 – 1905) byl arcibiskup záhřebský a čestný občan pražský. V roce 1933 byla ulice přejmenována na Vitoldova. Vitold (1350 – 1430) byl kníže litevský, který během husitských válek byl největší uchazeč o českou královskou korunu. Pocházel z jagellonské dynastie. A od roku 1952 dodnes se ulice jmenuje Hybešova po Josefu Hybešovi (1850 – 1921). Tento …

pokračování

28. 04. 2012

Františka Kadlece

Na téma: Sociálně-demokratičtí politici

Tato ulic v Libni se od svého vzniku kolem roku 1895 do roku 1900 nazývala Báň. Opět jako již několikrát byla inspirací pro jméno vinice se stejným názvem. Mezi lety 1900 až 1911 se pak ulice jmenovala Na Báních a po té do roku 1951 Na Báni. Od roku 1951 pak nese současné jméno. František Kadlec (1876 – 1942) byl sociálně demokratický funkcionář a také tajemník odborového svazu kovodělníků. V roce 1941 …

pokračování

28. 04. 2012

Světova

Na téma: Sociálně-demokratičtí politici

Ne, ne Jan Svět opravdu nebyl sociální demokrat. Ale k němu se dostaneme. Tato ulice v Libni, přímo naproti sekretariátu ČSSD měla od vzniku ulice v roce 1895 název Kaplířova. Jméno získala po Kašparu Kuplířovi ze Sulevic, který proslul jako jeden z účastníků stavovského povstání a byl popraven v roce 1621 na Staroměstském náměstí. V roce 1947 pak dostala ulice do roku 1955 název Němcova. Antonín Němec (1858 – 1926) již byl …

pokračování

22. 04. 2012

Za střelnicí

Na téma: ulice s předložkou

Ulice v Kobylisích se samozřejmě jmenuje podle neblaze proslulé Kobyliské střelnice, která za protektorátu sloužila jako popraviště. Zajímavostí je, že ulice vzniklá v roce 1938 se takto nazývala do roku 1947. Pak byla postavena rovnoběžně další ulice a obě byly pojmenovány stejně, akorát s dovětkem I. a II. Až od roku 1985 byla druhá Za střelnicí II. Bez náhrady zrušena a naše ulice nese dál své původní jméno.

pokračování

22. 04. 2012

Pod Kynclovkou

Na téma: ulice s předložkou

Tato ulice v Kobylisích se od svého vzniku v roce 1947 do roku 1952 nazývala Selesiánská. Samozřejmě po zde působícím řádu salesiánů, kteří zde vlastnili i dům. Ten již od roku 1938 sloužil jako chlapecký domov. Od roku 1952 se ulice jmenuje dodnes stejně.

Kynclova nebo-li Kinzlovka se jmenovala nejprve vinice, která byla v těchto místech, poté usedlost pojmenovaná po této vinici.

pokračování

22. 04. 2012

U Hercovky

Na téma: ulice s předložkou

Tato libeňská ulice nese stejný název již od roku 1925, kdy ulice vznikla. A opět zde máme jméno po vinici a později usedlosti Hercovka. V domě čp. 752 byla zmíněná usedlost.

V roce 1711 patřila Veronice Herzogové. Podle této paní se nakonec zkomolilo jméno až na současné.

pokračování

22. 04. 2012

Na Fabiánce

Na téma: ulice s předložkou

Ulice v Březiněvsi. Fabiánka je pomístní název, který se vztahuje k polím, patrně pojmenovaných po dřívějších majitelích. Název je patrně starší, ale začal být používán jako řada dalších názvů ulic v obci Březiněves až po připojení ku Praze v roce 1974. Na prvních plánech hl. m. Prahy se toto jméno objevilo dokonce až v roce 1985.

pokračování

22. 04. 2012

K ovčínu

Na téma: ulice s předložkou

Ulice patří společně s ulicemi Na rozvodí, Pod hvězdárnou a Učitelskou ke stavebnímu souboru, který byl postaven ve 30. letech 20. st. a byl nazýván Ve vilách. Po připojení Ďáblic ku Praze v roce 1968 dochází k diskusi o pojmenování dosud bezejmenných ulic. V roce 1971 se tedy naše ulice rozděluje na K ovčínu a Učitelskou. V roce 1976 pak byla ulice prodloužena do dnešního stavu. A ulice se jmenuje K …

pokračování

03. 09. 2010

Plavecký bazén Šutka

Šutka

K realizaci myšlenky postavit v Praze Troji moderní krytý plavecký bazén se přistoupilo ještě v dobách před sametovou revolucí. Byl položen základní kámen stavby, pokračovalo se až do postavení základního skeletu budovy.

Šutka

Pak ale přišla sametová revoluce, změna režimu a s ní se objevily spory o vlastnictví pozemků, na kterých stavba stojí. O jejich navrácení totiž v rámci restitucí podal žádost soukromý vlastník. Přistoupilo se tedy …

pokračování

21. 07. 2010

Dům vozovny koňky v Karlíně

Hlavní budova bývalé vozovny
Parkoviště s druhou budovou

Na rozhraní ulic Sokolovská a Šaldova stojí budova, ve které se nachází prodejna a servis automobilů Mercedes. Tato zdánlivě nenápadná budova je bývalou první vozovnou pražské koňky. Kromě povídání o této budově si tentokrát pojďme popovídat také o první kapitole dopravy na Praze 8.

Než začneme koňkou a rokem 1875, můžeme se přenést ještě …

pokračování

26. 05. 2010

Menhir v Dolních Chabrech

Menhir v Dolních Chabrech

Praha 8 má jednu velkou vzácnost, a to vlastní menhir. Tato zvláštní památka se nachází uprostřed rodinné zástavby v Dolních Chabrech a na první pohled se skoro dá přehlédnout. Ale to by byla škoda a tak na „náš“ menhir upozorněme, zvláště, když je jediný v Praze.

Menhir v Dolních Chabrech Nejdříve se podívejme na to, co to takový …

pokračování

28. 04. 2010

Hvězdárna v Ďáblicích

Hvězdárna v Ďáblicích je pozoruhodná stavba na území Prahy 8. Přestože byla postavena obětavou prací astronomického kroužku, byla vždy brána za naprosto profesionální instituci ve své oblasti.

Celkový pohled
Z vrcholu Ládví

Myšlenky vznikají různě. Dne 29. května 1952 v Ďáblicích probíhá přednáška o vesmíru, na které se objeví kolem 200 lidí. Spontánně vzniká hvězdářský kroužek, kterému ale chybí to podstatné, tedy místo, kde pozorovat …

pokračování

24. 03. 2010

Kostel sv. Václava v Psychiatrické léčebně

Celkový pohled
Pohled zepředu – horní část

Kostel sv. Václava je dominantou starých i nových Bohnic. Přestože je za „zdí“, je stále schopen plnit svůj účel. Ale nebylo tomu tak během celého období, kdy obec Bohnice a dnešní Psychiatrickou léčebnu zdobil.

Projekt stavby byl svěřen architektu Václavu Roštlapilovi (1856 – 1930) a výsledná realizace stavby pak firmě Václava Nekvasila z Karlína. Architekt rozhodl …

pokračování

24. 01. 2010

Libeňský plynojem

Pohled zblízka
Pohled zdálky

Nad Palmovkou se v Libni tyčí jasně stříbrná dominanta ve tvaru koule. Je vidět z mnoha úhlů a mnoha míst v Praze 8 a je i velmi obdivovaným objektem nejen pro kolemjdoucí, ale i pro umělce. Tak si o tomto objektu něco řekněme.

Koule

Plynojemy vznikaly, aby se díky nim vyrovnaly rozdíly mezi výrobou a spotřebou plynu. Tedy …

pokračování

25. 10. 2009

Libeňský most

Pohled od Palmovky
Libeňský most

O Libeňském mostu slýcháváme tento rok více než bychom chtěli. Jeho současný stav je velmi špatný a bude potřebovat zásadní rekonstrukci. Jak to vše dopadne není zatím známo, tak se lespoň pojďme podívat na to jak vlastně vznikl.

Přemostění Voctářovky a nájezd na most

Libeň a Holešovice spojovalo již od roku …

pokračování

25. 09. 2009

Hudební divadlo v Karlíně

Celkový pohled na divadlo
Křižíkova ulice – před divadlem

V Křižíkově ulici čp. 283 stojí novobarokní budova, jejímž zakladatelem byl Eduard Tichý. Otevřena byla 27. srpna 1881 pod názvem Theatré – Varieté. V současnosti je to tedy třetí nejdéle sloužící divadlo v Praze. Eduard Tichý měl však trochu jinou představu o zábavě než my dnes a tak budova spíše sloužila …

pokračování

25. 08. 2009

Libeňská synagoga

Vstupní část
Vchod

Existuje stará legenda o tom, že jméno Libeň vzniká díky kněžně Libuši, která na dnešním území Libně měla svůj hrádek. Z této legendy se dozvídáme i o tom, že kněžna povolala několik židovských rodin usadit se v podhradí. Zároveň prý kněžna dala postavit první synagogu.

Na pravdě však můžeme založit to, že židovské osídlení bylo na území Libně vždy velmi velké. Vrchol tohoto osídlení …

pokračování

31. 07. 2009

Základní škola na Lyčkově náměstí

Celek

Tato budova poutá pozornost již pohledem od Sokolovské ulice a svou dominantní sílu získá ve chvíli kdy pozorovatel přijde na Lyčkovo náměstí do parku před školou. Toto náměstí se častokrát přejmenovávalo. Nejprve se jmenovalo Riegrovo, pak Erbenovo, pak zase Riegrovo a nakonec Lyčkovo.

Pravé křídlo
Levé křídlo

Jména politika Františka Ladislava Riegra a spisovatele Karla Jaromíra Erbena jsou dostatečně známá, ale …

pokračování

25. 06. 2009

Negrelliho viadukt

Viadukt
Viadukt

Tato stavba není stavbou jen na Praze 8, ale zasahuje i na další městské části, přesto je pro Prahu 8 jistou dominantou. Je to druhý nejdelší most přes Vltavu v Praze. Tento most je někdy zatracován pro svou „ohyzdnost“ a především pro dopravní komplikace, které působí. Přesto bychom se o něj měli zajímat, protože ona „ohyzdnost“ je pouze zdánlivá a mnohdy je způsobená pozdější zástavbou …

pokračování

26. 05. 2009

Hotel Olympik

Olympik

Budovy se zajímavými osudy, které se nacházejí na Praze 8, nemusí být vždy nutně několik desítek či stovek let staré. Občas je možné na zajímavý příběh narazit i u budov, které nestojí na Praze 8 ani padesát let. Jednou z těchto budov může být i stavba Hotelu Olympik. Je to stavba velmi charakteristická pro okolí Karlína a části Libně. Notně převyšuje okolí a shlíží na okolní nízkou zástavbu tak trochu …

pokračování

25. 04. 2009

Zámecký pivovar a Löwitův mlýn neboli také Libeňské podzámčí

Pivovar a mlýn zezadu
Pivovar zepředu

Libeňské podzámčí najdeme na začátku cesty od zámku do Thomayerových sadů. Dnes je sestaveno ze dvou nemovitostí. Nejprve po pravé straně je to pozůstatek tvz. Zámeckého pivovaru a vlevo se pak jedná o Löwitův mlýn. Přestože jsou dnes obě nemovitosti provázány a zároveň byly v roce 2009 prodány Městskou částí soukromému majiteli, tak v historii tomu tak …

pokračování

27. 03. 2009

Kobyliská střelnice

Kobyliská střelnice

Kobyliská střelnice, kterou si dnes nejčastěji spojujeme s její neblahou historií během 2. světové války, má přeci jen o něco delší historii. Postavena byla již v letech 1889–1891, kdy byl vystavěn rozsáhlý areál, který měřil po obvodu až pět kilometrů, jeho délka byla cca. 1100 metrů a byl ohraničen vysokými valy. Vše bylo používáno na cvičné střelby.

Vchod na střelnici

V době první …

pokračování

25. 02. 2009

Statek Vraných

Statek Vraných

Statek Vraných je jedna z mála zachovaných kulturních památek v oblasti Bohnic. Na náměstí ve starých Bohnicích Vás tato budova hned zaujme.

Na náměstí ve starých Bohnicích, kde v posledních letech radnice Městské části Praha 8 začala pravidelněji pořádat různé kulturní akce, můžeme kromě kostela sv. Petra a Pavla najít i statek Vraných. Jeho adresa je čp. 1, Bohnická 36 a je k nepřehlédnutí. Celý dům je zapsán v …

pokračování

11. 02. 2009

Betonový most přes Rokytku

Víte, kde je 1. betonový most v českých zemích?

Celý most
Se zamrzlou Rokytkou

Na Elznicově náměstí, poblíž Paláce Svět se můžete projít po prvním betonovém silničním mostu v Čechách. Jedná se o malý most přes řeku Rokytku, po němž jezdí tramvaje a automobily. Jediná plochá betonová klenba má rozpětí 13,30 metru a vzepětím 2,75 metrů. Zábradlí mostu je betonové, včetně jeho kuželek. Tento most …

pokračování

26. 01. 2009

Tunel mezi Karlínem a Žižkovem

Technická zajímavost na Praze 8

Vchod do tunelu
Z tunelu do Karlína

Z Karlína se dá na Žižkov projít rychle a bez objíždění celého vrchu Vítkov. Poblíž Karlínského náměstí najdete tunel na Žižkov. Tunel je pro pěší a spojuje Thámovu ulici v Karlíně s Tachovským náměstím na Žižkově. Délka tunelu je 303 metrů, průměrná šířka 4,4 – 4,8 metrů a maximální výška je …

pokračování

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Zajímavá místa

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124