Články

14. 08. 2018

Zrekonstruovaná ulice Zenklova bude příjemným místem pro život a podnikání

Téměř rok trvající rekonstrukce ulice Zenklova v pražské Libni se chýlí ke konci. Během této doby nebyly obnoveny jen povrchy a tramvajová trať, ale zejména podzemní sítě. Od 1. září 2018 bude spuštěn tramvajový provoz a po dokončovacích pracích bude od 1. listopadu 2018 ulice zcela průjezdná. Rekonstrukce Zenklovy nebyla jen technickým zásahem, ale rozhodným krokem k tomu, aby se ulice stala příjemným místem pro život i podnikání.

„Náročná, a především nezbytná rekonstrukce hlavní libeňské dopravní …

pokračování

03. 08. 2018

Žáci ZŠ Burešova získali bezpečný přístřešek pro odkládání kol a koloběžek

Městská část Praha 8 na základě prosby rodičů žáků ZŠ Burešova zrealizovala projekt přístřešku pro kola a koloběžky.

Ačkoliv velká část dětí při cestě do školy využívá jakožto dopravní prostředek koloběžku, škola ještě donedávna nedisponovala vhodným prostorem, kde by bylo možné koloběžky bezpečně odložit. Žáci tedy byli nuceni zanechávat koloběžky na podlaze v šatnách, což představovalo riziko pro bezpečný pohyb dětí ve škole.

„V novém přístřešku, který bude fungovat na čipy, si nově mohou žáci koloběžku či …

pokračování

26. 07. 2018

Ďáblice mají novou bezmotorovou komunikaci

In-line bruslaři, koloběžkáři, cyklisté a skateboardisté získali v Ďáblicích více prostoru. Praha 8 dokončila vybudování nové bezmotorové komunikace Ďáblická – Žernosecká, která navázala na současnou síť cyklostezek. Stavbou se zvýšil také komfort chodců novým přechodem přes ulici Žernoseckou.

„Vedení městské části Prahy 8 se dlouhodobě věnuje rozvoji bezmotorové dopravy v naší městské části, aby byly výrazně zlepšeny podmínky pro tento ekologický druh dopravy,“ komentuje novou bezmotorovou komunikaci starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Tato nová bezmotorová komunikace obepíná …

pokračování

25. 06. 2018

Starosta Petrus poděkoval policistům a hasičům za jejich službu veřejnosti

Starosta MČ Praha 8 již po třetí poděkoval v úterý 19. června 2018 příslušníkům Policie České republiky, Městské policie hl. m. Prahy a Hasičského záchranného sboru ČR za jejich příkladnou a obětavou službu veřejnosti.

„Bylo by naivní si přát, abychom nepotřebovali policisty či hasiče. Jsem hrdý na to, že v naší městské části jsou lidé, kteří příkladně vykonávají svou službu a dennodenně nasazují své zdraví a někdy životy ve prospěch nás všech. Za to jim patří …

pokračování

20. 06. 2018

Magistrát brzdí ochranu sídliště Ďáblice, za kterou bojuje Praha 8

Praha 8 se obává průtahů při tvorbě územní studie s regulačními prvky pro sídliště Ďáblice. Ta má být argumentem proti výstavbě výškových budov, která této lokalitě hrozí.

„Územní studie pomůže definovat, jak rozměrná zástavba je v daném území přípustná. Chtěli jsme vlastní, kvalitní dokument. Místo toho budeme řadu měsíců čekat na vyjádření IPRu, kterému zahušťování sídlišť na řadě míst nevadí,” říká Roman Petrus, starosta Prahy 8.

Územní studie s regulačními prvky může být zásadním argumentem pro zachování …

pokračování

06. 10. 2017

Mrakodrapům na sídlišti Ďáblice zabráníme

V naší městské části vyrostlo v poslední době především v Karlíně několik zajímavých staveb. Ty určitě pomohly k dynamickému rozvoji této čtvrti. Naopak na sídlištích Bohnice a Ďáblice se snaží developeři prosadit výstavbu několika stavebních projektů, s nimiž Praha 8 dlouhodobě nesouhlasí, protože by výrazně zhoršily kvalitu života místních obyvatel.

Nejnovější příklad se týká sídliště Ďáblice, kde se snaží společnost CPI Reality postavit výškové bytové domy. Tento záměr jednoznačně odmítlo nejen celé zastupitelstvo Prahy 8, …

pokračování

31. 07. 2017

Městská policie nebo kamarádi na ulici?

Dopis ředitele městské policie na Praze 1 Bc. Miroslava Stejskala jeho podřízeným se stal během prázdnin velkým tématem českých médií. Prakticky všichni občané na sociálních sítích odsoudili tento dopis. Upřímně řečeno styl a tón dopisu i některé v něm použité formulace k tomu přímo vybízely. Zároveň mi však možná titíž občané dennodenně píší, že městská policie nepostihuje nešvary v jejich okolí a že strážníci nejsou na místech, kde se porušují zákony.

pokračování

30. 06. 2017

Prohlášení Romana Petruse a architekta Ondřeje Tučka k vyjádření společnosti CPI

Zásadně nesouhlasíme s názorem CPI, že při jednáních, která předcházela veřejnému projednávání jsme projevili jakýkoliv souhlas s projektem výškových staveb. Naopak jsme opakovaně říkali na jednáních, že velikost budov je značně naddimenzována. Opakovaně jsme připomínali, a to ve formě usnesení Rady MČ, že městská část má zásadně negativní pohled na zahušťování sídlišť. V tomto jsme byli ve stálém rozporu především s architektem společnosti panem Mrázkem, který nám naopak představoval i projekt zastavění celé Střelničné ulici …

pokračování

16. 06. 2017

Každoročně si připomínáme hrdinství odbojářů

Městská část Praha 8 má velice pestrou historii a na jejím území se událo několik významných historických událostí. Bohatou minulost má za sebou například Libeňský zámek, kde v současné době sídlí vedení radnice naší městské části. Byl v něm totiž uzavřen tzv. Libeňský mír mezi císařem Rudolfem II. a jeho ambiciózním mladším bratrem Matyášem, který přivedl do Čech vojska rakouské, moravské a uherské šlechty. Stavové z těchto zemí požadovali, aby se Rudolf vzdal kvůli své …

pokračování

11. 05. 2017

Snažíme se nastartovat rozvoj naší městské části

Sociální demokracie na Praze 8 je jen jednou ze čtyřech koaličních stran. Přesto se však se svými stranickými kolegy snažíme připravit a především realizovat, co nejvíce konkrétních projektů, které pomohou k rozvoji naší městské části. V podstatě okamžitě po našem nástupu do vedení radnice jsme s koaličními kolegy učinili kroky k tomu, aby naši občané měli, co nejednoduší přístup k informacím o naší činnosti. Je nám ovšem jasné, že dnešní moderní a sebevědomý občan si …

pokračování

13. 04. 2017

Můj pohled na debatu ohledně přívozu a lávky mezi Holešovicemi a Karlínem

V poslední době se rozvířila velmi silná debata mezi vedením MČ Prahy 7 a MČ Prahy 8 ohledně schodů k přívozu v Karlíně. Ty vybudovali radní Prahy 7 svépomocí, a to bez jakékoliv konzultace s naší městkou částí. Co je ale zásadní také bez souhlasu majitele pozemku a bez stavebního povolení. Schody jsou tedy nelegální stavbou. Problém nastal, když jsem si dovolil na to upozornit. Radní Prahy 7 se ohánějí tvrzením, že to dělají pro …

pokračování

10. 04. 2017

Chceme urovnat soudní spory ohledně Centra Palmovka

Naší městkou část velmi trápí nedostavěný projekt administrativně-obchodního komplexu a nového sídla radnice u metra Palmovka. V roce 2010 těsně před komunálními volbami jej protlačilo zastupitelstvem většinou jednoho hlasu tehdejší vedení Prahy 8. Tato stavba musela být v roce 2015 zastavena, protože audit nám ukázal, že není jasné, zda jejím vlastníkem je Centrum Palmovka a.s. nebo zda jím je hlavní město Praha, a jestli uzavřené smlouvy jsou vůbec platné.

Pokračování ve výstavbě by tak bylo …

pokračování

09. 03. 2017

Zelené plochy by měly být v každé větší čtvrti

V naší městské části se nachází mnoho zajímavých zelených ploch, které stojí za návštěvu. Problémem však je, že jsou nerovnoměrně rozloženy. Snažíme se tak v rámci našich možností zajistit, aby ve všech hlavních čtvrtích byly významné plochy zeleně, které by naši občané rádi navštěvovali. Této problematice se intenzivně věnuje předseda komise pro životní prostředí Vít Céza.

Připravujeme proto celkovou revitalizaci parku Dlážděnka, který se nachází v severní části Libně. Snažili jsme se maximálně zapojit místní …

pokračování

09. 02. 2017

Myslíme na mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí

Pražské městské části mají v sociální oblasti velmi omezené možnosti, jak pomoci svým občanům, kteří se nacházejí ve složité životní situaci. Snažíme se jich však aktivně využívat, když jednou z našich hlavních priorit v této oblasti je pomoc dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí. Usilujeme o to, aby mohli aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas, protože to je velmi důležité pro rozvoj jejich osobnosti a potencionálu.

Funguje proto pod naší městskou částí …

pokračování

13. 01. 2017

Centrální náměstí na sídlištích zkrásní

Letošní rok je pro naši městskou část velice důležitý, protože bychom rádi zahájili revitalizace centrálních náměstí Sídliště Bohnice a Sídliště Ďáblice. Těmto dvěma investičním akcím přikládáme mimořádný význam, protože ovlivní na mnoho let podobu těchto lokalit a v případě úspěšné realizace mohou pomoci k jejich významnému rozvoji. Usilovali jsme proto, aby místní obyvatelé mohli ovlivnit podobu těchto revitalizací.

Nejdříve proto studenti vypracovali prvotní návrhy. Občané pak měli možnost se k nim vyjádřit a jejich …

pokračování

02. 01. 2017

Sport pro všechny, ne jen vrcholově

Naše městská část dlouhodobě podporuje sportovní vyžití svých obyvatel. Snažíme se především pomáhat v rozvoji sportovních aktivit, které jsou určeny pro širokou veřejnost. Nechceme totiž, aby se sportu měla možnost věnovat jen úzká skupina vrcholových sportovců.

Usilujeme také o to, aby si v dnešní přetechnizované době vypěstovalo kladný vztah ke sportu co nejvíce dětí. V letošním roce jsme proto v dotačním (grantovém) řízení devíti miliony podpořili dlouhodobě organizované sportovní aktivity pro děti a mládež. …

pokračování

31. 10. 2016

Možnost zakázat pobyt za držení drog brzy skončí

V mezích, které úřadu městské části vytyčuje mimo jiné i zákon o přestupcích, se snažíme bojovat s pouliční drogovou problematikou. Všeobecně není příliš známo, že držení malého množství drog, přestože není trestným činem, je přestupkem na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. A za ten je možno vedle pokuty do patnácti tisíc korun udělit i sankci zákazu pobytu.

Úřad městské části v minulosti již desetkrát přistoupil k udělení této v přestupkovém zákoně nejtvrdší …

pokračování

24. 10. 2016

Odmítáme tvorbu nových sociálně vyloučených lokalit

Městská část Praha 8 má bohužel nedostatek bytů, které by bylo možné využít pro účely sociálního bydlení. Je to způsobeno tím, že v minulých dvou volebních obdobích tehdejší pravicové vedení radnice prodalo kolem 11 000 bytů. Tím se jejich počet v našem vlastnictví snížil z 12 000 bytů jen na přibližně tisíc. Velikost našeho bytového fondu se tak stala naprosto nedostatečnou vzhledem k tomu, že máme více než sto tisíc obyvatel.

Většina ostatních …

pokračování

04. 08. 2016

Pomoci by měly zóny placeného stání

Osmou městskou část dlouhodobě trápí nedostatek parkovacích míst pro naše občany. Potvrdil to i výzkum provedený agenturou IBRS loni v prosinci. Do výzkumu bylo zapojeno 400 respondentů. Důležitým zjištěním bylo, že s aktuálním stavem parkování bylo spokojeno jen 33 procent dotazovaných a naopak nespokojeno bylo 45 procent. Významné je také, že naši občané podporují zřízení zón placeného stání, protože s jejich zavedením souhlasilo 46 procent respondentů, zatímco proti bylo 34 procent.

Za hlavní argumenty …

pokračování

11. 07. 2016

Libeňský most je třeba rychle opravit, jde o bezpečnost

Pokud mám jmenovat jednu chátrající významnou stavbu v naší městské části, pak musím jednoznačně zmínit Libeňský most, který spojuje Libeň s Holešovicemi. Jeho autory jsou slavný architekt Pavel Janák a konstruktér František Mencl. Most byl pro veřejnost otevřen v roce 1928. Neprošel od svého vybudování žádnou zásadní rekonstrukcí a navíc byl v roce 2002 poškozen během povodní.

Již za primátora Pavla Béma se začala připravovat jeho rekonstrukce, na niž bylo v roce 2009 získáno …

pokračování

01. 05. 2016

Nová elektronická aplikace šetří čas občanů Prahy 8

Na Praze 8 jsme zprovoznili novou webovou aplikaci Portál občana. Ta umožňuje elektronické podání vybraných dokumentů. Aplikace občanům šetří čas v elektronické komunikaci s naší městskou částí. Její uživatelé si v ní mohou vybrat ve stromové struktuře životní situaci, které je zajímavá a prostřednictvím odkazu na internetové stránky naší městské části zjistit více informací o jejím řešení. Následně pak lze vyplnit příslušný elektronický formulář. V případě, že uživatel zapomene vyplnit povinné pole formuláře, tak je …

pokračování

28. 04. 2016

Máme svůj Chodníkový program

Naše městská část se dlouhodobě snaží intenzivně pečovat o bezpečnost chodců, tato problematika spadá do kompetence mého kolegy radního pro dopravu Karla Šaška. Realizujeme proto Chodníkový program, v jehož rámci Praha 8 přispívá Technické správě komunikací hlavního města Prahy na opravu chodníků, které jsou ve špatném technickém stavu. Nejsme sice jejich majitelem ani správcem, ale uvědomujeme si, že jejich opravy je nutné provést. Některé z nich totiž byly v kritickém stavu a především v zimních …

pokračování

22. 04. 2016

Kobyliská střelnice připomíná hrůzy války

V naší městské části je řada zajímavých kulturních památek, které bezesporu stojí za návštěvu. Je zde také množství významných církevních památek. Jsou to například secesní kostel Sv. Vojtěcha v Libni, kostel Stětí Sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech z 12. století, farní kostel Sv. Petra a Pavla v Bohnicích, Židovská synagoga na Palmovce a kostel sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí v Karlíně. Náměstí prošlo v minulém roce revitalizací. Snažili jsme se, aby při …

pokračování

10. 01. 2016

Na investice můžeme použít jen malou část rozpočtu

Při sestavování rozpočtu máme výrazně omezenější možnosti než klasické obce. Rozpočet městské části je totiž součástí rozpočtu hlavního města Prahy. Městské části nejsou kromě daně z nemovitostí příjemcem daňových výnosů, protože tím je hl. m. Praha. Náš rozpočet lehce přesahuje jednu miliardu. To není mnoho vzhledem k tomu, že Praha 8 má více než sto tisíc obyvatel. Naše příjmy jsou tvořeny dotacemi od státu a hl. m. Prahy. To nám nevytváří příliš velký prostor pro …

pokračování

18. 12. 2015

Občané mají právo ovlivňovat rozhodnutí radnic

Občané mají bezesporu právo kontrolovat rozhodnutí svých zástupců v místních samosprávách. Často však toto své právo mohou jen obtížně využít, protože je pro ně složité se dostat k informacím. Na Praze 8 se tak snažíme podnikat konkrétní kroky, které zajistí, aby občané měli co nejjednodušší přístup k informacím o činnosti svých zástupců v zastupitelstvu. Nově tak zveřejňujeme na internetu zápisy z výborů a komisí. Zavedli jsme také hlasování pomocí elektronického zařízení, které umožňuje vidět, jak …

pokračování

14. 07. 2015

Cestovní ruch byl na osmičce neprávem podceňován

Když se řekne Praha 8, většině lidí se asi vybaví bohnické sídliště, nebo řada omšelých činžáků na Palmovce. Kulturní památky? To by neznalý člověk musel asi hodně dlouho přemýšlet. Téma cestovního ruchu bylo v Praze 8 bohužel dlouho podceňováno, nová radnice se to však snaží napravit. Třeba i tím, že navázala spolupráci s příspěvkovou organizací státu Czechtourism – Českou centrálou cestovního ruchu.

Přitom je u nás tolik atraktivních míst, na které můžeme turisty nalákat: …

pokračování

07. 09. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (01. 9. - 05. 9. 2014)

V Prosecké ulici vznikne azylový dům

Na azylový dům a nízkoprahové centrum se promění zchátralá dvoupatrová budova v Prosecké ulici v Libni. Dělníci se do rekonstrukce objektu, kde se donedávna houfovala různá individua, vrhnou během několika týdnů. Práce by měly trvat pět měsíců. Začátek rekonstrukce zkomplikovala propadlá vozovka, za kterou může oprava kanalizace. Nabídnuty budou dvě sociální služby pro lidi bez přístřeší nebo ty, kteří jsou takovou situací ohroženi. Nízkoprahové centrum pojme 20–30 osob denně, lidé …

pokračování

31. 08. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (25. 8. - 29. 8. 2014)

Prahu 8 pohlídá víc kamer

V ulicích Prahy 8 přibydou kamery, které budou monitorovat veřejná místa. Na nových stanovištích se objeví do konce roku. Jde o 25 otočných stanovišť a 33 pevných kamer. Kamery se zaměří na problematická místa, na která často upozorňují sami občané. Technika bude nově sledovat lokalitu Štětínská – Bydhošťská, Zelenohorská, Katovická a Lindavská v Bohnicích. Nikdy nebude k dispozici tolik policistů a strážníků, kteří by kamerový systém nahradili, a zvlášť ne v …

pokračování

24. 08. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (18. 8. - 22. 8. 2014)

Libeňský most má být konečně opraven. Poprvé od roku 1928

======== Šestaosmdesát let prověřoval čas na Libeňském mostě kvalitu práce někdejších stavbařů. Od roku 1928 se této dopravní komunikace ruka dělníka ani nedotkla, objekt už silně chátrá, ale brzy tomu má být konec. Rekonstrukce či výstavba nového Libeňského mostu bude znamenat významné zkvalitnění MHD, a to především proto, že přinese zvýšení rychlosti projíždějících tramvají a nový tramvajový svršek bude znamenat vyšší komfort cestování. Magistrát totiž v minulých …

pokračování

17. 08. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (11. 8. - 15. 8. 2014)

Praha žaluje Divadlo pod Palmovkou

Praha podá podnět k prošetření hospodaření Divadla pod Palmovkou. Podle výsledku auditu z konce loňského roku byl zkreslován hospodářský výsledek, a tím byl porušen zákon o účetnictví. Magistrátní odbor kontrolních činností proto vypracoval návrh trestního oznámení. Znění schválili radní a město jej pošle na Obvodní státní zastupitelství v Praze 8. Kontrolou bylo zjištěno, že tím, že v účetních knihách, zápisech a jiných dokladech byly uvedeny nepravdivé a hrubě zkreslené údaje, došlo …

pokračování

10. 08. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (04. 8. - 08. 8. 2014)

Znalecké posudky v kauze Opencard jsou pro Hudečka a Svobodu zdrcující

Hlavní zbraní státní zástupkyně Dagmar Máchové v kauze Opencard, v níž má stanout před soudem patnáct lidí, včetně nynějšího primátora Prahy Tomáše Hudečka (TOP 09) a jeho předchůdce Bohuslava Svobody (ODS), budou znalecké posudky. A ty jsou zdrcující. Jednoznačně totiž konstatují předraženost zakázky hlavního města z roku 2012 přidělené firmě Haguess i to, že minimálně na část požadovaných služeb bylo možné vyhlásit otevřené výběrové řízení …

pokračování

03. 08. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (28. 7. - 01. 8. 2014)

Parkovací zóny

Už koncem září se v Praze rozšíří parkovací zóny. Původně pro ně Magistrát vytipoval tři nové městské části, Prahu 5, 6 a 8. Teď je ale všechno jinak. Prahu 8 z pilotního projektu vyškrtl kvůli sporu o parkovací hranici. Tu magistrátní úředníci navrhli uprostřed Karlína. Od Thámovy ulice do centra by řidiči platili, směrem k Invalidovně parkovali zadarmo, což by podle starousedlíků představovalo kolaps dopravy. Obyvatelé Karlína spolu s radnicí osmičky okamžitě vyzvali magistrát, …

pokračování

06. 07. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (30. 6. - 04. 7. 2014)

Praha 8 pokračuje v projektu Centra péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Osmá městská část bude až do konce letošního roku pokračovat v projektu Centra péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Školy, které se do toho projektu přihlásily, můžou využívat služeb psychologů, logopeda, speciálního pedagoga a odborníka na integraci dětí cizinců. Těchto služeb využívají Základní školy Slovanka, Hovorčovická, Palmovka, Mazurská, U Školské zahrady a Dolákova. Projekt, jehož náklady dosahují 4 milionů korun, je hrazený …

pokračování

29. 06. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (23. 6. - 27. 6. 2014)

Praha chce otevřít modré zóny: parkovat v nich budou smět i přespolní řidiči

Zaparkovat v modré zóně pro rezidenty, i když na daném místě nebydlíte? Až dosud to nebylo možné. Praha ale chystá průlomovou změnu. V zónách budou moci nově zaparkovat i přespolní řidiči. Podmínkou bude platba parkovného přes chytrý mobil, parkování bude omezeno na dvě hodiny. Magistrát s tím počítá v rámci nového systému zón placeného stání. V telefonu budou mít lidé nahranou aplikaci, jejímž …

pokračování

22. 06. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (16. 6. - 20. 6. 2014)

Renovují park Pod Plynojemem

Radnice chystá na příští rok kompletní revitalizaci parku Pod Plynojemem na Palmovce. Zanedbaný pozemek MČ získala na začátku letošního roku od magistrátu. Už teď je na místě rušno. To, na čem se nyní pracuje, jsou pouze základní, udržovací, respektive napravovací kroky. Park byl v příšerném stavu, nicméně stále jsou v něm místa, která nejsou bezpečná. Mezi ne příliš bezpečné úseky patří asfaltové pěší cesty, které městská část nechá do konce července opravit.

Nové …

pokračování

07. 06. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (02. 6. - 06. 6. 2014)

Pražské služby vyjdou na miliardu

Plán primátorova náměstka Jiřího Vávry (TOP 09), jak na dlouhou dobu v Praze vyřešit otázku svozu a likvidace odpadu, lze realizovat. Zastupitelé hlavního města po dlouhé diskusi souhlasili, aby se koupily akcie menšinových vlastníků Pražských služeb (PS), především Northward Holding Limited (NWL). Odhad mluvil o částce blížící se miliardě korun. Praha jako stoprocentní vlastník PS by mohla zadávat zakázku na odpad přímo a nemusela vypisovat výběrové řízení, u něhož by riskovala …

pokračování

02. 06. 2014

Jak by měli být občané zapojeni do plánování budoucnosti Prahy 8?"

Méně je někdy více

Jak se dá na tak malém prostoru vyjádřit všechna specifika spolupráce občanů Městské části s úředníky? Nelze totiž říci, že jde o spolupráci občanů s politiky, protože i ti jsou občané jako všichni jiní. Bohužel si to někdy neuvědomují jak občané, tak především někteří politici. Otázka, ale asi opravdu mířila na politiky. ČSSD na Praze 8 je hodně otevřená strana, která komunikuje s občany ve svém informačním centru v Libni a též …

pokračování

31. 05. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (26. 5. - 30. 5. 2014)

Minimální zájem o volby

Nudící se volební komise, prázdné chodby, minimální zájem o volby. To je stále se opakující obrázek z českých volebních místností. Stejně jako na většině míst v Česku i v Karlině v bývalé reprezentativní škole Rakouska – Uherska byla volební účast velmi nízká, k urnám přišlo jen cca. 17 % voličů. Nezájem tu byl vidět na první pohled. Chodby totiž téměř zely prázdnotou a tomu, že by si voliči nechali hlasování na poslední …

pokračování

24. 05. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (19. 5. - 23. 5. 2014)

Radnice poradí, jak pečovat o lidi s Alzheimerovou­ nemocí

Radnice Prahy 8 chystá ojedinělý projekt. Nazýváse Alzheimer P8 a byla spuštěn na Den zdraví a sociálních služeb.Veřejnosti byl představen a jeho cílem je zlepšit povědomí veřejnosti o této chorobě. Program si klade za cíl ukázat obyvatelům města možnosti, jak s nemocnými komunikovat, jak se o ně starat, jak jim v běžné situaci pomoci. Alzheimerova choroba je zjednodušeně zrychlené stárnutí mozku. Dosud proti ní neexistuje účinný lék. …

pokračování

17. 05. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (12. 5. - 16. 5. 2014)

Pěší cesty jako nové

Radnice Prahy 8 připravuje opravy pěších cest při ulici Hnězdenská a Glowackého. Opravy zahrnou zhruba dva tisíce metry čtverečních a provedeny by měly být do konce letošních prázdnin.

Opraví průčelí Libeňského zámku

Průčelí Libeňského zámku, ve kterém sídlí radnice Prahy 8, čeká rekonstrukce. Ale pouze v místech, která jsou ve špatném stavu. Restaurátoři opraví i znak Starého Města pražského a sgrafita. Rekonstrukce celého průčelí by vyžadovala velký zásah a vysoké finanční náklady. Radnice pak …

pokračování

16. 05. 2014

Dvacátéprvní jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - květen

Květnové zastupitelstvo se konalo dne 14. 5. 2014 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 26 bodů. Schůzi bylo přítomno 37 zastupitelů, a zastupitelstvo tak bylo schopno se usnášet. Schůze zastupitelstva probíhala klidně. Radniční koalice totiž našla dostatečný počet zastupitelů KSČM, kteří její návrhy podpořili a její návrhy byly zastupitelstvem schváleny. Počet zastupitelů, kteří návrhy podporovali, byl 25. Radniční koalice dokonce našla o 2 komunisty více než potřebovala. Jakým způsobem …

pokračování

11. 05. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (28. 4. - 2. 5. 2014)

Radnice Prahy 8 se připojí k celoměstským zónám placeného stání

Radnice Prahy 8 se připojí k celoměstským zónám placeného stání. Platit mají v Karlíně, Kobylisích a v Libni. Na většině území bude smíšení zóna, ve které budou moci parkovat jak rezidenti, tak přes den ve vybraných hodinách ostatní řidiči. První pruhy a příslušné značky se objeví v Karlíně už letos na podzim. Karlín, respektive jeho část, by měla býti instalována již na podzim, do dneška se …

pokračování

28. 04. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (21. 4. - 28. 4. 2014)

Praha 8 vyhlásí tendr na stavbu azylového domu pro bezdomovce

Radnice Prahy 8 vyhlásí výběrové řízení na stavbu azylového domu pro lidi bez domova. Vybraná firma by měla zrekonstruovat dům v Prosecké ulici, který patří radnici. Vzniknou tam azylové byty, denní centrum, ošetřovna nebo prádelna. Magistrát schválil příspěvek na stavbu ve výši osm milionů korun. V domě bude 17 bytů 1+1, které budou mít sociální zařízení a kuchyňku. Bude tu i jedna kancelář se zázemím. Dům …

pokračování

21. 04. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (14. 4. - 18. 4. 2014)

Referendum na Praze 8 je neplatné kvůli malé účasti voličů

Občané Prahy 8 se v referendu pro nulovou toleranci hazardu, přišlo ale pouze 14 % voličů a kvůli nízké účasti tak hlasování není platné. Herny ze svého území už vykázala Praha 2, 6 a 12 a několik menších městských částí. V proběhlém referendu v Praze 8 se občané drtivě vyslovili proti hazardu (95,74 % zaškrtlo ANO nulové toleranci). Nezúčastnil se však dostatek oprávněných voličů (13,81 %), …

pokračování

13. 04. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (07. 4. - 11. 4. 2014)

Oprava cest

Sídliště v Ďáblicích připomíná staveniště. Už v březnu tady začala oprava pěších cest. Stavební práce tak navázaly na bezpečnostní prořez dřevin. Po odstranění starého asfaltu se na cestách objeví zámková dlažba a vyšší obrubníky. Obyvatelé sídliště se už nebudou muset po dešti brodit kalužemi.

Referenda proti hazardu se blíží.

Herny v Praze možná zmizí. O jejich osudech rozhodnou nejspíš ještě letos obyvatelé některých částí hlavního města v rámci občanských referend. Boj hazardu vyhlásili aktivisté na Praze …

pokračování

05. 04. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (31. 3. - 04. 4. 2014)

Praha 8 vytvoří azylový dům a centrum pro bezdomovce

Radnice Prahy 8 dostane od magistrátu osm milionů korun na zřízení azylového domu a nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova. Městská část za peníze upraví bytový dům v Prosecké ulici, kde vzniknou malometrážní byty a kde se lidem ohroženým bezdomovectvím dostane pomoci. Přidělení peněz schválili pražští radní. Projekt ještě musí schválit pražští zastupitelé. Provozovatelem domu bude Arcidiecézní Charita Praha. V domě bude 17 bytů o velikosti …

pokračování

29. 03. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (24. 3. - 28. 3. 2014)

Zelené plochy

Radnice Prahy 8 chce uchránit zelené plochy před developery. Zamítla proto další záměry na změny zelených ploch a na plochy určené k zástavbě. Mezi nejkřiklavější případy patří pozemek při ulici K Pazderkám. Přitom les, který se zde rozkládá, je prakticky nedílnou součástí sousední botanické zahrady a jako takový slouží tisícovkám obyvatel bohnického sídliště k pravidelným procházkám. Radnice Prahy 8 odmítla i změny na pozemku pod Havránkou, kde je ovocný sad.

Neshody v parkovacích zónách

Vypadá to, …

pokračování

16. 03. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (10. 3. - 14. 3. 2014)

Zjednodušení přístupu na úřad

Praha 8 chce občanům zjednodušit přístup na úřad. Zavede proto elektronické objednávání a rozšíří wi-fi síť zdarma. Systém si klade za cíl ušetřit lidem čas. V současné chvíli je připravováno on-line objednávání občanů na úřad, na různé agendy, jako jsou například vydávání občanských průkazů a pasů. Novinkou by měla být také on-line komunikace pro neslyšící občany, kteří budou moci využít videokonferenční hovory s tlumočníkem. Od června bude Wi-fi dostupná na farmářských trzích …

pokračování

09. 03. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (03. 3. - 07. 3. 2014)

Referendum bude. Přijdou ale lidi?

Již 12. dubna budou moci obyvatelé Prahy 8 rozhodnout, zda chtějí ve své městské části zakázat herny. Určili to zastupitelé, když překvapivě odhlasovali, že v uvedený den se uskuteční referendum o hazardu. Ruku pro zvedli všichni. Aby se vlk nažral. Na první pohled se zdá, že zastupitelstvo tak urychleně vyhovělo odpůrcům hazardu. Je ale téměř jisté, že referendum nebude platné a herny nezakáže. Háček je totiž v termínu. Sdružení 8 bez …

pokračování

02. 03. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (24. 2. - 28. 2. 2014)

Do léta se opraví kaple Libeňského zámku

Radnice Prahy 8 zrekonstruuje zámeckou kapli Neposkvrněného početí Panny Marie a sakristie v Libeňském zámku. Restaurátorka zde již ve spolupráci s Národním památkovým ústavem opravuje poškozené historické malby a omítky. Práce vyjdou na skoro dva miliony korun a hotovy mají být v létě. Svatební obřady v objektu se budou během restaurátorských prací konat od června v omezeném počtu. Restaurátorskými pracemi prozatím neprojdou dřevěné sochy andělů, které kvůli špatnému stavu …

pokračování

27. 02. 2014

Dvacáté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - únor

Únorové zastupitelstvo se konalo dne 19. 2. 2014 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 21 bodů. Schůzi bylo přítomno 40 zastupitelů, a zastupitelstvo tak bylo schopno se usnášet. Ještě před schválením programu jednání schůze se objevil návrh na zařazení bodu o uspořádání referenda k otázce týkající se zákazu provozování videoloterijních terminálů. Návrh na zařazení bodu volba členy Finančního výboru ZMČ za bývalého člena KSČM nebyl Zastupitelstvem schválen. A právě …

pokračování

27. 02. 2014

Jak je to s tím místním referendem o hazardu v Praze 8?

Zastupitelstvo Městské části Praha 8 vyhlásilo místní referendum týkající se hazardu. Konkrétní otázka použitá v referendu je hodně šroubovaná, ale víceméně zní tak, aby se občané vyjádřili, jestli má nebo nemá Rada Městské části učinit všechny právní kroky k tzv. nulové toleranci. Předtím, než budete číst dál, berte prosím na zřetel, že tento text nehodnotí, jestli je nulová tolerance správná nebo ne. Na danou problematiku totiž nemá ČSSD jednotný názor, a to ani v rámci …

pokračování

22. 02. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (17. 2. - 21. 2. 2014)

Praha 8 nechce měnit zeleň na stavební parcely

Rada Prahy 8 nesouhlasí se změnou ploch vedených jako zeleň na pozemky určené k zástavbě, týká se to především ulic Pod Havránkou a Pod Písečnou. Posledním nejkřiklavějším případem je ulice k Pazderkám. Tady investor požadoval přeměnu cca. 14 tisíc metrů čtverečních zeleně na území do budoucna zastavitelné, přitom les, který se zde rozkládá, je prakticky nedílnou součástí sousední botanické zahrady a jako takový slouží tisícovkám obyvatel bohnického sídliště.

Křižovníci …

pokračování

16. 02. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (10. 2. - 14. 2. 2014)

Praha 8 ustupuje magistrátu, ruší projekt parkovacích zón

Praha 8 zastavila výdej bezplatných parkovacích karet pro své obyvatele. Bezplatné parkování na tyto karty mělo přitom fungovat už od března a zájem o ně byl velký. Městská část s tímto projektem přišla namísto zastaveného projektu magistrátu. Ten nyní ale plán rozšíření parkovacích zón nečekaně obnovil. Zdá se, že Praha 8 vyhodila stovky tisíc korun oknem. Zavedení parkovacích zón na svém území dlouhodobě žádala radnice Prahy 8 magistrát, …

pokračování

08. 02. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (03. 2. - 07. 2. 2014)

Praha 8 opraví louku v Thomayerových sadech

Radnice Prahy 8 upraví louku v libeňských Thomayerových sadech. Má sloužit jako oddechová zóna, kde budou moci lidé pořádat například pikniky. Součástí projektu bude i nové pítko a toalety. Práce začnou na jaře, rekonstrukce by měla být hotova do konce letošního roku. Radnice zde chce vytvořit klidné místo pro odpočinek, čemuž pomůže i vložení mlatové promenádní pěšiny do prostoru louky. Ta umožní nerušený pohyb a pobyt mimo hlavní pěší …

pokračování

03. 02. 2014

Souhlasíte se záměrem magistrátu zřídit v Libni aplikační centrum pro narkomany?

ČSSD určitě ne a jako jedni z mála to také obhajujeme.

Na úvod jednoduše. Nesouhlasím. Na rozdíl od všech pisatelů okolo mě, jsem to mohl již jednoznačně vyjádřit hlasování na Zastupitelstvu Hl. m. Prahy, kde celý klub ČSSD hlasoval proti navržené Protidrogové koncepci Hl. m. Prahy.

Příprava na Protidrogové koncepci začala na Magistrátu Hl. m. Prahy za vlády koalice ODS a TOP09 a dokončena a předložena byla v minulém roce nejprve do výboru pro zdravotnictví, …

pokračování

01. 02. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (27. 1. - 31. 1. 2014)

Stavba radnice se odkládá

Výstavba nové radnice Prahy 8, jejíž součástí má být obchodní centrum, se opět odkládá. Zastupitelé Prahy totiž nesouhlasili s tím, aby radnice Prahy 8 vložila do společnosti Centrum Palmovka, která ji má budovat, necelých 16 tisíc metrů pozemků odhadnutých na necelých 50 miliónů korun u stanice metra „B“ Palmovka. Náklady stavby měly přesáhnout miliardu korun. Starosta městské části opět mlžil, že snahou k realizaci projektu bylo vybudovat nový moderní úřad, který bude …

pokračování

25. 01. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (20. 1. - 24. 1. 2014)

Negrelliho viadukt před opravou

Správce železnic chystá kompletní rekonstrukci Negrelliho viaduktu, druhého nejstaršího mostu v Praze. Přečkal bez vážných následků několik povodní. Slavná železniční stavba a technický unikát spojuje Karlín s Holešovicemi více než 80 kamennými oblouky. Viadukt byl realizován krátce po velké povodni ve čtyřicátých letech devatenáctého století. A tím pádem vlastně byl připraven s určitou rezervou na povodeň. Vlaky na Negrelliho viaduktu poprvé zastaví příští rok. Generální oprava je podle správce železnic nutná. Nejvíc …

pokračování

19. 01. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (13. 1. - 17. 1. 2014)

Plavci ještě letos skočí do koupaliště Ládví. Praha 8 do něj investuje desítky milionů

Radnice osmé městské části chce letos lidem po letech otevřít koupaliště Ládví. To se dočká velké proměny. ta bude městskou část stát 54 milionů korun. Radnice osmé městské části i přes loňské komplikace s výběrovým řízením věří, že opravu stihne do léta. Po podpisu smlouvy bude vše jasnější. Záměr radnice platí. Do koupaliště v Ládví chce radnice osmé městské části investovat zhruba …

pokračování

12. 01. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (6. 1. - 10. 1. 2014)

Drop In využívá od podzimu nové sídlo v Praze 8.

Po téměř roce skončily pro Centrum metadonové substituce Drop In útrapy s hledáním adekvátního prostoru. Pacienti, kteří se léčí z drogové závislosti, mohou od konce minulého roku docházet do pavilonu číslo 19 Městské polikliniky v Praze 8. Hned v prvních dnech si do něj našla cestu většina pacientů. Nové působiště metadonového centra Drop In kladně hodnotí i stávající pacienti. I přesto, že je pro některé daleko, …

pokračování

07. 12. 2013

Devatenácté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - prosinec

Prosincové zastupitelstvo se konalo dne 4. 12. 2013 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 16 bodů. Schůzi bylo přítomno 42 zastupitelů, a zastupitelstvo bylo schopno se usnášet. Na úvod schůze vystoupil Milan Hejkrlík s dotazem, jak je to s vládnoucí koalicí na Praze 8. Poslední sněmovní volby a související okolnosti totiž s hlasy koalice zamíchaly. Radnice se již poněkolikáté musela pro přijetí bodů opírat i o hlasy zastupitelů KSČM. …

pokračování

01. 11. 2013

Děkuji za vaše hlasy ve volbách

Chtěl bych poděkovat všem 1082 občanům, kteří byli tak laskaví a zakroužkovali mě. Jako jeden z mála jsem dodržoval přísně to, že neděláme osobní kampaň a dělal jsem skoro antikampaň, kdy jsem všem říkal ať volí hlavně stranu. Vzhledem k tomu beru výsledek jako velké plus pro mou další práci. Velmi si toho vážím.

Čssd je v tuto chvíli v jedné z největších krizi ve svých polistopadových dějinách. Prosíme všechny občany a hlavně naše voliče za …

pokračování

30. 10. 2013

Nad byty se musíme společně zamyslet - článek pro Osmičku

Bytová problematika je zásadní pro občany i pro politiky. I proto se pravděpodobně tak často téma bytů objevuje i v tomto fóru. V Praze se prosadil jednoduchý model. Všechno prodat, všeho se zbavit.

K privatizacím vedly dvě jednoduché populistické věty: „Občané se starají o domy lépe než obce“ a „Všechny domy jsou v takovém stavu, že je lepší je prodat“. Inu, když pravicový politik, který je ve straně, která se dvacet let o tyto byty …

pokračování

07. 10. 2013

Pozvánka na předvolební akce

Sejít se s námi můžete na celé Praze 8. Konkrétně budeme i na těchto místech:

VOLEBNÍ MÍTINK FLORENC 7. 10. 15:00–17:00 Vstup do metra Florenc

VOLEBNÍ MÍTINK u Krakova 9. 10. 16:00–18:00 Bohnice, Troja, u KD Krakov

VOLEBNÍ MÍTINK ZENKLOVA 14. 10. 16:00–18:00 Vosmíkových, Elsnicovo nám., tram. zast. Bulovka a Palmovka

VOLEBNÍ MÍTINK KOBYLISY 17. 10. 16:00–18:00 metro KOBYLISY u fontány

VOLEBNÍ MÍTINK ZEKLOVA 21. 10. 16:00–18:00 u tram. zast. Palmovka

Derniéra výstavy soch J. Genzera 21. 10. 18:00 Zenklova 27, …

pokračování

07. 10. 2013

"Mají být do mateřinek přijímány i děti, které nejsou z Prahy 8?"

Pochvalme něco, co funguje.

Téma k mateřským školkám je dobré v tom, že mohu vyvrátit řeči o tom, že opozice jen a jen kritizuje. Jestli totiž na Praze 8 nějaká oblast funguje, tak je to školství. Nevím, jestli je to více zásluha pana místostarosty pro školství Martina Roubíčka, či vedoucího školského odboru Petra Svobody, ale to není podstatné. Důležité je, že alespoň jedna oblast na Praze 8 dobře funguje a je skvělé, že to je zrovna …

pokračování

01. 10. 2013

Pinochetovo dědictví českých pravicových politiků.

Když se chci v poslední době pobavit, kliknu na webové stránky Pravý břeh s podtitulem Revue pro pravicovou politiku. Jedná se o stránku, kde najdete texty pravicových politiků, kteří jsou více „pravicovější“ než jejich běžní kolegové. Dříve jsem se takto bavil u stránek aktivisty pana Šinágla, ale ty už jsou dnes trochu nudné. Stránky Pravého břehu čtu vždy s úsměvem, neboť poznat myšlenky názorového protivníka je vždy dobré, ale není dobré se nad nimi rozčilovat. …

pokračování

20. 09. 2013

Osmnácté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Září

Osmnácté jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo dne 18.9.2013 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 14 bodů a jednání bylo přítomno 37 zastupitelů. Vzpomínáte si ještě na heslo ODS: „S KOMUNISTY SE NEMLUVÍ“? Tak v Praze 8 toto heslo již neplatí. A vládnoucí koalice ODS a TOP 09 s hlasy KSČM počítá. Jak jinak by mohl zastupitelstvem projít Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8? K tomuto materiálu …

pokračování

18. 09. 2013

Cestovní ruch v Praze 8, aneb jak se MČ staví k podpoře cestovního ruchu na Praz

Odpověď je jednoduchá. Nijak! A proč? No možná, že pravicovou koalici příliš vyčerpává boj o to, zda je lepší jezdit na kolech třicítkou, nebo zda je lepší jezdit auty či na motorce. Případně zda je lepší mít v nové radnici za 1,5 miliardy hypermarket nebo raději supermarket. Přitom podpora cestovního ruchu je jedním ze základních věcí ku prospěchu obyvatel a pro rozvoj podnikání v konkrétní oblasti. Bohužel je to obtížné a hlavně se u toho …

pokračování

08. 08. 2013

Deset pravidel správného pravičáka dle zkušeností z facebooku

Musím přiznat, že facebook jsem dlouho podceňoval a dodnes mám s tímto „médiem“ celkem problém. Na druhou stranu jsem se díky němu dokázal dozvědět neuvěřitelnou spoustu věcí o lidech. Především to, že se všichni nakonec odkryjí a to co běžně neříkají nakonec na facebooku prostě napíší. Navíc se všichni nakonec nechají v diskusi vytočit, což se stává často i mě.  A teď k tématu. Po přibližně půlročním zkoumání stranických oponentů z pravice a jejich …

pokračování

24. 07. 2013

Transformace bytového fondu

Sociální demokracie bude proto apelovat na Radu hlavního města Prahy, aby bytovou privatizaci urychleně nastartovala. V opačném případě by se totiž lidé, kteří na prodej bytů již léta čekají, nemuseli dočkat ani v tomto volebním období. Z tohoto důvodu jsem ihned po svém zvolení předsedou zastupitelského výboru pro zdravotnictví, sociální a bytovou politiku svolal na srpen zasedání, na kterém bychom se měli tíživou situací intenzivně zabývat.

Shrňme si celý příběh (ne)transformace bytového fondu.

V komunálních volbách před téměř třemi lety představili pražští sociální demokraté projekt transformace bytového fondu v hlavním městě. Po …

pokračování

29. 06. 2013

Sedmnácté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Červen

Sedmnácté jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo dne 19.6.2012 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 29 bodů a nezbývalo než doufat, že poslední předprázdninové jednání Zastupitelstva se neprotáhne do nočních hodin. Jako první bod jednání byl Návrh na schválení poskytnutého nepeněžitého daru (majetkového převodu) společnosti Centrum Palmovka, a.s. K tomuto bodu se rozvinula široká diskuse, v rámci které se poukazovsalo na netransparentnost a bezúčelnost převodu. Nicméně návrh byl …

pokračování

24. 05. 2013

Šestnácté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Květen

Květnové zastupitelstvo se konalo dne 15. 5. 2013 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 31 bodů. Hned na úvod jednání starosta informoval, že na funkci zastupitele rezignovala Eliška Vejchodská ze Strany Zelených (SZ), která byla v pokročilém stádiu těhotenství. Na její místo nastoupil v souladu se zákonem náhadník za SZ. Pan Polecha složil slib zastupitele a jednání zastupitelstva mohlo pokračovat. Ještě před schválením programu vystoupil zastupitel Vilgus (SZ), …

pokračování

30. 04. 2013

Parkování Praha 8 – „Jenom řeči nestačí“

Otázku z dílny KSČM vidíte v titulku. (Jakou šanci mají občané při parkování ve spleti paragrafů) Kdybych měl parafrázovat klasika, tak bych musel napsat, že otázka je doslova takovým parkovacím oříškem. Odpovědí na takto zvláštně položenou otázku by pak bylo, že občané mají ve spleti paragrafů opravdu malou šanci zaparkovat. :) Nyní trochu vážněji.

Otázce parkování se ČSSD jako jediná strana na Praze 8 věnuje nepřetržitě několik let. Opakovaně, jak zde ve fóru, tak na …

pokračování

02. 03. 2013

Patnácté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Únor

15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo dne 27. února 2013 od 14:00 hodin ve velkém sále „bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 13 bodů a dalo se tušit, že se jednání zastupitelstva protáhne. Na začátku jednání starosta oznámil, že od poslední schůze zastupitelstva MČ rezignovali na své posty zastupitele 2 osoby. Dále starosta informoval o rezignaci dalšího člena Rady MČ Praha 8. Svůj slib tedy složili náhradníci za odstoupivší zastupitele …

pokračování

09. 02. 2013

Bytový fond Hl. m. Prahy – postoj ČSSD

  1. V komunálních volbách v roce 2010 přišla ČSSD s projektem transformace bytového fondu

Hl. m. Prahy. Následně při sestavení koalice, byl náš volební program v tomto bodě, plně zapojen do koaliční smlouvy. Radní Petr Dolínek a předseda výboru Roman Petrus následně přišli s materiálem, který řeší transformaci bytového fondu. Jednalo se o prodej bytového fondu a následné pořízení nového bytového fondu, který bude určen pro rozvoj bytové politiky hl. m. Prahy. Díky zániku koalice, již materiál nebyl projednán v …

pokračování

07. 12. 2012

Čtrnácté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Prosinec

Prosincové zastupitelstvo se konalo dne 5.12.2012 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Jednalo se o řádné, v pořadí čtrnácté, jednání Zastupitelstva MČ Praha 8. Předchozí dvě zastupitelstva byla mimořádná a svolala je opozice za účelem získání odpovědi na otázku, jak bude Rada Městské části Praha 8 přistupovat k hledání politické podpory pro předkládané návrhy usnesení a jak bude naplňovat své programové prohlášení. Vzhledem k tomu, že program jednání těchto mimořádných zastupitelstev nebyl schválen, zastupitelstva …

pokračování

07. 12. 2012

V Praze 8 od středy vládne koaliční eintopf - ODS, TOP09, Suverenita a KSČM

Tisková zpráva zastupitelských klubů ČSSD, Strany zelených, SPOZ a nezávislých zastupitelů

Pravicové strany ODS, TOP09 a Suverenita v Praze 8 vstoupily v průběhu středeční schůze zastupitelstva do skryté koalice s komunisty. Opoziční zastupitelé poté opustili jednací sál.

"Dva měsíce po hysterické protikomunistické kampani ODS a TOP09 tyto strany vstoupily do skryté koalice s komunisty. 16 opozičních zastupitelů včetně mě poté opustilo jednací sál, abychom občanům i novinářům zjednodušili počítání. Od této chvíle každé usnesení, pro které …

pokračování

01. 12. 2012

Třinácté (mimořádné) jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Listopad

Další mimořádné zastupitelstvo se konalo dne 30.11.2012 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. O jeho svolání požádalo 15 zastupitelů, kteří svolali předchozí mimořádné zastupitelstvo a nedostalo se jim odpověď na otázku, jakým způsobem bude Rada Městské části Praha 8 přistupovat k hledání politické podpory pro předkládané návrhy usnesení a jak bude naplňovat své programové prohlášení. Této schůzi zastupitelstva bylo přítomno pouze 29 zastupitelů z 45 celkem. Po starostovu zahájení jednání zastupitelstva vystoupi Roman Petrus, …

pokračování

19. 11. 2012

Dvanácté (mimořádné) jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Listopad

Listopadové zastupitelstvo se konalo dne 15.11.2012 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Jednalo se o mimořádné zastupitelstvo, které svolalo 16 zastupitelů, kteří se chtěli dozvědět odpověď na otázku, jak bude Rada Městské části Praha 8 přistupovat k hledání politické podpory pro předkládané návrhy usnesení a jak bude naplňovat své programové prohlášení. V souvislosti s aktuálním děním na radnici se totiž dalo předpokládat, že radniční koalice přišla o většinu hlasů v zastupitelstvu a „vládnoucí“ ODS …

pokračování

05. 11. 2012

Senioři a péče o ně a pro ně - článek do Osmičky

Dostal jsem na Praze 8 záludnou otázku, zda je lepší stavět domy pro seniory, anebo podporovat rodiny starající se o seniory doma. Těžko dopovědět, lehce rozhodnut!

Těžko dopovědět, lehce rozhodnut!

Těžká otázka, na kterou se nedá jednoduše odpovědět. V ČSSD nejsme příznivci jednoduchých řešení, kdy je jediná správná pravda a druhá možnost je vždy špatná. Tak se bohužel na radnici Prahy 8 v posledních dvou letech řeší běžně všechny problémy. Obě varianty, zmíněné v otázce, mají své …

pokračování

09. 09. 2012

Jedenácté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Září

První poprázdninové zastupitelstvo MČ Praha 8 se konalo dne 5. září 2012 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 19 bodů, takže se dalo tušit, že jednání nebude z nejkratších. Po schválení pořadu jednání, kdy se na jeho novém znění objevil bod „Revitalizace veřejného prostranství – Karlínské náměstí“, se počet projednávaných bodů zvýšil dokonce na 20.

Na začátku jednání proběhla volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8. Z původně avizovaných …

pokračování

18. 07. 2012

Praha schovává třetinové zvýšení nájmů za netransparentní slevy

TitulekRada hlavního města Prahy na dnešním jednání vytáhla z rukávu další ze svých „překvapení“, tentokrát pro nájemníky městských bytů. Schválila totiž návrh jednostranného zvýšení nájemného u bytů v domech v podílovém spoluvlastnictví hl. m. Prahy. Toto výrazné zvýšení nájemného se dotkne zhruba 50 procent městských bytů.

Návrh počítá s tím, že maximální možné nájemné se ze současného rozmezí 72,75 až 110,44 Kč za metr čtvereční zvedne až na 89,57 až 147,91 …

pokračování

30. 06. 2012

Desáté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Červen

Červnové zastupitelstvo se konalo dne 20.6.2012 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 9 bodů, takže se dalo doufat, že poslední předprázdninové jednání Zastupitelstva se neprotáhne do nočních hodin.

Na začátku jednání byl přijat návrh úpravy Finančního plánu (rozpočtu) zdaňované – hospodářské činnosti Městské části Praha 8 na rok 2012. Dalším bodem bylo projedání návrhu prominutí a odpisu nedobytné pohledávky ve výši 401 565,60 Kč s příslušenstvím za společností COM-TIP …

pokračování

01. 06. 2012

Transformace nebo privatizace?

Na Zastupitelstvo hl. m. Prahy se po šesti měsících dostal materiál, který připravil bývalý radní Dolínek s bývalým předsedou bytového výboru Petrusem, ohledně transformace bytového fondu. Na první pohled vypadal materiál podobně, a tak by asi nebyl problém tento tisk podpořit, i když ho již předkládá nová koalice. Tento první pohled by však byl zrádný. Materiál byl totiž přepracován tak, že jeho celkové vyznění je úplně jiné.

Černé představy, na které jsem již v několika …

pokračování

27. 05. 2012

Nový web o výstavě České komiksy

Dovoluji si Vás pozvat na nový jednoduchý web o výstavě na které jsem se kdysi významně podílel. Jedná se o lehce subjektivní výběr českých známých komiksů. Víc se ale můžete dozvědět na stránkách: http://ceskekomiksy.stranky1.cz

Budu rád, pokud vás tato stránka zaujme.

Titulek

pokračování

22. 05. 2012

Řešovská

Na téma: Polská města

Ulice v Bohnicích je jako další ulice v této Městské části pojmenována podle polských měst. Tentokrát se jedná o město Řešov nebo také Rzesow, které je možní najít na jihozápadě dnešního Polska. Název byl ulici dán v roce 1976, když ulice vznikla.

pokračování

22. 05. 2012

Hlivická

Na téma: Polská města

Tato ulice v Bohnicích byla pojmenována v roce 1975 po městu v Polsku. Ostatně názvy odvozené od Polské republiky má celá řad ulic a míst v Bohnicích. Město Hlavice se před druhou světovou válkou nacházelo na hranicích s nacistickým Německem. V roce 1939 bylo zároveň dějištěm záminky pro napadení Polska Německem, když zde došlo k zinscenovanému přepadení německé vysílačky. Německá propaganda z tohoto činu obvinila polské jednotky, ale ve skutečnosti akci provedli …

pokračování

21. 05. 2012

K Pazderkám

Na téma: Pomístní názvy

Jedná se o staré pomístní jméno. Přestože ulice vznikla dříve, jméno dostala až v roce 1976. Je to pravděpodbně tím, že při stvabě celého Bohnického sídliště došlo k velkým změnám v délce i půdorysu této i jiných cest. Pazdernou od které je název odvozen, je budova, která sloužila k sušení lnu nebo konopí. Jedná se o hospodářskou uedslost čp. 61 a 62 na místě bývalé vinice.

pokračování

21. 05. 2012

Vítkova

Na téma: Pomístní názvy

Dnešní dlouhá ulice v Karlíně, která nese toto jméno, byla dříve rozdělena na tři různé ulice. Jmenovaly se: Kateřinská (od 1867) – zde se jednalo o místní název, Jakubská (od 1841) – jméno Jakubská vzniklo na památku tehdejšího velmistra křížovnického řádu Jakuba Beera, poslední ulice se jmenovala prakticky – Úřední (od 1860). To platilo do roku 1870. Tehdy došlo k propojení všech tří ulic a ulice byla nazvána Vítkova. Tento název vydržel …

pokračování

21. 05. 2012

Na Dědince

Na téma: Pomístní názvy

Ulice vznikla v roce 1925, kdy dostala své jméno podle vinice a usedlosti Dědinka čp 80. Tato ulice k usedlosti, která byla poměrně vzdálená směřovala. Dnes je prostor mezi ulicí a místem kde stála usedlost zastavěna. V letech 1940 – 1945 byla ulice připojena k ulici Husitská a nesla společný název. V letech 1945 až 1947 pak nesla název Voříkovských. Tento název je podle rodu Voříkovských jehož členové Václav a Jan byli …

pokračování

21. 05. 2012

K mlýnu

Na téma: Pomístní názvy

Tato ulice v Čimicích vznikla v roce 1979 a odkazuje na pomístní název. Ten se původně vztahoval k cestě z Čimic k Drahaňskému mlýnu a právě v roce 1979 byla prodloužena a zpevněna v rámci výstavby. Drahaňský mlýn byl ještě v roce 1915 v provozu a dnes jej můžete shlédnout na cestě k Drahani a na stejnojmenném potoce.

pokračování

21. 05. 2012

Měděnecká

Na téma: Pomístní názvy

Ulice nese tento název od roku 1976. Jméno se odvozuje od obce Měděnec v okolí Chomutova. Ovšem dřívější název zněl Budečská. Tento název musel po připojení Dolních Chaber zaniknout, protože ulice stejného názvu byla již na Vinohradech. Budečská odkazuje k obci Budeč, kde stála první škola v Čechách. Stejně i v Dolních Chabrech v původně Budečské, nyní Měděnecké stála první škola v Chabrech.

pokračování

21. 05. 2012

U kapliček

Na téma: Pomístní názvy

Občas je název ulic opravdu jednoznačný. Tato ulici na Střížkově dostala své jméno v roce 1938, byť ulice je staršího data. Obecní kaple a zvonice byla postavena v roce 1909 u obecné školy kobyliským stavitelem J. Pokorným nákladem střížkovské obce za 1700 zlatých.

pokračování

21. 05. 2012

U Sluncové

Na téma: Pomístní názvy

Jedna z mála ulic v Karlíně, která nese od svého vzniku v roce 1925 stále stejné jméno. Na místech, kde je dnes ulice se dříve nacházela rozlehlá vinice a hospodářská usedlost. Ta patřila kolem roku 1640 jistému měšťanu panu Sluncovi. Usedlost se v pozdějších dobách jmenovala i Reissmanka a Hajnovka.

pokračování

21. 05. 2012

Větrná

Na téma: Pomístní názvy

Ulice v Čimicích se do roku 1962 jmenovala Východní. Její směr je totiž západo-východní. Od roku 1962 se nazývá Větrná. Ulice se nachází na vrchu Drahanského údolí a počasí v ulici odpovídalo názvu.

pokračování

20. 05. 2012

Poděbradova

Na téma: Známé osobnosti

Ulice v Ďáblicích získala své jméno pravděpodobně již ve 20. letech 20. století. Za druhé světové války v letech 1940 – 1945 se jmenovala Stránského. Od roku 1945 opět nese jméno Poděbradova. Jméno odkazuje k Jiřímu z Poděbrad, který žil v letech 1420 – 1471 a byl zvolen králem. Jedná se o jednu z mála skutečných historických voleb českého krále.

pokračování

20. 05. 2012

Petra Bezruče

Na téma: Známé osobnosti

Ulice, která se nachází v Kobylisích, se v letech 1925 až 1955 jmenovala Bezručova. Ulice byla součástí tzv. sídliště Nové ďáblice a nebyla až do roku 1955 součástí Prahy. Po jeho připojení pak dostala nový název Petra Bezruče. Básník Petr Bezruč se vlastním jménem jmenoval Vladimír Vašek. Žil v letech 1867 – 1920. Ve svém díle se zabýval Slezskem a mezi hlavní témata patřil sociální útlak a politické témata.

pokračování

20. 05. 2012

Pod Písečnou

Na téma: Místní názvy a divné názvy :)

Tato ulice v Troji získala jméno v roce 1963 a to přestože její vznik je datován někdy k 40. Letům 20. století. Ulice má místní původ podle polohy nacházející pod ulicí Písečná. Ta vznikla v roce 1938 a odvozuje svůj název od písečného povrchu půdy. Zajímavostí je, že ulice byla v roce 1975 prodloužena o další dva domy.

pokračování

20. 05. 2012

Obslužná

Na téma: Místní názvy a divné názvy :)

Další zajímavý název má ulice v Dolních Chabrech. Vznik názvu ulice v roce 1972 je přes poměrně krátkou dobu poměrně nejasný. Výklady existují dva. Ten zajímavější říká, že v obci na tomto místě stála váha pro nákladní vozidla s obsluhou. Ten méně zajímavý výklad pak říká, že ulice obsluhovala Dolní Chabry, tedy byla hlavní ulicí městské části předtím, než ji nahradila Ústecká ulice.

pokračování

20. 05. 2012

Pod vlastním krovem

Na téma: Místní názvy a divné názvy :)

Zvláštní název ulice v Libni má poměrně jednoduché opodstatnění. Celé okolo stojící sídliště bylo vybudováno soukromým podnikatelem architektem Drvotou. Název ulice pak určuje účel výstavby, tedy zakoupením domu žít pod vlastním krovem. Ulice byla pojmenována v roce 1935.

pokračování

20. 05. 2012

Brigádnická

Na téma: Místní názvy a divné názvy :)

Specifický název ulice v Ďáblicích je platný od roku 1971, kdy ulice byla brigádnickou svépomocí opravena. Její dřívější název byla Harantova. Tento název je odvozen od postavy Jana Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic žijícího v letech 1564 až 1621. Tento cestovatel, spisovatel, hudebník byl popraven za účast na stavovském povstání na Staroměstském náměstí. Původní název je patrně z roku 1922, kdy pro čely doručování pošty byly místní …

pokračování

20. 05. 2012

Palmovka

Na téma: Místní názvy a divné názvy :)

Ulice, která se nenachází přímo nad metrem Palmovka, ale mezi ulicemi Sokolovská a Novákových se od vzniku ulice v roce 1895 do roku 1904 jmenovala Komenského. Samozřejmě podle J. A. Komenského, světoznámého českého pedagoga. V roce 1904 se však název změnil na Palmovka. Tento název se pravděpodobně používal i dřív. Pravděpodobně jako místní název. Na tomto místě se totiž nacházela ve 2. polovině 17. století vesnice, kde se …

pokračování

20. 05. 2012

Střelničná

Na téma: Místní názvy a divné názvy :)

Ulice vznikla v roce 1900. Její současný název však získala až v roce 1938. Celá ulice směřovala k vojenské střelnici. Tato vojenská střelnice byla založena již kolem roku 1900, Neblaze proslavená je z dob 1942 – 1945, kdy na ní proběhla řada poprav. Ulice tvoří přirozenou hranici mezi Libní a Kobylisy.

pokračování

18. 05. 2012

Deváté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Květen

Poslední zastupitelstvo se konalo ve středu dne 9. května ve velkém sále „bílého domu“ v Libni. Starosta Jiří Janků na začátku jednání pro přivítání přítomných informoval zastupitele o skutečnosti, že Ing. Michal Šustr (TOP 09) složil mandát zastupitele. Jeho náhradníkem je Michal Houdek, který byl pozván na jednání zastupitelstva. Michal Houdek složil slib zastupitele do rukou starosty.

Zdeněk Ševčík připomněl všem zastupitelům významnost data 9.5. a navrhl uctít minutou ticha oběti II. Světové války. Návrh …

pokračování

07. 05. 2012

Pátkova

Na téma: Známé osobnosti

Tato ulice vznikla v roce 1980 a od té doby nese jméno doktora Karla Pátka (1927 – 1967). Karel Pátek byl fyzik pracující v oboru luminiscence ve fyzikálním ústavu ČSAV.

pokračování

07. 05. 2012

Šaldova

Na téma: Známé osobnosti

V lednu se podíváme na ulice, které nesou jména osob s nějakým vztahem k Praze 8. Ulici pod dnešním jménem Šaldova najdeme v Karlíně již v roce 1877. Tehdy dostala jméno Poděbradova podle českého husitského krále Jiřího z Poděbrad. V letech 1940 až 1945 dostala ulice neutrální název Jihlavská, dle města Jihlav. V letech 1945 až 1947 pak opět nesla hrdé jméno po husitském králi a od roku 1947 nese jméno Šaldova. …

pokračování

07. 05. 2012

Poděbradova

Na téma: Známé osobnosti

Ulice v Ďáblicích získala své jméno pravděpodobně již ve 20. letech 20. století. Za druhé světové války v letech 1940 – 1945 se jmenovala Stránského. Od roku 1945 opět nese jméno Poděbradova. Jméno odkazuje k Jiřímu z Poděbrad, který žil v letech 1420 – 1471 a byl zvolen králem. Jedná se o jednu z mála skutečných historických voleb českého krále.

pokračování

06. 05. 2012

Prácheňská

Na téma: Obce a města v České republice

Ulice v Ďáblicích se od svého vzniku v roce 1922 do roku 1971 jmenovala Cihelná. Tento název se odvozoval od cihelné firmy Batista založené roku 1839. V roce 1971 získala nový název Prácheňská. Prácheňsko je oblast v jižních Čechách, případně se jedná o ves Prácheň v severních Čechách u Kamenického Šenova. V tom se údaje neshodují.

pokračování

06. 05. 2012

Horňátecká

Na téma: Obce a města v České republice

Ulice v Kobylisích nesoucí jméno obce Horňátky nacházející se u města Neratovic v okresu Praha – východ. Ulice byla pojmenována v roce 1975.

pokračování

06. 05. 2012

Beřkovická

Na téma: Obce a města v České republice

Ulice vznikla v rámci realizace sídliště Čimice v roce 1978. Od této doby nese i pojmenování Beřkovická, dle obce Beřkovice ležící v okrese Mělník.

pokračování

06. 05. 2012

Bášťská

Na téma: Obce a města v České republice

Ulice, nacházející se v Kobylisích, nese současný název od roku 1935, kdy ulice vznikla. Obec Bášt se nachází v okrese Praha – východ, kousek za Líbeznicemi.

pokračování

05. 05. 2012

Červenkova

Na téma: Lidé, kteří položili své životy při odbojové činnosti za druhé světové války.

Ulice na Střížkově nese pojmenování od roku 1975. Alois Červenka žil v letech 1899 až 1942. Byl člen KSČ a v době okupace se podílel na ilegální činnosti. V roce 1942 zemřel v Mauthausenu. Zajímavostí je, že při slavnostním pojmenování ulice bylo zaměněno křestní jméno za Oldřicha Červenku.

pokračování

05. 05. 2012

Košťálkova

Na téma: Lidé, kteří položili své životy při odbojové činnosti za druhé světové války.

Ulice pojmenována v roce 1937 po dostavbě sídliště Kobylisy. Josef Košťálek žil v letech 1905 – 1944. Byl povoláním krejčí a za nacistické okupace se stal organizátorem řady partyzánských oddílů na Podbrdsku. V lednu 1944 se před zatčením postřelil a následně den nato zemřel v nemocnici v Berouně.

pokračování

05. 05. 2012

Hanzlíkova

Na téma: Lidé, kteří položili své životy při odbojové činnosti za druhé světové války.

Ulice vznikla v rámci výstavby sídliště Čimice v roce 1979. Jaroslav Hanzlík byl ubit v roce 1942 v Mauthausenu a není známo ani jeho datum narození. Byl to stavební dělník a odbojový pracovník. Pracoval jako funkcionář Průmyslového svazu stavebních dělníků. Na odbojové činnosti se podílel již od roku 1939.

pokračování

05. 05. 2012

Molákova

Na téma: Lidé, kteří položili své životy při odbojové činnosti za druhé světové války.

Ulice, nacházející se v Karlíně u sídliště Invalidovna, byla pojmenována v roce 1962. Josef Molák žil v letech 1893 – 1943 a byl povoláním železničář. Dlouhá léta se aktivně angažoval v KSČ a tzv. Rudých odborech. V době okupace byl členem i III. ilegálního ústředního výboru KSČ a vydával ilegální Rudé právo. Během zatýkání gestapem byl zastřelen.

pokračování

05. 05. 2012

Slancova

Na téma: Lidé, kteří položili své životy při odbojové činnosti za druhé světové války.

Ulice nese název od roku 1973, kdy byla uvedena v provoz. Karel Slanec žil v letech 1903 až 1942. Za okupace byl členem železničářské destrukční skupiny. V roce 1942 byl popraven v Praze. Ulice se nachází v Kobylisích.

pokračování

05. 05. 2012

Bínova

Na téma: Lidé, kteří položili své životy při odbojové činnosti za druhé světové války.

Tato ulice dříve na Střížkově, nyní v Kobylisích vznikla v roce 1975 a od té doby nese jméno Aloise Bíny. Ten žil v letech 1888 až 1943. Byl opatrovníkem Zemského ústavu pro choromyslné v Bohnicích. V ústavu byl činný i politicky a to v KSČ. V roce 1943 byl zatčen a umírá v koncentračním táboře Osvětim.

pokračování

05. 05. 2012

Kyselova

Na téma: Lidé, kteří položili své životy při odbojové činnosti za druhé světové války.

V Kobylisích je mnoho ulic nesoucí jména popravených z Kobyliské střelnice. Ovšem jméno Kyselova, které vzniklo v roce 1973 při zbudování silnice se neváže ke Kobyliské střelnici. Jiří Kysela žil v letech 1920 – 1943. Byl to syn malíře a grafika Františka Kysely. Jako student se zapojil do ilegální činnosti proti okupantům, včetně činnosti v Komunistickém svazu mladé generace. V roce 1942 …

pokračování

05. 05. 2012

Elznicovo náměstí

Na téma: Lidé, kteří položili své životy při odbojové činnosti za druhé světové války.

Při vzniku náměstí bylo v roce 1895 pojmenováno Světovo nábřeží. Tedy skutečně končilo u Vltavy. Jan Svět (1797–1869) byl Libeňský rychtář, jeho syn Ladislav Svět postavil dodnes stojící a léta opuštěný Palác Svět. V roce 1952 byl název změněn na současné Elznicovo náměstí. Karel Elznic (1905 – 1941) byl ve 20. letech funkcionář komunistického svazu mládeže a tehdejších tělovýchovných aktivit. V pomnichovské …

pokračování

03. 05. 2012

V mezihoří

Na téma: Ulice s předložkou

Název ulice, nacházející se v Libni je zaveden v roce 1925. Jedná se pomístní název odvozující se od polohy ulice mezi horou Vítkov a kopcem Palmovka.

pokračování

03. 05. 2012

Pod hrází

Na téma: Ulice s předložkou

Jedná se o pomístní jméno. Oficiálně byl název ulice zaveden v roce 1973. Předtím se někdy používal i název Na hrázi. Název je odvozen od jednoho z rybníků ležících na Chaberském potoce.

pokračování

03. 05. 2012

Na dílcích

Na téma: Ulice s předložkou

Ulice pojmenovaná v roce 1935. Nese zvláštní jméno odvozené od tvaru jednotlivých pozemků, jak zde tak v okolí.

pokračování

03. 05. 2012

K rybníku

Na téma: Ulice s předložkou

Ulice nese toto pojmenování od roku 1962. V letech 1948 až 1942 nesla název Na rozcestí. Tehdy ještě skutečně byla v centru historické části Čimic a z rozcestí vedla cesta k Dolním Chabrům. V roce 1962 dostalo nov jméno dle Čimického rybníka, který měl původně plochu větší než půl hektaru. Dnes je již mezi ulicí a rybníkem další nová výstavba.

pokračování

02. 05. 2012

Pernerova

Na téma: Historické osobnosti

Další ulice s mnoha měnícími se názvy. Ulice pod horou Vítkov v Karlíně vznikla na původní cestě kolem roku 1850. Ovšem původní název Žižkova byl používán již od roku 1839. Jméno podle husitského vůdce bylo dáno logicky dle blízkosti hory Vítkov a jednoho slavného vítězství. V letech 1940 až 1945 nesla ulice méně závadný název Olomoucká. Po válce pak na dva roky do roku 1947 pak opět název Žižkova a od roku …

pokračování

02. 05. 2012

Thámova

Na téma: Historické osobnosti

Thámova ulice v Karlíně má zajímavou historii. Původně šlo totiž o ulice tři. Jejich jména byly Vodní, Nová a Půtova. Název Vodní odkazovala k dnes už neexistujícímu ramenu Vltavy v Karlíně a byla na území dnešní Thámovy mezi Pobřežní a Sokolovskou. Nová ulice byla zkrátka nová a byla v úseku dnešní Thámovy mezi Sokolovskou a Křižíkovou. Půtova ulice pak byla pojmenována podle Jana Půty, majitele usedlosti v 18. století zvaném Půtovka. To …

pokračování

02. 05. 2012

Gabčíkova

Na téma: Historické osobnosti

V prostoru dnešní ulice v Libni se prostírala vinice, která se nazývala Kolínská. Proto po vzniku ulice nesla od roku 1930 ulice název Na Kolínské. V roce 1948 pak dostala nové jméno po Jozef Gabčíkovi (1912 – 1942). Tento parašutista společně s Janem Kubišem a Josefem Valčíkem spáchali dne 27. 5. 1942 atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Atentát byl úspěšný, ale parašutisté byli nakonec zrazeni a dne 18. 6. 1942 padli …

pokračování

02. 05. 2012

Ludmilina

Na téma: Historické osobnosti

Libeňská ulice nese název Ludmilina od roku 1895, kdy ulice vznikla. Ovšem tento název byl v roce 1940 pozměněn na Lidmilina. Tento pozměněný název přežil i poválečné události a až od roku 1960 se opět vrací název původní. Název získala ulice podle babičky sv. Václava a manželky knížete Bořivoje sv. Ludmile. Ta žila přibližně na přelomu 9. a 10. století a původně pocházela z kmene Pšovanů. Jak je známo z legend byla …

pokračování

30. 04. 2012

Zvonařovská

Na téma: Starostové a primátoři Prahy

Tentokrát to nevypadá na vztah názvu k primátorskému stolci, ale při čtení se smysl objeví. Ulice vznikla v roce 1900 a do roku 1940 nesla jméno Jáchyma Ondřeje Šlika. Tento český šlechtic byl popraven za účast na stavovském povstání dne 21. 6. 1621 na Staroměstském náměstí. Za druhé světové války v letech 1940 – 1945 pak ulice nesla jméno Sachsova. Jan Bedřich Sachs byl staroměstským primasem, nebo-li starostou v …

pokračování

30. 04. 2012

Kandertova

Na téma: Starostové a primátoři Prahy

Další libeňská ulice, která vznikla spojením dvou ulic v roce 1904. Jednalo se o ulici Nerudovu po Janu Nerudovi, spisovateli, která původně vedla mezi dnešními křižovatkami s ulicemi Primátorskou a Zenklovou. Druhá ulice se jmenovala Karlova po českém Králi Karlu IV a vedla ve zbylé části dnešní ulice. Ulice již dále název neměnila. Josef Jandery (1838 – 1901) byl český stavitel a náměstek pražského starosty.

pokračování

30. 04. 2012

Srbova

Na téma: Starostové a primátoři Prahy

Ulice vznikla ještě před rokem 1895, ale od tohoto roku do roku 1904 nesla název Pokopova po Prokopu Holým, který vedl husity po smrti Jana Žižky. V letech 1904 až 1940 pak ulice nesla název Boleslavova po českém knížeti Boleslavu I. Za druhé světové války pak byla ulice přejmenována na Dobřenského po Jakubu Janu Dobřenským z Černého Mostu (1623 – 1697), který působil jako lékař a vydavatel kalendářů. V …

pokračování

30. 04. 2012

Klapkova

Na téma: Starostové a primátoři Prahy

Před týdnem jsme si popsali ulici Zenklovu a byla tam řeč i o ulici Klapkova, tak se nyní na ní podívejme. Původní název ulice byl Hlavní třída a to v letech 1904 – 1925. V té době byli Kobylisy samostatné a to do roku 1922. Následuje název Rumburská, protože tato cesta směřovala k staré cestě právě do Rumburku. V letech 1946 až 1992 je pak silnice sloučena s dalšími …

pokračování

30. 04. 2012

Zenklova

Na téma: Starostové a primátoři Prahy

Jedna z nejdelších libeňských ulic, bude mít také nejdelší popis. Ulice totiž vznikala postupně, tak jak postupně probíhal stavební ruch kolem její cesty. Původně šlo o tři silnice.

První část vedla od Palmovky k Horovu náměstí. Ta se jmenovala původně do roku 1895 Hlavní, pak 1895 – 1904 Palackého po českém historikovi a politikovi a od roku 1904 pak Primátorská na připomínku toho, že Praha 8 má k primátorům …

pokračování

30. 04. 2012

Podlipného

Na téma: Starostové a primátoři Prahy

V lednu se podíváme na ulice, které nesou jména osob s nějakým vztahem k Praze 8. Ulice, která dnes nese název Podlipného vznikla v roce 1895 a dostala jméno Na rasáku. Rasákem se označovalo pusté místo, kde ras ubíjel psy. Toto jméno nesla ulice do roku 1900 pak již nese jméno Podlipného, kromě let 1940 – 1945, kdy ulice nese jméno Seidlova dle staroměstského německého primasa z lete 1595 …

pokračování

28. 04. 2012

Peckova

Na téma: Sociálně-demokratičtí politici

Jedná se o velmi starou karlínskou ulici, která se již před rokem 1877 nezývala Školní či Zahradní. Dle literatury se pojem Zahradní vázal ke skutečnosti, že zde byly zahrady se zdrojem zeleniny pro Prahu. V letech 1877 až 1940 nesla ulice jméno Komenského po Jan Amosi Komenském. Následně pak v letech 1940 až 1945 Kroměřížská podle známého města. Po válce krátce pak opět Komenského, ale od roku 1947 do současnosti již jméno …

pokračování

28. 04. 2012

Hybešova

Na téma: Sociálně-demokratičtí politici

Ulice v Karlíně nesla nejprve od svého vzniku v roce 1906 název Strossmayerova. Josip Juraj Strossmayer (1818 – 1905) byl arcibiskup záhřebský a čestný občan pražský. V roce 1933 byla ulice přejmenována na Vitoldova. Vitold (1350 – 1430) byl kníže litevský, který během husitských válek byl největší uchazeč o českou královskou korunu. Pocházel z jagellonské dynastie. A od roku 1952 dodnes se ulice jmenuje Hybešova po Josefu Hybešovi (1850 – 1921). Tento …

pokračování

28. 04. 2012

Františka Kadlece

Na téma: Sociálně-demokratičtí politici

Tato ulic v Libni se od svého vzniku kolem roku 1895 do roku 1900 nazývala Báň. Opět jako již několikrát byla inspirací pro jméno vinice se stejným názvem. Mezi lety 1900 až 1911 se pak ulice jmenovala Na Báních a po té do roku 1951 Na Báni. Od roku 1951 pak nese současné jméno. František Kadlec (1876 – 1942) byl sociálně demokratický funkcionář a také tajemník odborového svazu kovodělníků. V roce 1941 …

pokračování

28. 04. 2012

Světova

Na téma: Sociálně-demokratičtí politici

Ne, ne Jan Svět opravdu nebyl sociální demokrat. Ale k němu se dostaneme. Tato ulice v Libni, přímo naproti sekretariátu ČSSD měla od vzniku ulice v roce 1895 název Kaplířova. Jméno získala po Kašparu Kuplířovi ze Sulevic, který proslul jako jeden z účastníků stavovského povstání a byl popraven v roce 1621 na Staroměstském náměstí. V roce 1947 pak dostala ulice do roku 1955 název Němcova. Antonín Němec (1858 – 1926) již byl …

pokračování

22. 04. 2012

Za střelnicí

Na téma: ulice s předložkou

Ulice v Kobylisích se samozřejmě jmenuje podle neblaze proslulé Kobyliské střelnice, která za protektorátu sloužila jako popraviště. Zajímavostí je, že ulice vzniklá v roce 1938 se takto nazývala do roku 1947. Pak byla postavena rovnoběžně další ulice a obě byly pojmenovány stejně, akorát s dovětkem I. a II. Až od roku 1985 byla druhá Za střelnicí II. Bez náhrady zrušena a naše ulice nese dál své původní jméno.

pokračování

22. 04. 2012

Pod Kynclovkou

Na téma: ulice s předložkou

Tato ulice v Kobylisích se od svého vzniku v roce 1947 do roku 1952 nazývala Selesiánská. Samozřejmě po zde působícím řádu salesiánů, kteří zde vlastnili i dům. Ten již od roku 1938 sloužil jako chlapecký domov. Od roku 1952 se ulice jmenuje dodnes stejně.

Kynclova nebo-li Kinzlovka se jmenovala nejprve vinice, která byla v těchto místech, poté usedlost pojmenovaná po této vinici.

pokračování

22. 04. 2012

U Hercovky

Na téma: ulice s předložkou

Tato libeňská ulice nese stejný název již od roku 1925, kdy ulice vznikla. A opět zde máme jméno po vinici a později usedlosti Hercovka. V domě čp. 752 byla zmíněná usedlost.

V roce 1711 patřila Veronice Herzogové. Podle této paní se nakonec zkomolilo jméno až na současné.

pokračování

22. 04. 2012

Na Fabiánce

Na téma: ulice s předložkou

Ulice v Březiněvsi. Fabiánka je pomístní název, který se vztahuje k polím, patrně pojmenovaných po dřívějších majitelích. Název je patrně starší, ale začal být používán jako řada dalších názvů ulic v obci Březiněves až po připojení ku Praze v roce 1974. Na prvních plánech hl. m. Prahy se toto jméno objevilo dokonce až v roce 1985.

pokračování

22. 04. 2012

K ovčínu

Na téma: ulice s předložkou

Ulice patří společně s ulicemi Na rozvodí, Pod hvězdárnou a Učitelskou ke stavebnímu souboru, který byl postaven ve 30. letech 20. st. a byl nazýván Ve vilách. Po připojení Ďáblic ku Praze v roce 1968 dochází k diskusi o pojmenování dosud bezejmenných ulic. V roce 1971 se tedy naše ulice rozděluje na K ovčínu a Učitelskou. V roce 1976 pak byla ulice prodloužena do dnešního stavu. A ulice se jmenuje K …

pokračování

16. 03. 2012

Nová koalice na Magistrátu aneb ztráta paměti TOP 09

Jak tak svět světem stojí, je řada věcí, které se vyvíjí, mění a proměňuje, ale řada věcí je neměnných. Kromě klasického hesla, že jediné co je v životě jisté, jsou smrt a daně, bych si dovolil přidat ještě jednu klasickou poučku o tom, že politici nejrychleji zapomínají to, co sami tvrdili. Pokud nevěříte, pojďme si zavzpomínat na tvrzení zástupců TOP 09 před vznikem nové koalice a následně po ní.

  1. Volba předsedy kontrolního výboru. Prakticky …

pokračování

16. 03. 2012

Mrtvá demokracie, aneb jak dál

Hovořím k vám jako jeden ze zástupců oligarchů, šéfa kohorty spolehlivých straníků, majitel řady pašalíků, boss černých duší a samozřejmě stranický bafuňář připomínající Milouše Jakeše, byť bych si nedovolil tento ctěný titul upírat jeho hlavnímu majiteli, kterému byl v posledním nevyžádaném emailu určen.

Musím říct, že jako dlouholetý straník jsem obdobných výzev a platforem ve straně zažil mnoho. Stejně jako v minulosti, s celou řadou věcí, které v takových výzvách zazněly, i souhlasím. …

pokračování

25. 02. 2012

Osmé jednání ze Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Únor

Osmé zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 se konalo dne 22. února od 14:00 ve velkém sále „bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo projednání 10 bodů, nicméně proto, že se projednávaly pro řadu obyvatel Karlína dlouho očekávané materiály týkající se „privatizace“ bytového fodu Prahy 8, velký sál „bílého domu“ byl zcela zaplněn.

Na úvod jednání schůze zastupitelstva starosta seznámil s podanou rezignací zástupce starosty Michala Šustra a navrhl změnu programu jednání schůze zastupitelstva …

pokračování

16. 02. 2012

Prezidentská volba a prezidentská diskuse

Už se to blíží a novinářům začínají žně. Nejdřív média okázale přemluvila většinu obyvatel, že je nutné volit svého prezidenta přímo. Je jedno, že jeho pravomoce jsou malé a nebudou se rozšiřovat, je jedno, že celá ta legrace bude stát spoustu peněz, ale média budou mít co psát. Po létech masivní kampaně za podporu této myšlenky se všichni konečně dočkali a přímá volba prezidenta je na světě. Zajímavé je, že až nyní si ta stejná …

pokračování

16. 02. 2012

Stojí 612 miliónů všech obyvatel Prahy 8 za levný odprodej bytů pro 1 600 rodin?

Odpověď je jasná – Ne! Sledujeme čistý populismus největšího stupně, kdy na úkor většiny obyvatel si pár rodin pořídí velmi levné bydlení prakticky ve středu města. Tento prodej připomíná divokou pravicovou privatizaci ze začátku devadesátých let.

O co se jedná? Pravicová koalice na Městské části se rozhodla za každou cenu prodat zbytek prodejných bytů v Karlíně a Libni. Vzhledem k tomu, že tyto domy byly po povodni opraveny díky pomoci Evropské unie, tedy té …

pokračování

16. 02. 2012

Bytová politika Hl.m. Prahy tři měsíce po sociálních demokratech

Nová koalice na Hlavním městě Praze nenavázala v oblasti bydlení příliš šťastně na předchozí roční práci sociálně demokratických politiků. Petr Dolínek v pozici radního pro bytovou politiku a Roman Petrus v pozici uvolněného předsedy Výboru pro bydlení skutečně za rok dokázali připravit materiály, které více jak z půlky splňovaly tehdejší programové prohlášení koaliční rady. Co se děje v posledních třech měsících s bytovou politikou na hlavním městě?

  1. Vše se zastavilo. Obyvatelé bytů určených k prodejům jsou …

pokračování

26. 01. 2012

Koalice se bojí diskuse o svém programovém prohlášení

ČSSD je pobouřena zablokováním veřejné diskuse o Programovém prohlášení Rady hlavního města Prahy pravicovou koalicí. Pan primátor tak opět ukázal, že otevřenost jeho politiky je jenom planým slibem.

Na úvod zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy sociální demokraté vznesli legitimní požadavek, aby byla na program dnešního jednání zařazena diskuse k Programovému prohlášení Rady hlavního města Prahy. Tento dokument totiž nebyl dosud předložen zastupitelům k připomínkování. Koalice TOP 09 a ODS však jakoukoliv debatu o …

pokračování

16. 01. 2012

Proč prodávat byty? Je to potřeba? A co potom s bytovou politikou v Praze 8?

Řada otázek a samé těžké odpovědi. Začněme od konce. Tvorba bytové politiky městské části je velmi nutná. Vždy mezi námi budou lidé, kteří se ocitli z nejrůznějších důvodů v tíživé životní situaci či startují svůj život. Jejich prostředky nemusí stačit, byť i jen krátkodobě, na pokrytí nákladů slušného či alespoň nějakého bydlení. Těmto spoluobčanům je potřeba pomoci a mít pro ně připravené bytové možnosti.

Je pravda, že současný bytový fond tyto potřeby nemůže úplně uspokojit. …

pokračování

20. 12. 2011

Sedmé jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Prosinec

Sedmé jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo od 14:00 dne 7. prosince 2011 ve velkém sále „bílého domu“ v Libni. Na program jeho jednání bylo zařazeno 14 bodů, včetně připomínek a dotazů občanů.

Hned na počátku jednání při schvalování programu se strahla dlouhá diskuse ohledně programu. Zastupitelska pí. Vejchodská za Stranu zelených navrhla zařazení bodu jednání ohledně kauzy Ipodec a Střížkov. Jedná se o plánované rozšíření sběrného dvora a dalších prostor firmy Ipodec u konečné tramvaje v Ďáblicích. Sociální …

pokračování

16. 11. 2011

Dokončení bazénu ŠUTKA?

Výběrové řízení na zhotovení celé stavby bylo dne 24.11.2009 vypsáno na celý komplex „Plaveckého areálu Šutka“. Předmětem výběrového řízení byla dostavba objektu rozestavěného plaveckého areálu včetně odstranění zásypů v suterénu, kde je umístěna technologická část pro provoz, očištění a ošetření ocelové nosné konstrukce a doplňkových částí ocelových konstrukcí., tzn. otryskání konstrukcí a obnovení ochranného nátěru, bouracích prací, které nebylo možné provést před zahájením stavby, dále to byla dostavba aquacentra včetně inženýrských sítí, areálových komunikací, areálového …

pokračování

16. 10. 2011

Třikrát voda kolem Prahy 8

Poslední měsíc nám přinesl tři akce, týkající se Vltavy a Prahy 8 či okolí. V srpnu proběhlo cvičení protipovodňového zařízení na Rokytce, následně proběhlo i podobné cvičení „Holešovice 2011“. Zajímavou akcí pak byla instalace a zprovoznění prvního majáku na Vltavě v Libni.

V úterý 23. srpna proběhl kontrolní den protipovodňové ochrany. Protipovodňové dílo na Rokytce a v Libeňských docích chrání obyvatele Karlína a Libně před velkou vodou. Během kontroly se zavírala oboje vzpěrná vrata, přečerpávala voda …

pokračování

01. 10. 2011

Šesté jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 - Září

Šesté zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo dne 21. září 2011 ve velkém sále „bílého domu“ v Libni. Na začátku jednání bylo přítomno 42 zastupitelů z celkového počtu 45, Zastupitelstvo tedy bylo schopné se usnášet.

Na program jednání schůze Zastupitelstva bylo zařazeno projednání 15 bodů. V úvodu jednání zastupitelé uctili minutou ticha památku bývalého zastupitele MČ Praha 8.

Při svém jednání zastupitelstvo schválilo Zprávu o vyúčtování výsledků hospodaření MČ Praha 8 za 1. pololetí 2011 a rozpočtová opatření, která …

pokračování

16. 08. 2011

Prosecká radiála

Tato dopravní stavba se týká mnoha obyvatel nejen Prahy 8. Její zprovoznění přinese zlepšení dopravy v naší městské části. Pojďme si nyní stavbu rekapitulovat, připomeňme si důvody vedoucí k její realizaci a nalezněme odpověď na otázku, jak to vypadá s termínem dokončení této stavby.

Radiála začíná na MÚK Pelc-Tyrolka u mostu Barikádníků. Městskou zástavbou vede jako ulice V Holešovičkách až k mimoúrovňové křižovatce s ulicí Zenkova. Odtud pokračuje jako ulice Liberecká stoupáním mezi Kobylisy a Střížkovem …

pokračování

30. 06. 2011

Páté jednání ze Zastupitelstva MČ Praha 8 - Červen

Páté zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo dne 22. Června 2011 ve velkém sále „bílého domu“ v Libni. Na začátku jednání bylo přítomno 41 zastupitelů. Dle programu schůze Zastupitelstva se mělo projednávat 9 bodů.

Poslední 2 body, které se týkaly uzavření smlouvy o půjčce mezi Městskou částí Praha 8 a nově vzniklou společností Centum Pamovka, a.s. byly ale předkladatelem staženy. Údajně pro to, že tyto návrhy nebyly doprecizovány. Dle těchto bodů měla Městská část …

pokračování

25. 05. 2011

Čtvrté jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 - Květen

Čtvrté jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo od 14:00 dne 4. května 2011 ve velkém sále „bílého domu“ v Libni. Na program jeho jednání bylo zařazeno 18 bodů, včetně připomínek a dotazů občanů. ČSSD navrhla rozšířit program schůze o další bod, který by se věnoval chování botanické zahrady v Troji. Nicméně koalice znovu ukázala že s opozicí nehodlá jednat a tento návrh neschválila.

Prvním bodem jednání tak bylo schválení jednacího řádu zastupitelstva, který byl …

pokračování

19. 05. 2011

Spor o botanickou spěje k řešení - tisková zpráva

Tisková zpráva Romana Petruse ze dne 19. 5. 2011

Vedení Prahy 8 odmítá přijmout odpovědnost za Botanickou zahradu v Tróji. Ta v minulých měsících oplotila dosud dostupný les a chystá vstup zpoplatnit. Na druhé straně stojí občané, kteří využívali les k rekreaci, a teď se na ně chystá bič v podobě vstupného.

Do nekonečného jednání se vložil zastupitel osmé městské části i městského zastupitelstva Roman Petrus, který přišel s konkrétním řešením. „Nechápu, proč starosta Prahy 8 nechce …

pokračování

29. 04. 2011

Botanická zahrada - Tisková zpráva KVV ČSSD Praha

Botanická zahrada nesmí omezovat prostor určený k rekreaci občanů Prahy 8

PRAHA (29. dubna 2011) – Česká strana sociálně demokratická zásadně nesouhlasí s uzavřením vyhlídkové stráně v pražské Troji, ke kterému přistoupila v dubnu tohoto roku Botanická zahrada pod vedením ředitele Oldřicha Vacka. I proto sociálně demokratičtí zastupitelé městské části Praha 8 aktivně podpoří sobotní protestní akci s názvem „Pochod proti plotu“.

Zástupci ČSSD již dva roky upozorňují na nepřijatelnou politiku oplocování Botanické zahrady, v současné době …

pokračování

27. 03. 2011

Pár historicko-statistických údajů k letošnímu sjezdu ČSSD

Tak pár historicko-statistických údajů k tomu letošnímu sjezdu ČSSD. Jedná se o v pořadí 36. sjezd sociální demokracie, ale není to tak přesné číslo. Tak se na to podívejme. Sociální demokracie byla založena v Praze na Břevnově dne 7. dubna 1878. Je to tedy nejstarší dodnes působící politická strana v českých zemích.

Kromě tohoto úvodního sjezdu následovali v letech 1880 a 1882 další dva ilegální sjezdy. Oba rovněž v Praze. Tehdy to sociální demokrati neměli …

pokračování

25. 02. 2011

Třetí jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 - Únor

Minulá schůze Zastupitelstva se uskutečnila dne 23. února. Jako obvykle bylo zastupitelstvo svoláno do velkého jednacího sálu „Bílého domu“ v Libni a začátek jednání byl stanoven na 14:00. Na úvod schůze vystoupil pan starosta Josef Nosek, který vzhledem k tomu že kromě funkce starosty naší městské části zastává i funkci na Magistrátu hlavního města Prahy a chce se soustředit na výkon pouze jedné funkce (bezmála půl roku mu to nevadilo), na funkci starosty rezignoval. Roman …

pokračování

22. 12. 2010

Druhé jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 - Prosinec

Zde se dozvíte informace o průběhu posledního Zastupitelstva naší městské části. Dozvíte se, jak se může změnit rétorika politických stran po proběhlých volbách a jak je to s požadavkem transparentnosti, kterou se před volbami oháněly všechny strany.

Druhé jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo 8. prosince a na jeho program bylo zařazena řada důležitých bodů. Po složení slibu zastupitelů, kteří kvůli své nepřítomnosti sib nemohli složit na ustavujícím zasedání zastupitelstva, se projednával materiál Rady …

pokračování

18. 11. 2010

Zprávy z prvního zastupitelstva 16. listopadu 2010

První ustavující Zastupitelstvo Městské části Praha 8 v tomto volebním období se konalo dne 16. listopadu 2010.Po složení slibu členů zastupitelstva, kde se všichni členové v abecedním pořadí zavázali dodržovat zákony České republiky, zastupitelstvo odsouhlasilo, že počet Rady MČ bude 9 a počet uvolněných zastupitelů 12.

Následovala volba starosty MČ Praha 8. Tím byl dle očekávání zvolen Josef Nosek (ODS), a to většinou 28 hlasů. Následovaly volby zástupců starosty a rady MČ. 1. místostarostou byl zvolen …

pokračování

15. 10. 2010

Loutkové divadlo Jiskra

Také si pamatujete na toto divadlo ze svého dětství? Taky si vzpomínáte na loutkové představení ve stejnojmenném divadlu? Tak na to můžete zapomenout. Pravicové vedení radnice na Praze 8 se rozhodlo, že název „Jiskra“ je moc komunistický a moc levicový a změnili jej.

Vše začalo před více jak 90 lety založením loutkového souboru, který vedl Karel Hacker. Tento soubor později přijal jméno Jiskra a začal hrát na dnešním místě své divadlo. Kromě něj zde hráli své …

pokračování

08. 10. 2010

Jak je to s připravovanou novou radnicí

Nová radnice, aneb téma před komunálními volbami u současných vedení jednotlivých městských částí velmi populární. Je tomu skutečně tak. Kromě ODS na Praze 8 i ODS na Praze 7 chce zahájit nevratné kroky na výstavbu nové radnice ještě o komunálních voleb. Možná se plíží strach z možných výsledků ve volbách. Tak se na to pojďme podívat a pojďme si říci, proč je ČSSD k těmto návrhům velmi skeptická.

Úřad Městské části Praha 8 dnes sídlí v …

pokračování

24. 09. 2010

Problematika sběrného dvora na Praze 8 a změna územního plánu

Zmíněná problematika byla otevřena díky schvalování nového znění územního plánu. Ten se schvaluje přibližně jednou za 10 let na úrovni Magistrátu hlavního města Prahy. Městská část navrhla celou řadu změn a jedním z nich byla i změna územního plánu na pozemcích kolem současného sídla firmy Ipodec z SV (smíšená výstavba) na TIN (technická infrastruktura). Krom toho jste se mohli z různých zdrojů dozvědět celou řadu dalších okolností od skutečnosti o nebezpečných odpadech, vlastníkovi Ázerbájdžánu a …

pokračování

17. 09. 2010

Dopravní politika v Praze 8

Úřad městské části musí vzhledem k rychle se měnícím podmínkám na všechny nově vzniklé eventuality týkající se dopravy včasně reagovat. Přístup úřadu se totiž nedotkne pouze motoristů. Jeho aktivní přístup ocení i chodci, kterých se dotkne zvýšení bezpečnosti.

Přístup úřadu naší městské části dopravní problematice je nutné změnit a zefektivnit, a to hlavně vůči Magistrátu Hlavního města Prahy a Technické správě komunikací. Tyto dvě instituce totiž dopravní politiku v naší městské části ovlivňují nejvíce. Proto je …

pokračování

10. 09. 2010

Kulturní domy na Praze 8

V Praze 8 máme dva velké kulturní domy. Jedná se o kulturní dům v Ládví a kulturní dům Krakov. Oba tyto kulturní domy byly postaveny při výstavbě sídlišť kolem nich a mají tedy mnohé nedostatky z této doby. Přesto byly bohatě využívány. V KD Krakov se dlouhá léta mohli scházet lidé milující country a folk. V KD Ládví cvičily tehdejší i dnešní hvězdy a natáčely se zde písničkové recitály nebo dětské pořady. Je tedy zřejmé, …

pokračování

01. 06. 2010

Povolební hodnocení

Je potřeba zhodnotit výsledky voleb

Jménem sociální demokracie, nejen na Praze 8, bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří přišli k volbám. Ještě více pak těm, kteří se rozhodli volit naši stranu. Bohužel, volební výsledek naší strany se i přes faktické vítězství rovná velké prohře. Vládu sestaví a moc převezmou pravicové strany. Čeká nás utahování opasků a pravicové reformy. Doufejme, že snad nebudou opět zaměřeny především proti těm dolním deseti miliónům, jak tomu bylo v minulosti.

Předpokládám, že …

pokračování

12. 05. 2010

Předvolební kampaň v praxi

Rozdíl mezi tím, jak běžně média vnímají předvolební kampaně a tím, jak je vnímá většina z řadových členů politických stran, je výrazně jiný. Praxe z našich kampaní a našich setkání s lidmi je přeci jiná než se můžeme dočíst v médiích.

Například minulý týden jsme se mohli dočíst, že studenti jsou proti nám ve školách, někdo po našich představitelích hodil láhev, někdo udeřil pěstí př. Sobotku a spálil nám stánek. Média tedy pěstují informace o tom, …

pokračování

03. 02. 2010

20 let ČSSD na Praze 8

Křest knížky

25. ledna uplynulo 20 let od obnovení činnosti ČSSD na Praze 8. Při této příležitosti se v Informačním středisku ČSSD v Libni koná výstava popisující právě těchto 20 let a k dispozici je i kniha popisující proběhlé události. Tento článek je od předsedy naší libeňské organizace, Jaromíra Šídy.

Dne 25. ledna 2010 v sekretariátu OVV ČSSD Praha 8 konala se oslava u příležitosti 20. výročí obnovení činnosti České strany …

pokračování

17. 01. 2010

ČSSD uklízela v Ďáblicích

Místní buňka sociální demokracie v Ďáblicích je opravdu velmi činorodá. V listopadu a prosinci podnikla opakované čištění ulice za podpory obvodní organizace ČSSD Praha 8. Níže najdete jejich článek a fotografie jejich práce.

Po úklidu
Před úklidem

V říjnu jsme si vycílili uklidit Ďáblickou ulici (chodník) v úseku od útvaru Policie ČR až po autobusovou zastávku Skládka Ďáblice. Úklidu se zúčastnili převážně členové ČSSD Ďáblice, jejich …

pokračování

10. 01. 2010

Stará se Městská část Prahy 8 dobře o děti - Dětské kluby

Téma týkající se dětí jsem získal díky dvěma malým dětem, které se nám se ženou narodily v posledních třech letech. Jak se tedy Městská část stará o život maminek s menšími dětmi, tedy řekněme s dětmi předškolního věku?

O dětských hřištích jsme si něco málo řekli již před několika měsíci, tak teď se podívejme na další vymoženost, a tou jsou dětské kluby. Ty jsou na Praze 8 dva, a to „Osmík“ v KD Krakov a „Karlík“ …

pokračování

01. 10. 2009

Sociální demokracie včera, dnes a zítra

Tak už nějakou dobu to vypadá, že je vše v politice jasné a nevypadá to, že se bude něco měnit. Všichni jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli a zažili začátek předvolební kampaně se spoustou plakátů, billboardů a mítinky pro voliče. Pak se vše začalo měnit během několika dnů a týdnů a snad to nyní skončilo. Poslední půlrok se toho vůbec v české politice děje hodně a začíná být lehký zmatek v tom, co, kdo a …

pokračování

23. 09. 2009

Bylo by dobré rozšířit seznam prodávaných bytů občanům o další vlnu?

Tento článeček vyšel pod jménem kolegy Rödiga v Osmičce. Bohužel došlo k záměně a tento článek jsem nspal já, zatímco předchozí napsal kolega Rödig a vyšel pod mým jménem.

Na tuto otázku je možné se zeptat i jinak. Je dobré, aby rodina s průměrným příjmem, která se stará o svůj budoucí rozpočet, se jednorázově vzdala části příjmů několika svých členů, aniž by v budoucnu bylo možné vzít toto rozhodnutí zpátky? Je dobrý krátkodobý a jednorázový příliv …

pokračování

02. 09. 2009

Kámen nebo vejce

Něco na aktuální téma

Tak to jsou věci na české politické scéně. Začínají nám po vajíčkách létat možná i kameny a česká „holubičí“ povaha je vše pryč. Na druhou stranu připomeňme si historické útoky na české politiky. Především zastřelení prvorepublikového ministra financí Aloise Rašína. Porevoluční napadení komunistického předsedy Jiřího Svobody. Pozdější napadení Pavla Dostála, Jiřího Dolejše a řady dalších komunálních politiků. Když jsme již u této problematiky, je možno nahlédnout do stenozáznamů Poslanecké sněmovny za první …

pokračování

09. 06. 2009

Jak dál s územním rozvojem na Praze 8

Územní rozvoj Městské části je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou by političtí představitelé radnice měli dělat. Bohužel se tak neděje na Praze 8.

Jistě se asi shodneme na tom, že každého nás zajímá jak to kde bude za pár let vypadat, jakým způsobem bude fungovat další výstavba, či doprava na městské části, či jestli a kde bude dost zeleně a parků. Bez znalosti o tom, jak a jakým způsobem se bude Praha 8 vyvíjet za deset …

pokračování

10. 04. 2009

Nejistá sezóna

Název jednoho známého filmu od Svěráka a Smoljaka mi trochu připomíná současnou situaci české politiky. Padla nám vláda, rozmáhá se krize, probíhá Evropské předsednictví, uskutečnila se návštěva prezidenta USA. Všichni vrcholní politici jsou jak na trní a nikdo neví dne ani hodiny, co bude. A do toho všeho na hradě sedí Václav Klaus, který číhá na svou příležitost.

O tom všem by mohla být napsána řada článků. Článků, jejichž vyznění by už zítra, pozítří, nebo taky …

pokračování

19. 03. 2009

Parkování na Praze 8

Plakát petice

ČSSD Praha 8 v reakci na úmysly současného vedení Magistrátu přišla se svým návrhem zavedení zón placeného stání na území Prahy 8. Ve srovnání s ODS jí nejde jen o zvýšení příjmů městské pokladny, ale snaží se přispět férovým způsobem ke zkvalitnění života v naší městské části.

Petici s naším návrhem můžete podepsat kdykoliv v sekretrariátu ČSSD v Zenklově ulici 27 – naproti Divadlu Pod Palmovkou. Nebo jsme každý …

pokračování

03. 02. 2009

ODS na Praze 8 připravila obyvatelům zase o něco příjemnější rok

Článek o opětovném zvyšování nájemného na Praze 8

Úpravy se týkají nájemného v obecních bytech. Těch je na Praze 8 stále ještě devět a půl tisíce, přestože více než polovina z nich směřuje rychle do privatizace. Každopádně v první větě jsem se spletl. Nejde totiž o úpravy nájemného, ale o bohapusté zdražování. Nová cena nájemného za metr čtvereční byla bytovou komisí a následně radou městské části schválena ve výši 81,– Kč, u snížených kategorií pak 75,– …

pokračování

16. 01. 2009

Novináři a plyn z Ruska

Přiznám se, že jsem chtěl původně napsat jen obyčejný článeček, kde bych mohl rozvést svůj názor na výměnu vlády, anebo svůj názor situaci kolem plynu, který tak nějak neteče z Ruska přes Ukrajinu. Nakonec jsem se však uvědomil, že bude lepší se pozastavit nad jinou záležitostí a to jsou novináři.

V České republice se ví, že většina novinářů jsou pravicové lidé a i tak píší komentáře. Používat své politické názory v oblasti komentářů je v pořádku, …

pokračování

22. 12. 2008

Jak dál s kulturními domy na Praze 8

Na naší městské části máme dva velké kulturní domy. Jedná se o kulturní domy v Ládví a na sídlišti v Bohnicích u Krakova. Oba tyto kulturní domy byly postaveny při výstavbě sídlišť kolem nich a mají tedy mnohé nedostatky z této doby, především ve stavební oblasti. Přesto byly tyto kulturní domy bohatě využívány. V KD Krakov se dlouhá léta mohli scházet lidé milující country a folk či písničkáře. Na některých starších nosičích hudby také můžeme …

pokračování

11. 12. 2008

Michal Pohanka a poslanecký mandát

Poslanec Michal Pohanka se rozhodl vzdát svého poslaneckého mandátu

Stalo se to o čem se dlouho diskutovalo a spíše se zbožným sněním se i doufalo. První z bývalých členů ČSSD složil mandát. Dnes jsme si z jeho úst mohli vyslechnout, že by bylo dobré, aby pro klidné proběhnutí předsednictví EU měli možnost předsedové ODS a ČSSD se v klidu bavit.

Předně musím říct, že jsem nepochopil důvod proč tedy odchází, ale budiž. Každopádně si připoměňme co je …

pokračování

08. 12. 2008

Roste nájemné v obecních a soukromých domech rozumným tempem?

Změna nájemného v obecních domech, tj. v domech, kde to mohou zastupitelé ovlivňovat, je velmi zásadním bodem tohoto volebního období. V čem bych nesouhlasil, je hned název tohoto tématu. Ono totiž nejde o to, zda nájemné roste rozumně nebo nerozumně. Zde jde o čisté zdražování další jednotky důležitých nákladů obyvatel.

Bylo zvykem a pravidlem, že nejlevnější bydlení bylo vždy bydlení v domech, které patřily obci, městu či státu. O něco dražší bylo bydlení v družstevních domech …

pokračování

25. 06. 2008

Měli bychom rozdat nové karty na stůl?

Poslanecká sněmovna v tomto volebním období nepřipomíná nic z toho, na co jsme byli od roku 1989 zvyklí. Původně bylo po volbách v červnu 2006 v Poslanecké sněmovně 5 stran – ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a Zelení. Po volbách byl poměr sil 100 na 100 a vypadalo to na zajímavý pat.

Vše je ale úplně jiné a bezesporu nové. Díky velmi tvrdé volební kampani Paroubek x Topolánek nám bezesporu zhrubla politika. To co se dnes běžně …

pokračování

28. 02. 2008

Vyřešilo by zavedení parkovacích zón současné problémy s parkováním na území Pra

Položme si nejprve základní otázku: Je možné dál tolerovat současný stav v Karlíně, Libni a v okolí metra Ládví a Kobylisy z pohledu parkování? Odpověď: Určitě ne! Současný stav je neudržitelný, a to především ze dvou důvodů. Zaprvé si středočeští motoristé zvykli parkovat v částech města Prahy, kde se jim to hodí – nejčastěji u metra. Tím pádem se ztrácí parkovací plocha pro místní obyvatele. Zadruhé jednotlivé městské části propadly částečně mediální panice a pravděpodobně …

pokračování

02. 01. 2008

Novoroční projev prezidenta Václava Klause

Pár slov k prezidentskému projevu

Řada z vás jej slyšela a řada z vás si během posledních dnů mohla přečíst především negativní reakci (z řad opozice) a velmi „konstruktivní“ reakce především z řad Občanské demokratické strany a z KDU-ČSL. Pojďme se ale na prezidentský projev podívat trochu z jiné stránky.

Jestli mě něco politika opravdu naučila tak se v každé situaci alespoň pokusit vžít se do role oponenta a zkusit se na věc podívat z …

pokračování

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124