Ode mne - o Praze 8

14. 08. 2018

Zrekonstruovaná ulice Zenklova bude příjemným místem pro život a podnikání

Téměř rok trvající rekonstrukce ulice Zenklova v pražské Libni se chýlí ke konci. Během této doby nebyly obnoveny jen povrchy a tramvajová trať, ale zejména podzemní sítě. Od 1. září 2018 bude spuštěn tramvajový provoz a po dokončovacích pracích bude od 1. listopadu 2018 ulice zcela průjezdná. Rekonstrukce Zenklovy nebyla jen technickým zásahem, ale rozhodným krokem k tomu, aby se ulice stala příjemným místem pro život i podnikání.

„Náročná, a především nezbytná rekonstrukce hlavní libeňské dopravní …

pokračování

03. 08. 2018

Žáci ZŠ Burešova získali bezpečný přístřešek pro odkládání kol a koloběžek

Městská část Praha 8 na základě prosby rodičů žáků ZŠ Burešova zrealizovala projekt přístřešku pro kola a koloběžky.

Ačkoliv velká část dětí při cestě do školy využívá jakožto dopravní prostředek koloběžku, škola ještě donedávna nedisponovala vhodným prostorem, kde by bylo možné koloběžky bezpečně odložit. Žáci tedy byli nuceni zanechávat koloběžky na podlaze v šatnách, což představovalo riziko pro bezpečný pohyb dětí ve škole.

„V novém přístřešku, který bude fungovat na čipy, si nově mohou žáci koloběžku či …

pokračování

26. 07. 2018

Ďáblice mají novou bezmotorovou komunikaci

In-line bruslaři, koloběžkáři, cyklisté a skateboardisté získali v Ďáblicích více prostoru. Praha 8 dokončila vybudování nové bezmotorové komunikace Ďáblická – Žernosecká, která navázala na současnou síť cyklostezek. Stavbou se zvýšil také komfort chodců novým přechodem přes ulici Žernoseckou.

„Vedení městské části Prahy 8 se dlouhodobě věnuje rozvoji bezmotorové dopravy v naší městské části, aby byly výrazně zlepšeny podmínky pro tento ekologický druh dopravy,“ komentuje novou bezmotorovou komunikaci starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Tato nová bezmotorová komunikace obepíná …

pokračování

16. 06. 2017

Každoročně si připomínáme hrdinství odbojářů

Městská část Praha 8 má velice pestrou historii a na jejím území se událo několik významných historických událostí. Bohatou minulost má za sebou například Libeňský zámek, kde v současné době sídlí vedení radnice naší městské části. Byl v něm totiž uzavřen tzv. Libeňský mír mezi císařem Rudolfem II. a jeho ambiciózním mladším bratrem Matyášem, který přivedl do Čech vojska rakouské, moravské a uherské šlechty. Stavové z těchto zemí požadovali, aby se Rudolf vzdal kvůli své …

pokračování

11. 05. 2017

Snažíme se nastartovat rozvoj naší městské části

Sociální demokracie na Praze 8 je jen jednou ze čtyřech koaličních stran. Přesto se však se svými stranickými kolegy snažíme připravit a především realizovat, co nejvíce konkrétních projektů, které pomohou k rozvoji naší městské části. V podstatě okamžitě po našem nástupu do vedení radnice jsme s koaličními kolegy učinili kroky k tomu, aby naši občané měli, co nejednoduší přístup k informacím o naší činnosti. Je nám ovšem jasné, že dnešní moderní a sebevědomý občan si …

pokračování

09. 03. 2017

Zelené plochy by měly být v každé větší čtvrti

V naší městské části se nachází mnoho zajímavých zelených ploch, které stojí za návštěvu. Problémem však je, že jsou nerovnoměrně rozloženy. Snažíme se tak v rámci našich možností zajistit, aby ve všech hlavních čtvrtích byly významné plochy zeleně, které by naši občané rádi navštěvovali. Této problematice se intenzivně věnuje předseda komise pro životní prostředí Vít Céza.

Připravujeme proto celkovou revitalizaci parku Dlážděnka, který se nachází v severní části Libně. Snažili jsme se maximálně zapojit místní …

pokračování

02. 01. 2017

Sport pro všechny, ne jen vrcholově

Naše městská část dlouhodobě podporuje sportovní vyžití svých obyvatel. Snažíme se především pomáhat v rozvoji sportovních aktivit, které jsou určeny pro širokou veřejnost. Nechceme totiž, aby se sportu měla možnost věnovat jen úzká skupina vrcholových sportovců.

Usilujeme také o to, aby si v dnešní přetechnizované době vypěstovalo kladný vztah ke sportu co nejvíce dětí. V letošním roce jsme proto v dotačním (grantovém) řízení devíti miliony podpořili dlouhodobě organizované sportovní aktivity pro děti a mládež. …

pokračování

11. 07. 2016

Libeňský most je třeba rychle opravit, jde o bezpečnost

Pokud mám jmenovat jednu chátrající významnou stavbu v naší městské části, pak musím jednoznačně zmínit Libeňský most, který spojuje Libeň s Holešovicemi. Jeho autory jsou slavný architekt Pavel Janák a konstruktér František Mencl. Most byl pro veřejnost otevřen v roce 1928. Neprošel od svého vybudování žádnou zásadní rekonstrukcí a navíc byl v roce 2002 poškozen během povodní.

Již za primátora Pavla Béma se začala připravovat jeho rekonstrukce, na niž bylo v roce 2009 získáno …

pokračování

22. 04. 2016

Kobyliská střelnice připomíná hrůzy války

V naší městské části je řada zajímavých kulturních památek, které bezesporu stojí za návštěvu. Je zde také množství významných církevních památek. Jsou to například secesní kostel Sv. Vojtěcha v Libni, kostel Stětí Sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech z 12. století, farní kostel Sv. Petra a Pavla v Bohnicích, Židovská synagoga na Palmovce a kostel sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí v Karlíně. Náměstí prošlo v minulém roce revitalizací. Snažili jsme se, aby při …

pokračování

10. 01. 2016

Na investice můžeme použít jen malou část rozpočtu

Při sestavování rozpočtu máme výrazně omezenější možnosti než klasické obce. Rozpočet městské části je totiž součástí rozpočtu hlavního města Prahy. Městské části nejsou kromě daně z nemovitostí příjemcem daňových výnosů, protože tím je hl. m. Praha. Náš rozpočet lehce přesahuje jednu miliardu. To není mnoho vzhledem k tomu, že Praha 8 má více než sto tisíc obyvatel. Naše příjmy jsou tvořeny dotacemi od státu a hl. m. Prahy. To nám nevytváří příliš velký prostor pro …

pokračování

14. 07. 2015

Cestovní ruch byl na osmičce neprávem podceňován

Když se řekne Praha 8, většině lidí se asi vybaví bohnické sídliště, nebo řada omšelých činžáků na Palmovce. Kulturní památky? To by neznalý člověk musel asi hodně dlouho přemýšlet. Téma cestovního ruchu bylo v Praze 8 bohužel dlouho podceňováno, nová radnice se to však snaží napravit. Třeba i tím, že navázala spolupráci s příspěvkovou organizací státu Czechtourism – Českou centrálou cestovního ruchu.

Přitom je u nás tolik atraktivních míst, na které můžeme turisty nalákat: …

pokračování

02. 06. 2014

Jak by měli být občané zapojeni do plánování budoucnosti Prahy 8?"

Méně je někdy více

Jak se dá na tak malém prostoru vyjádřit všechna specifika spolupráce občanů Městské části s úředníky? Nelze totiž říci, že jde o spolupráci občanů s politiky, protože i ti jsou občané jako všichni jiní. Bohužel si to někdy neuvědomují jak občané, tak především někteří politici. Otázka, ale asi opravdu mířila na politiky. ČSSD na Praze 8 je hodně otevřená strana, která komunikuje s občany ve svém informačním centru v Libni a též …

pokračování

16. 05. 2014

Dvacátéprvní jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - květen

Květnové zastupitelstvo se konalo dne 14. 5. 2014 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 26 bodů. Schůzi bylo přítomno 37 zastupitelů, a zastupitelstvo tak bylo schopno se usnášet. Schůze zastupitelstva probíhala klidně. Radniční koalice totiž našla dostatečný počet zastupitelů KSČM, kteří její návrhy podpořili a její návrhy byly zastupitelstvem schváleny. Počet zastupitelů, kteří návrhy podporovali, byl 25. Radniční koalice dokonce našla o 2 komunisty více než potřebovala. Jakým způsobem …

pokračování

27. 02. 2014

Dvacáté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - únor

Únorové zastupitelstvo se konalo dne 19. 2. 2014 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 21 bodů. Schůzi bylo přítomno 40 zastupitelů, a zastupitelstvo tak bylo schopno se usnášet. Ještě před schválením programu jednání schůze se objevil návrh na zařazení bodu o uspořádání referenda k otázce týkající se zákazu provozování videoloterijních terminálů. Návrh na zařazení bodu volba členy Finančního výboru ZMČ za bývalého člena KSČM nebyl Zastupitelstvem schválen. A právě …

pokračování

27. 02. 2014

Jak je to s tím místním referendem o hazardu v Praze 8?

Zastupitelstvo Městské části Praha 8 vyhlásilo místní referendum týkající se hazardu. Konkrétní otázka použitá v referendu je hodně šroubovaná, ale víceméně zní tak, aby se občané vyjádřili, jestli má nebo nemá Rada Městské části učinit všechny právní kroky k tzv. nulové toleranci. Předtím, než budete číst dál, berte prosím na zřetel, že tento text nehodnotí, jestli je nulová tolerance správná nebo ne. Na danou problematiku totiž nemá ČSSD jednotný názor, a to ani v rámci …

pokračování

03. 02. 2014

Souhlasíte se záměrem magistrátu zřídit v Libni aplikační centrum pro narkomany?

ČSSD určitě ne a jako jedni z mála to také obhajujeme.

Na úvod jednoduše. Nesouhlasím. Na rozdíl od všech pisatelů okolo mě, jsem to mohl již jednoznačně vyjádřit hlasování na Zastupitelstvu Hl. m. Prahy, kde celý klub ČSSD hlasoval proti navržené Protidrogové koncepci Hl. m. Prahy.

Příprava na Protidrogové koncepci začala na Magistrátu Hl. m. Prahy za vlády koalice ODS a TOP09 a dokončena a předložena byla v minulém roce nejprve do výboru pro zdravotnictví, …

pokračování

07. 12. 2013

Devatenácté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - prosinec

Prosincové zastupitelstvo se konalo dne 4. 12. 2013 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 16 bodů. Schůzi bylo přítomno 42 zastupitelů, a zastupitelstvo bylo schopno se usnášet. Na úvod schůze vystoupil Milan Hejkrlík s dotazem, jak je to s vládnoucí koalicí na Praze 8. Poslední sněmovní volby a související okolnosti totiž s hlasy koalice zamíchaly. Radnice se již poněkolikáté musela pro přijetí bodů opírat i o hlasy zastupitelů KSČM. …

pokračování

30. 10. 2013

Nad byty se musíme společně zamyslet - článek pro Osmičku

Bytová problematika je zásadní pro občany i pro politiky. I proto se pravděpodobně tak často téma bytů objevuje i v tomto fóru. V Praze se prosadil jednoduchý model. Všechno prodat, všeho se zbavit.

K privatizacím vedly dvě jednoduché populistické věty: „Občané se starají o domy lépe než obce“ a „Všechny domy jsou v takovém stavu, že je lepší je prodat“. Inu, když pravicový politik, který je ve straně, která se dvacet let o tyto byty …

pokračování

07. 10. 2013

"Mají být do mateřinek přijímány i děti, které nejsou z Prahy 8?"

Pochvalme něco, co funguje.

Téma k mateřským školkám je dobré v tom, že mohu vyvrátit řeči o tom, že opozice jen a jen kritizuje. Jestli totiž na Praze 8 nějaká oblast funguje, tak je to školství. Nevím, jestli je to více zásluha pana místostarosty pro školství Martina Roubíčka, či vedoucího školského odboru Petra Svobody, ale to není podstatné. Důležité je, že alespoň jedna oblast na Praze 8 dobře funguje a je skvělé, že to je zrovna …

pokračování

20. 09. 2013

Osmnácté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Září

Osmnácté jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo dne 18.9.2013 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 14 bodů a jednání bylo přítomno 37 zastupitelů. Vzpomínáte si ještě na heslo ODS: „S KOMUNISTY SE NEMLUVÍ“? Tak v Praze 8 toto heslo již neplatí. A vládnoucí koalice ODS a TOP 09 s hlasy KSČM počítá. Jak jinak by mohl zastupitelstvem projít Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8? K tomuto materiálu …

pokračování

18. 09. 2013

Cestovní ruch v Praze 8, aneb jak se MČ staví k podpoře cestovního ruchu na Praz

Odpověď je jednoduchá. Nijak! A proč? No možná, že pravicovou koalici příliš vyčerpává boj o to, zda je lepší jezdit na kolech třicítkou, nebo zda je lepší jezdit auty či na motorce. Případně zda je lepší mít v nové radnici za 1,5 miliardy hypermarket nebo raději supermarket. Přitom podpora cestovního ruchu je jedním ze základních věcí ku prospěchu obyvatel a pro rozvoj podnikání v konkrétní oblasti. Bohužel je to obtížné a hlavně se u toho …

pokračování

29. 06. 2013

Sedmnácté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Červen

Sedmnácté jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo dne 19.6.2012 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 29 bodů a nezbývalo než doufat, že poslední předprázdninové jednání Zastupitelstva se neprotáhne do nočních hodin. Jako první bod jednání byl Návrh na schválení poskytnutého nepeněžitého daru (majetkového převodu) společnosti Centrum Palmovka, a.s. K tomuto bodu se rozvinula široká diskuse, v rámci které se poukazovsalo na netransparentnost a bezúčelnost převodu. Nicméně návrh byl …

pokračování

24. 05. 2013

Šestnácté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Květen

Květnové zastupitelstvo se konalo dne 15. 5. 2013 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 31 bodů. Hned na úvod jednání starosta informoval, že na funkci zastupitele rezignovala Eliška Vejchodská ze Strany Zelených (SZ), která byla v pokročilém stádiu těhotenství. Na její místo nastoupil v souladu se zákonem náhadník za SZ. Pan Polecha složil slib zastupitele a jednání zastupitelstva mohlo pokračovat. Ještě před schválením programu vystoupil zastupitel Vilgus (SZ), …

pokračování

30. 04. 2013

Parkování Praha 8 – „Jenom řeči nestačí“

Otázku z dílny KSČM vidíte v titulku. (Jakou šanci mají občané při parkování ve spleti paragrafů) Kdybych měl parafrázovat klasika, tak bych musel napsat, že otázka je doslova takovým parkovacím oříškem. Odpovědí na takto zvláštně položenou otázku by pak bylo, že občané mají ve spleti paragrafů opravdu malou šanci zaparkovat. :) Nyní trochu vážněji.

Otázce parkování se ČSSD jako jediná strana na Praze 8 věnuje nepřetržitě několik let. Opakovaně, jak zde ve fóru, tak na …

pokračování

02. 03. 2013

Patnácté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Únor

15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo dne 27. února 2013 od 14:00 hodin ve velkém sále „bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 13 bodů a dalo se tušit, že se jednání zastupitelstva protáhne. Na začátku jednání starosta oznámil, že od poslední schůze zastupitelstva MČ rezignovali na své posty zastupitele 2 osoby. Dále starosta informoval o rezignaci dalšího člena Rady MČ Praha 8. Svůj slib tedy složili náhradníci za odstoupivší zastupitele …

pokračování

07. 12. 2012

Čtrnácté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Prosinec

Prosincové zastupitelstvo se konalo dne 5.12.2012 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Jednalo se o řádné, v pořadí čtrnácté, jednání Zastupitelstva MČ Praha 8. Předchozí dvě zastupitelstva byla mimořádná a svolala je opozice za účelem získání odpovědi na otázku, jak bude Rada Městské části Praha 8 přistupovat k hledání politické podpory pro předkládané návrhy usnesení a jak bude naplňovat své programové prohlášení. Vzhledem k tomu, že program jednání těchto mimořádných zastupitelstev nebyl schválen, zastupitelstva …

pokračování

07. 12. 2012

V Praze 8 od středy vládne koaliční eintopf - ODS, TOP09, Suverenita a KSČM

Tisková zpráva zastupitelských klubů ČSSD, Strany zelených, SPOZ a nezávislých zastupitelů

Pravicové strany ODS, TOP09 a Suverenita v Praze 8 vstoupily v průběhu středeční schůze zastupitelstva do skryté koalice s komunisty. Opoziční zastupitelé poté opustili jednací sál.

"Dva měsíce po hysterické protikomunistické kampani ODS a TOP09 tyto strany vstoupily do skryté koalice s komunisty. 16 opozičních zastupitelů včetně mě poté opustilo jednací sál, abychom občanům i novinářům zjednodušili počítání. Od této chvíle každé usnesení, pro které …

pokračování

01. 12. 2012

Třinácté (mimořádné) jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Listopad

Další mimořádné zastupitelstvo se konalo dne 30.11.2012 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. O jeho svolání požádalo 15 zastupitelů, kteří svolali předchozí mimořádné zastupitelstvo a nedostalo se jim odpověď na otázku, jakým způsobem bude Rada Městské části Praha 8 přistupovat k hledání politické podpory pro předkládané návrhy usnesení a jak bude naplňovat své programové prohlášení. Této schůzi zastupitelstva bylo přítomno pouze 29 zastupitelů z 45 celkem. Po starostovu zahájení jednání zastupitelstva vystoupi Roman Petrus, …

pokračování

19. 11. 2012

Dvanácté (mimořádné) jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Listopad

Listopadové zastupitelstvo se konalo dne 15.11.2012 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Jednalo se o mimořádné zastupitelstvo, které svolalo 16 zastupitelů, kteří se chtěli dozvědět odpověď na otázku, jak bude Rada Městské části Praha 8 přistupovat k hledání politické podpory pro předkládané návrhy usnesení a jak bude naplňovat své programové prohlášení. V souvislosti s aktuálním děním na radnici se totiž dalo předpokládat, že radniční koalice přišla o většinu hlasů v zastupitelstvu a „vládnoucí“ ODS …

pokračování

05. 11. 2012

Senioři a péče o ně a pro ně - článek do Osmičky

Dostal jsem na Praze 8 záludnou otázku, zda je lepší stavět domy pro seniory, anebo podporovat rodiny starající se o seniory doma. Těžko dopovědět, lehce rozhodnut!

Těžko dopovědět, lehce rozhodnut!

Těžká otázka, na kterou se nedá jednoduše odpovědět. V ČSSD nejsme příznivci jednoduchých řešení, kdy je jediná správná pravda a druhá možnost je vždy špatná. Tak se bohužel na radnici Prahy 8 v posledních dvou letech řeší běžně všechny problémy. Obě varianty, zmíněné v otázce, mají své …

pokračování

09. 09. 2012

Jedenácté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Září

První poprázdninové zastupitelstvo MČ Praha 8 se konalo dne 5. září 2012 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 19 bodů, takže se dalo tušit, že jednání nebude z nejkratších. Po schválení pořadu jednání, kdy se na jeho novém znění objevil bod „Revitalizace veřejného prostranství – Karlínské náměstí“, se počet projednávaných bodů zvýšil dokonce na 20.

Na začátku jednání proběhla volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8. Z původně avizovaných …

pokračování

30. 06. 2012

Desáté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Červen

Červnové zastupitelstvo se konalo dne 20.6.2012 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 9 bodů, takže se dalo doufat, že poslední předprázdninové jednání Zastupitelstva se neprotáhne do nočních hodin.

Na začátku jednání byl přijat návrh úpravy Finančního plánu (rozpočtu) zdaňované – hospodářské činnosti Městské části Praha 8 na rok 2012. Dalším bodem bylo projedání návrhu prominutí a odpisu nedobytné pohledávky ve výši 401 565,60 Kč s příslušenstvím za společností COM-TIP …

pokračování

18. 05. 2012

Deváté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Květen

Poslední zastupitelstvo se konalo ve středu dne 9. května ve velkém sále „bílého domu“ v Libni. Starosta Jiří Janků na začátku jednání pro přivítání přítomných informoval zastupitele o skutečnosti, že Ing. Michal Šustr (TOP 09) složil mandát zastupitele. Jeho náhradníkem je Michal Houdek, který byl pozván na jednání zastupitelstva. Michal Houdek složil slib zastupitele do rukou starosty.

Zdeněk Ševčík připomněl všem zastupitelům významnost data 9.5. a navrhl uctít minutou ticha oběti II. Světové války. Návrh …

pokračování

25. 02. 2012

Osmé jednání ze Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Únor

Osmé zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 se konalo dne 22. února od 14:00 ve velkém sále „bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo projednání 10 bodů, nicméně proto, že se projednávaly pro řadu obyvatel Karlína dlouho očekávané materiály týkající se „privatizace“ bytového fodu Prahy 8, velký sál „bílého domu“ byl zcela zaplněn.

Na úvod jednání schůze zastupitelstva starosta seznámil s podanou rezignací zástupce starosty Michala Šustra a navrhl změnu programu jednání schůze zastupitelstva …

pokračování

16. 02. 2012

Stojí 612 miliónů všech obyvatel Prahy 8 za levný odprodej bytů pro 1 600 rodin?

Odpověď je jasná – Ne! Sledujeme čistý populismus největšího stupně, kdy na úkor většiny obyvatel si pár rodin pořídí velmi levné bydlení prakticky ve středu města. Tento prodej připomíná divokou pravicovou privatizaci ze začátku devadesátých let.

O co se jedná? Pravicová koalice na Městské části se rozhodla za každou cenu prodat zbytek prodejných bytů v Karlíně a Libni. Vzhledem k tomu, že tyto domy byly po povodni opraveny díky pomoci Evropské unie, tedy té …

pokračování

16. 01. 2012

Proč prodávat byty? Je to potřeba? A co potom s bytovou politikou v Praze 8?

Řada otázek a samé těžké odpovědi. Začněme od konce. Tvorba bytové politiky městské části je velmi nutná. Vždy mezi námi budou lidé, kteří se ocitli z nejrůznějších důvodů v tíživé životní situaci či startují svůj život. Jejich prostředky nemusí stačit, byť i jen krátkodobě, na pokrytí nákladů slušného či alespoň nějakého bydlení. Těmto spoluobčanům je potřeba pomoci a mít pro ně připravené bytové možnosti.

Je pravda, že současný bytový fond tyto potřeby nemůže úplně uspokojit. …

pokračování

20. 12. 2011

Sedmé jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Prosinec

Sedmé jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo od 14:00 dne 7. prosince 2011 ve velkém sále „bílého domu“ v Libni. Na program jeho jednání bylo zařazeno 14 bodů, včetně připomínek a dotazů občanů.

Hned na počátku jednání při schvalování programu se strahla dlouhá diskuse ohledně programu. Zastupitelska pí. Vejchodská za Stranu zelených navrhla zařazení bodu jednání ohledně kauzy Ipodec a Střížkov. Jedná se o plánované rozšíření sběrného dvora a dalších prostor firmy Ipodec u konečné tramvaje v Ďáblicích. Sociální …

pokračování

16. 11. 2011

Dokončení bazénu ŠUTKA?

Výběrové řízení na zhotovení celé stavby bylo dne 24.11.2009 vypsáno na celý komplex „Plaveckého areálu Šutka“. Předmětem výběrového řízení byla dostavba objektu rozestavěného plaveckého areálu včetně odstranění zásypů v suterénu, kde je umístěna technologická část pro provoz, očištění a ošetření ocelové nosné konstrukce a doplňkových částí ocelových konstrukcí., tzn. otryskání konstrukcí a obnovení ochranného nátěru, bouracích prací, které nebylo možné provést před zahájením stavby, dále to byla dostavba aquacentra včetně inženýrských sítí, areálových komunikací, areálového …

pokračování

16. 10. 2011

Třikrát voda kolem Prahy 8

Poslední měsíc nám přinesl tři akce, týkající se Vltavy a Prahy 8 či okolí. V srpnu proběhlo cvičení protipovodňového zařízení na Rokytce, následně proběhlo i podobné cvičení „Holešovice 2011“. Zajímavou akcí pak byla instalace a zprovoznění prvního majáku na Vltavě v Libni.

V úterý 23. srpna proběhl kontrolní den protipovodňové ochrany. Protipovodňové dílo na Rokytce a v Libeňských docích chrání obyvatele Karlína a Libně před velkou vodou. Během kontroly se zavírala oboje vzpěrná vrata, přečerpávala voda …

pokračování

01. 10. 2011

Šesté jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 - Září

Šesté zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo dne 21. září 2011 ve velkém sále „bílého domu“ v Libni. Na začátku jednání bylo přítomno 42 zastupitelů z celkového počtu 45, Zastupitelstvo tedy bylo schopné se usnášet.

Na program jednání schůze Zastupitelstva bylo zařazeno projednání 15 bodů. V úvodu jednání zastupitelé uctili minutou ticha památku bývalého zastupitele MČ Praha 8.

Při svém jednání zastupitelstvo schválilo Zprávu o vyúčtování výsledků hospodaření MČ Praha 8 za 1. pololetí 2011 a rozpočtová opatření, která …

pokračování

16. 08. 2011

Prosecká radiála

Tato dopravní stavba se týká mnoha obyvatel nejen Prahy 8. Její zprovoznění přinese zlepšení dopravy v naší městské části. Pojďme si nyní stavbu rekapitulovat, připomeňme si důvody vedoucí k její realizaci a nalezněme odpověď na otázku, jak to vypadá s termínem dokončení této stavby.

Radiála začíná na MÚK Pelc-Tyrolka u mostu Barikádníků. Městskou zástavbou vede jako ulice V Holešovičkách až k mimoúrovňové křižovatce s ulicí Zenkova. Odtud pokračuje jako ulice Liberecká stoupáním mezi Kobylisy a Střížkovem …

pokračování

30. 06. 2011

Páté jednání ze Zastupitelstva MČ Praha 8 - Červen

Páté zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo dne 22. Června 2011 ve velkém sále „bílého domu“ v Libni. Na začátku jednání bylo přítomno 41 zastupitelů. Dle programu schůze Zastupitelstva se mělo projednávat 9 bodů.

Poslední 2 body, které se týkaly uzavření smlouvy o půjčce mezi Městskou částí Praha 8 a nově vzniklou společností Centum Pamovka, a.s. byly ale předkladatelem staženy. Údajně pro to, že tyto návrhy nebyly doprecizovány. Dle těchto bodů měla Městská část …

pokračování

25. 05. 2011

Čtvrté jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 - Květen

Čtvrté jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo od 14:00 dne 4. května 2011 ve velkém sále „bílého domu“ v Libni. Na program jeho jednání bylo zařazeno 18 bodů, včetně připomínek a dotazů občanů. ČSSD navrhla rozšířit program schůze o další bod, který by se věnoval chování botanické zahrady v Troji. Nicméně koalice znovu ukázala že s opozicí nehodlá jednat a tento návrh neschválila.

Prvním bodem jednání tak bylo schválení jednacího řádu zastupitelstva, který byl …

pokračování

25. 02. 2011

Třetí jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 - Únor

Minulá schůze Zastupitelstva se uskutečnila dne 23. února. Jako obvykle bylo zastupitelstvo svoláno do velkého jednacího sálu „Bílého domu“ v Libni a začátek jednání byl stanoven na 14:00. Na úvod schůze vystoupil pan starosta Josef Nosek, který vzhledem k tomu že kromě funkce starosty naší městské části zastává i funkci na Magistrátu hlavního města Prahy a chce se soustředit na výkon pouze jedné funkce (bezmála půl roku mu to nevadilo), na funkci starosty rezignoval. Roman …

pokračování

22. 12. 2010

Druhé jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 - Prosinec

Zde se dozvíte informace o průběhu posledního Zastupitelstva naší městské části. Dozvíte se, jak se může změnit rétorika politických stran po proběhlých volbách a jak je to s požadavkem transparentnosti, kterou se před volbami oháněly všechny strany.

Druhé jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo 8. prosince a na jeho program bylo zařazena řada důležitých bodů. Po složení slibu zastupitelů, kteří kvůli své nepřítomnosti sib nemohli složit na ustavujícím zasedání zastupitelstva, se projednával materiál Rady …

pokračování

18. 11. 2010

Zprávy z prvního zastupitelstva 16. listopadu 2010

První ustavující Zastupitelstvo Městské části Praha 8 v tomto volebním období se konalo dne 16. listopadu 2010.Po složení slibu členů zastupitelstva, kde se všichni členové v abecedním pořadí zavázali dodržovat zákony České republiky, zastupitelstvo odsouhlasilo, že počet Rady MČ bude 9 a počet uvolněných zastupitelů 12.

Následovala volba starosty MČ Praha 8. Tím byl dle očekávání zvolen Josef Nosek (ODS), a to většinou 28 hlasů. Následovaly volby zástupců starosty a rady MČ. 1. místostarostou byl zvolen …

pokračování

08. 10. 2010

Jak je to s připravovanou novou radnicí

Nová radnice, aneb téma před komunálními volbami u současných vedení jednotlivých městských částí velmi populární. Je tomu skutečně tak. Kromě ODS na Praze 8 i ODS na Praze 7 chce zahájit nevratné kroky na výstavbu nové radnice ještě o komunálních voleb. Možná se plíží strach z možných výsledků ve volbách. Tak se na to pojďme podívat a pojďme si říci, proč je ČSSD k těmto návrhům velmi skeptická.

Úřad Městské části Praha 8 dnes sídlí v …

pokračování

24. 09. 2010

Problematika sběrného dvora na Praze 8 a změna územního plánu

Zmíněná problematika byla otevřena díky schvalování nového znění územního plánu. Ten se schvaluje přibližně jednou za 10 let na úrovni Magistrátu hlavního města Prahy. Městská část navrhla celou řadu změn a jedním z nich byla i změna územního plánu na pozemcích kolem současného sídla firmy Ipodec z SV (smíšená výstavba) na TIN (technická infrastruktura). Krom toho jste se mohli z různých zdrojů dozvědět celou řadu dalších okolností od skutečnosti o nebezpečných odpadech, vlastníkovi Ázerbájdžánu a …

pokračování

17. 09. 2010

Dopravní politika v Praze 8

Úřad městské části musí vzhledem k rychle se měnícím podmínkám na všechny nově vzniklé eventuality týkající se dopravy včasně reagovat. Přístup úřadu se totiž nedotkne pouze motoristů. Jeho aktivní přístup ocení i chodci, kterých se dotkne zvýšení bezpečnosti.

Přístup úřadu naší městské části dopravní problematice je nutné změnit a zefektivnit, a to hlavně vůči Magistrátu Hlavního města Prahy a Technické správě komunikací. Tyto dvě instituce totiž dopravní politiku v naší městské části ovlivňují nejvíce. Proto je …

pokračování

10. 09. 2010

Kulturní domy na Praze 8

V Praze 8 máme dva velké kulturní domy. Jedná se o kulturní dům v Ládví a kulturní dům Krakov. Oba tyto kulturní domy byly postaveny při výstavbě sídlišť kolem nich a mají tedy mnohé nedostatky z této doby. Přesto byly bohatě využívány. V KD Krakov se dlouhá léta mohli scházet lidé milující country a folk. V KD Ládví cvičily tehdejší i dnešní hvězdy a natáčely se zde písničkové recitály nebo dětské pořady. Je tedy zřejmé, …

pokračování

10. 01. 2010

Stará se Městská část Prahy 8 dobře o děti - Dětské kluby

Téma týkající se dětí jsem získal díky dvěma malým dětem, které se nám se ženou narodily v posledních třech letech. Jak se tedy Městská část stará o život maminek s menšími dětmi, tedy řekněme s dětmi předškolního věku?

O dětských hřištích jsme si něco málo řekli již před několika měsíci, tak teď se podívejme na další vymoženost, a tou jsou dětské kluby. Ty jsou na Praze 8 dva, a to „Osmík“ v KD Krakov a „Karlík“ …

pokračování

23. 09. 2009

Bylo by dobré rozšířit seznam prodávaných bytů občanům o další vlnu?

Tento článeček vyšel pod jménem kolegy Rödiga v Osmičce. Bohužel došlo k záměně a tento článek jsem nspal já, zatímco předchozí napsal kolega Rödig a vyšel pod mým jménem.

Na tuto otázku je možné se zeptat i jinak. Je dobré, aby rodina s průměrným příjmem, která se stará o svůj budoucí rozpočet, se jednorázově vzdala části příjmů několika svých členů, aniž by v budoucnu bylo možné vzít toto rozhodnutí zpátky? Je dobrý krátkodobý a jednorázový příliv …

pokračování

09. 06. 2009

Jak dál s územním rozvojem na Praze 8

Územní rozvoj Městské části je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou by političtí představitelé radnice měli dělat. Bohužel se tak neděje na Praze 8.

Jistě se asi shodneme na tom, že každého nás zajímá jak to kde bude za pár let vypadat, jakým způsobem bude fungovat další výstavba, či doprava na městské části, či jestli a kde bude dost zeleně a parků. Bez znalosti o tom, jak a jakým způsobem se bude Praha 8 vyvíjet za deset …

pokračování

19. 03. 2009

Parkování na Praze 8

Plakát petice

ČSSD Praha 8 v reakci na úmysly současného vedení Magistrátu přišla se svým návrhem zavedení zón placeného stání na území Prahy 8. Ve srovnání s ODS jí nejde jen o zvýšení příjmů městské pokladny, ale snaží se přispět férovým způsobem ke zkvalitnění života v naší městské části.

Petici s naším návrhem můžete podepsat kdykoliv v sekretrariátu ČSSD v Zenklově ulici 27 – naproti Divadlu Pod Palmovkou. Nebo jsme každý …

pokračování

03. 02. 2009

ODS na Praze 8 připravila obyvatelům zase o něco příjemnější rok

Článek o opětovném zvyšování nájemného na Praze 8

Úpravy se týkají nájemného v obecních bytech. Těch je na Praze 8 stále ještě devět a půl tisíce, přestože více než polovina z nich směřuje rychle do privatizace. Každopádně v první větě jsem se spletl. Nejde totiž o úpravy nájemného, ale o bohapusté zdražování. Nová cena nájemného za metr čtvereční byla bytovou komisí a následně radou městské části schválena ve výši 81,– Kč, u snížených kategorií pak 75,– …

pokračování

22. 12. 2008

Jak dál s kulturními domy na Praze 8

Na naší městské části máme dva velké kulturní domy. Jedná se o kulturní domy v Ládví a na sídlišti v Bohnicích u Krakova. Oba tyto kulturní domy byly postaveny při výstavbě sídlišť kolem nich a mají tedy mnohé nedostatky z této doby, především ve stavební oblasti. Přesto byly tyto kulturní domy bohatě využívány. V KD Krakov se dlouhá léta mohli scházet lidé milující country a folk či písničkáře. Na některých starších nosičích hudby také můžeme …

pokračování

08. 12. 2008

Roste nájemné v obecních a soukromých domech rozumným tempem?

Změna nájemného v obecních domech, tj. v domech, kde to mohou zastupitelé ovlivňovat, je velmi zásadním bodem tohoto volebního období. V čem bych nesouhlasil, je hned název tohoto tématu. Ono totiž nejde o to, zda nájemné roste rozumně nebo nerozumně. Zde jde o čisté zdražování další jednotky důležitých nákladů obyvatel.

Bylo zvykem a pravidlem, že nejlevnější bydlení bylo vždy bydlení v domech, které patřily obci, městu či státu. O něco dražší bylo bydlení v družstevních domech …

pokračování

28. 02. 2008

Vyřešilo by zavedení parkovacích zón současné problémy s parkováním na území Pra

Položme si nejprve základní otázku: Je možné dál tolerovat současný stav v Karlíně, Libni a v okolí metra Ládví a Kobylisy z pohledu parkování? Odpověď: Určitě ne! Současný stav je neudržitelný, a to především ze dvou důvodů. Zaprvé si středočeští motoristé zvykli parkovat v částech města Prahy, kde se jim to hodí – nejčastěji u metra. Tím pádem se ztrácí parkovací plocha pro místní obyvatele. Zadruhé jednotlivé městské části propadly částečně mediální panice a pravděpodobně …

pokračování

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124